Isolatiemaatregelingen-en-zonnepanelen-subsidies-ISDE

De subsidieregeling investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is uitgebreid. Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen en zonnepanelen. Dit is uitgebreid met isolatiemaatregelen en zonnepanelen.

Woningeigenaren
Een eigenaar van koopwoning waarvan dit ook het hoofdverblijf is, kan gebruik maken van de ISDE. Er kan geïnvesteerd worden in een zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp en met vijf typen isolatiemaatregelen.

Warmtenet
Voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt de subsidie € 3.325. Dat is mogelijk als een eigenaar een koopwoning heeft waarvan dit ook het hoofdverblijf is of direct wordt na renovatie. De aansluiting moet plaatsvinden voor de aanvraag en het aanvragen kan tot maximaal 12 maanden na de aansluiting. Mochten er meerdere maatregelingen worden getroffen dan gaat de periode in vanaf de uitvoering van de eerste maatregel.

Isolatiemaatregelingen
Er kan voor vijf typen isolatiemaatregelen subsidie aangevraagd worden. Er bestaan twee uitvoeringvarianten voor isolatiemaatregel en type dakisolatie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van m2 en er is een minimum en maximum aantal m2 waaraan het moet voldoen. Bij isolatiewaardes moet er gekeken worden naar de minimale Rd-waarde (m2 K/W). Bij hoogrendementglas moet rekening worden gehouden met maximale U-waarde (W/m2K).

Zakelijke gebruikers
De subsidieregeling kan voor zakelijke gebruikers het gebouw of een te verhuren woning duurzamer maken met een zonneboiler en een warmtepomp. VvE’s kunnen verder ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Ook is er voor bedrijven een subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en windturbines tot en met 31 december 2023.

Warmtenet
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex kan met de ISDE appartementen verduurzamen. Dat kan met een centrale aansluiting op het warmtenet. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal kilo Watt. Het maximale subsidie bedrag is €21.906 bij een verbruik meer dan 400 kW.

Zonnepanelen en windturbines
Een kleinschalig zonnepanelen en/of windturbine project kan ook worden gesubsidieerd voor rechtspersonen. Aanvragen gaat vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De subsidie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen voor zonnepanelen. In het voorafgaande jaar voor de subsidieaanvraag moet het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kWh zijn. Voor kleinschalige windturbines bedraagt de subsidie maximaal €66 per m2 rotoroppervlak.

Advies
Bekijk goed voor de aankoop en installatie wanneer de subsidie moet worden aangevraagd. Het kan verschillen tussen voor de aanvraag en daarna. Hou ook rekening met voorwaarden om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een subsidie. Bij warmtepompen en zonneboilers is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken of het apparaat ook op de apparatenlijst staat om in aanmerking te komen. Daarnaast geldt er bij zonnepanelen een referentieverbruik in het voorgaande kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh. Hierdoor komen nieuw bouw projecten niet in aanmerking. Voor veel maatregelen moet het gebouw reeds voor 1 juli 2018 voorzien zijn geweest van een omgevingsvergunning.