premie-arbeidsongeschiktheid-voordeel-nieuwe-medewerkers

Als werkgever krijg je er liever niet mee te maken, het arbeidsongeschikt raken van een van je medewerkers. Gezondheid is een groot goed. Als werkgever wens je dit natuurlijk al je werknemers toe en zal je in jouw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Toch heeft niemand dit volledig in de hand en kunnen ook jouw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden.

Niet alleen voor de medewerker zijn de gevolgen aanzienlijk, maar ook voor jou als werkgever. Het kan dan namelijk tot twaalf jaar lang geld kosten. Helaas komt het geregeld voor dat de werkgever ten onrechte te hoge belastingen en premies hiervoor betaalt. Het komt namelijk geregeld voor dat het UWV steken laat vallen, zo vinden er bijvoorbeeld geen herkeuringen plaats en baseren UWV-artsen hun arbeidsongeschiktheidsoordeel op onvolledige medische dossiers.

Veel werkgevers zijn zich hier niet van bewust of actief mee bezig, terwijl het toch flink bedrag kan schelen. Daarom biedt TRIAS in samenwerking met een externe partij een SFA-onderzoek (Sociaal-Fiscaal-Arbeidskundig) aan om na te gaan of er eventueel teveel afgedragen premies terug te vorderen zijn en premiekortingen en loonheffingenvoordeel optimaal benut worden. Dit kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf eigenrisicodrager zijn of publiekelijk verzekerd zijn via het UWV. Voor een eerste analyse heeft TRIAS enkel de beschikking nodig over de WHK-beschikkingen.

Tijdens het onderzoek worden een aantal zaken bekeken zoals de afgedragen WGA-premie, personeelsdossiers, WGA toewijzingen, en instroom van medewerkers. In theorie kan een werkgever hier gedeelte ook zelf mee aan de slag gaan, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter heeft een werkgever geen inzage in het medisch dossier van de medewerker, en kan dus niet controleren of het UWV terecht een zieke werknemer ten laste brengt.

Het voordeel is dat de artsen die ingeschakeld worden bij het onderzoek meer informatie beschikbaar krijgen om de controle goed uit te kunnen voeren. Een arbo-arts/bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de organisatie acteren (deze is onafhankelijk, niet pro werkgever, niet pro werknemer). Daarmee heeft onze arts-gemachtigde mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, juist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan hebben.

Weten of uw organisatie te veel premie heeft afgedragen? Of de kortingen optimaal benut? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.