limburg-toekomstbestendig-prototype

Met het programma LimburgToekomstbestendig wil het LIOF Limburgse innovatieve ondernemers ondersteunen met financiering, advies en netwerk. Innovaties van bedrijven die gericht zijn op het bijdragen aan een economische structuur die meer toekomstbestendig is voor Limburg komen in aanmerking. De projecten moeten een maatschappelijke impact hebben en economisch rendement opleveren. Slim, duurzaam en gezond zijn onderwerpen die centraal staan binnen het programma. Er zijn drie financieringsinstrumenten beschikbaar. De instrumenten zijn het collectiefproject, adviesproject en innovatieproject. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het innovatieproject.

Innovatieproject
Het doel van het innovatieproject is om ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. Op die manier moet er een slimme, duurzame en gezonde provincie gecreëerd worden. Er wordt 35% bijgedragen in de kosten door LIOF met een maximaal bedrag van € 50.000.

Duurzaam
Een bedrijf kan duurzaam worden door middel van circulariteitsstrategieën. Het doel is om van een lineaire economie een circulaire te maken door minder grondstoffen te gebruiken en de druk op het milieu te verminderen. Het is daarbij belangrijk dat materialen nuttig worden toegepast. Ook het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen is essentieel. Producten kunnen ook slimmer worden gemaakt en gebruikt. Aanvragende organisatie dienen aan te sluiten bij een of meerdere van de volgende strategieën: Refuse, Rethink, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle en Recover.

Slim
Het onderdeel slim heeft te maken met de bijdrage die een innovatie levert op het gebied van digitalisering. Het moet de organisatie of de klanten ‘slimmer’ laten werken. Aan de hand van het industrie volwassenheidsmodel kan dit toegelicht worden. Het model bestaat uit zes treden die laten zien hoe de innovatie aan efficiëntere benutting van informatie bijdraagt. De treden van laag naar hoog zijn: systemen, verbonden systemen, zichtbaarheid, begrijpen, voorspellen en zelf-optimalisatie.

Als een innovatie enkel helpt bij het verwerken van data dan is het een relatief niet ‘slim’, maar wanneer de innovatie zelf betrouwbare beslissingen kan nemen in bedrijfsprocessen dan is het zeer ‘slim’. Op die manier is het model opgebouwd waarbij een innovatie wordt ingedeeld in de inzichten die het zelf kan leveren.

Gezond
Het aspect gezond heeft te maken met de manier waarop een innovatie effect heeft op de gezondheid van mens, dier of plant. Een bedrijf moet ook aangeven of er een effect is op de betaalbaarheid en/of kwaliteit van het gezondheidssysteem. Er moet gekeken worden naar zowel de directe als de indirect gevolgen.