wbso-melden-succes

In 2020 WBSO ontvangen? Doen moet u uiterlijk 31 maart 2021 de gerealiseerde uren en eventueel kosten en uitgaven melden bij RVO. Hier heeft u dus nog een week de tijd voor.

Bij het melden van de uren hoeft u slechts één of drie vakjes in te vullen. Wanneer u een vergoeding voor de kosten & uitgaven heeft ontvangen via het forfaitaire tarief hoeft u alleen de totaal gerealiseerde uren in de vullen. Heeft u gekozen voor werkelijke kosten & uitgaven? Dan moet er ook één bedrag voor kosten en één bedrag voor uitgaven ingevuld worden.

Heeft u in het eerste half jaar minder gerealiseerd, maar in het tweede half jaar meer dan aangevraagd? Of een andere verhouding tussen de projecten? Dat is geen probleem. Het is namelijk toegestaan om te tussen aanvraagperiode binnen één kalenderjaar en tussen projecten. Dit moet wel corresponderen met uw administratie!

Bent u toch bezig? Dan kunt u net zo goed direct de BSN-nummers mededelen voor de uurtarief berekening voor 2022!