Een consortium van mooie bedrijven, een slagvaardige kartrekker en een succesvol zetje vanuit het Keyport-TRIAS Startfeefonds en zie daar, een nieuw initiatief: De Wereld van Zand en Grind! Digitaal, interactief en aantrekkelijk. Met gamification, AR en VR. Voor het binden en boeien van jong talent aan bedrijven uit de regio. Om de zand en grind sector onder de aandacht te brengen. En voor meer up to date vakkennis, ook over de keten. Hoe het begon?

Jos Meessen van MeetTheYoungsters (MTY) had een afspraak met Juleke van Geel van Koninklijke Smals. “Ik vertelde over ”It’s a serious game”, een succesvolle aanpak om de procesindustrie en logistieke sector meer bekend te maken bij jong talent. En om het eigen personeel mee te nemen in de technologische ontwikkelingen die zich in sneltreinvaart aandienen. In “It’s a serious game” hebben we dat vertaald in een mobiele escape room, 3d-filmpjes en een digitale minilab.”

“Dat willen wij ook!”, riep Juleke van Geel spontaan. “In de “Wereld van zand en grind” geldt precies hetzelfde. Ook wij moeten onszelf veel meer profileren in de regio. Om in de toekomst voldoende goed personeel te vinden. En om samen te werken aan circulaire vraagstukken.”

Jos vervolgt: “Ik ben gaan polsen bij collega bedrijven en toen ging het snel. Kuypers-Kessels werd penvoerder en ook Kragten, L’Ortye en Kalle en Bakker zeiden ja. Renske Cox – business developer Keyport – haakte aannemersbedrijf Vlassak aan. Zo is ook ‘het eindproduct’ betrokken. Vervolgens hebben we met deze 6 bedrijven de hulp van het *Startfeefonds van Keyport subsidiepartner TRIAS ingeschakeld, samen een plan geschreven en 200.000 euro aan overheidssubsidie opgehaald via de regeling MKB Idee!”. Daarna meldde Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen zich en zijn aangesloten.

Wereld van Zand en Grind
“Heel concreet gaan we twee dingen doen. Eén is bestaande medewerkers trainen met nieuwe technieken zoals AR en VR, waarmee we ook de kennis van de keten willen vergroten. Zand zit immers niet alleen in beton, maar ook bijvoorbeeld in tandpasta. Wat is eigenlijk de impact van afgraven, filteren en overslag voor de waarde en de kwaliteit van ons product? Wat gebeurt er hierna mee? Dat is van belang als het gaat om circulariteit en het slimmer omgaan met grondstoffen.

Twee is de sector profileren en jongeren interesseren voor een toekomst in Zand en Grind. Daarvoor gaan we een bordspel maken. Dat wordt een combi tussen fysiek en online. Met 360 graden filmpjes van realistische situaties per bedrijf. De input daarvoor ben ik nu aan het ophalen bij de deelnemers: wat wil jij erin, wat is voor jouw bedrijf belangrijk? De bedoeling is dat de spelers van het spel straks gaan ‘strijden’ voor hetzelfde doel. Vergelijkbaar met het spel pandemic, waar virologen, artsen, de overheid en andere partijen moeten samenwerken om virussen te verslaan. Dat is hier ook de kunst: ieder vanuit zijn eigen rol en expertise, met elkaar samenwerken om het maximale te bereiken.”

Deze zomer gaan we de filmpjes bij bedrijven op locatie opnemen. Eind van het jaar zal het spel klaar zijn en kunnen we het verder introduceren binnen ons platform MTY. Een online platform waar meer dan 9.500 leerlingen en studenten en meer dan 500 bedrijven uit de Euregio elkaar vinden. En waar onderwijs en bedrijfsleven bouwen aan een duurzaam netwerk én de juiste loopbaan matches via onder andere Keyport Meets I Regio in je Rugzak.”

mkb-idee-trias-Keyport-TRIAS-De Wereld-van-Zand-en-Grind

Linda Heringa van Kuypers-Kessels aan het woord
Linda Heringa-Derks van consortiumpartner Kuypers-Kessels is penvoerder. “In 2019 hebben we meegedaan aan de AWVL – de Aantrekkelijkste Werkgever Van Limburg – verkiezing. Daar kende ik Meet the Youngsters van. Ik was toen al enthousiast. Omdat ik het belang van een goed contact tussen bedrijven, leerlingen, studenten en scholen volledig onderschrijf. Niet alleen voor stageplekken en afstudeerdopdrachten, ook voor de ontwikkeling van ons vak en het up to date opleiden van mensen. In 2020 raakt ik opnieuw met Jos Meessen in gesprek, dit keer specifiek over de Wereld van Zand en Grind.”

“En ja! Ik herkende me helemaal in dit MKB Idee! Het is ook voor ons een primaire behoefte om makkelijker aan personeel te komen. Dat kan door een betere bekendheid in de omgeving én door meer voeten in de aarde te krijgen bij scholen. Zodat zij ook beter weten welke bedrijven er in hun eigen omgeving gevestigd zijn. Want als we op scholen aan leerlingen vragen wat ze later willen worden, dan komen ze nog wel met ‘loonwerker’ bijvoorbeeld. Als je vervolgens vraagt naar het waarom, dan horen we vaak iets in de trant van ‘ik wil met mijn handen werken’, ‘iets met techniek’, ‘het liefst in de buitenlucht’. Dat kan bij ons! Bij de zand en grindcentrales, die zijn er in Zuid Oost Nederland volop. Het is echt een kracht van deze regio: logistiek, zand, grind, beton. Dat kunnen en moeten we veel beter uitdragen en benutten. Bedrijven, sámen met het onderwijs.”

In het MKB Idee! komen al deze facetten samen. “Door het vakgebied met gamification te vertalen, verbreden we niet alleen de kennis bij onze eigen mensen, we maken het ook aantrekkelijk voor de buitenwereld. Het is een stoere wereld, de projecten zijn indrukwekkend, dit mag gezien worden. Móet gezien worden zelfs, want de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is best hoog. Dus naast digitalisering is ook duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. De keuze voor het penvoerderschap was door mijn enthousiasme én het draagvlak bij de directie dan ook snel gemaakt. Overigens ben ik wel blij met een kartrekker zoals Jos Meessen. Niet alleen vanwege zijn ervaring met MTY en het “It’s a serious game”. Ook omdat hier alles doordraait. Het is erg druk en de vraag neemt alleen maar toe. Op deze manier houden we focus en tempo!’ Later dit jaar meer over de nieuwe Wereld van Zand en Grind. Nu al meer weten over

TRIAS inschakelen via Startfeefonds Keyport
Bedrijven kunnen TRIAS inschakelen voor subsidieadvies en hulp bij het aanvragen. Met het startfeefonds Keyport-TRIAS financiert Keyport 50% van het advies- en aanvraagtraject voor. Neem contact op Roy Golsteijn en vraag naar het startfeefonds Keyport-TRIAS.

Introductie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen die verder reiken dan de gemeenschapsgrens. Waar in het verleden de focus meer lokaal was, zien we sinds de ontwikkeling binnen het WMO domein dat uitdagingen meer regionaal en soms zelfs nationaal georiënteerd zijn. Ook klimaatdoelstellingen en de huidige woningtekorten hebben een bovenlokale aanpak nodig.

Naast deze focus wordt het aanspreken van externe financiering steeds noodzakelijker. Dit kan tenslotte zorgen voor het sneller of grootser realiseren van de ambities. De inrichting van het interne proces wordt hierin een steeds belangrijkere factor. Er is capaciteit nodig om de ambities en de externe financiering te realiseren. Het vormen van een werkgroep voor diverse thema’s zorgt vaak voor een goede basis. Afhankelijke van de van de grootte van een gemeente kan de vorm bepaald worden

Voordat een gemeente aan de slag gaat met het integraal en regionaal realiseren van uitdagingen (inclusief de mogelijkheden tot externe financiering) is het goed om na te denken hoe dit het beste kan. Ervaring leert dat het samenstellen van een werkgroep het proces heel goed ondersteunt. Belangrijke vragen bij het vormen van een werkgroep zijn:

 • Wat is onze taak, wat zijn onze doelstellingen, wat willen we betekenen als gemeente en hoe sluit dat aan bij maatschappelijke uitdagingen?
 • Welke en wat voor type mensen (inhoudelijk specialisten, generalisten, financieel deskundigen) hebben we in onze werkgroep nodig?
 • Hoe kunnen we het verschil maken, vooral in de huidige tijd waarin we mensen nodig hebben die opstaan en dwars durven denken?
 • Wie vindt het leuk om aan het begin te staan van maatschappelijke uitdagingen?

Het staat of valt met een omgeving waarin we elkaar iets gunnen en samen optrekken om het verschil te maken.

interne-werkgroep-noodzakelijk-maatschappelijke-uitdaging-externe-financiering-realisatie

Hoe kan je als werkgroep draagvlak creëren en resultaat halen? Er zijn drie elementen die steeds terugkomen.

 1. Commitment
  Zoek intern naar bestuurlijk commitment dat nodig is om buiten bestaande kaders te denken. Bestuursleden die vooruit willen, impact willen maken en niet denken in eigen belang of een baan, maar in kansen voor een ieder bij het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. Idealiter worden er ambities uitgesproken en vastgelegd, waarmee het commitment concreter wordt.
 2. Goede voorbeelden
  Laat beste practises zien van vergelijkbare gemeentes; hoe zij omgegaan zijn met het nieuwe proces van aandacht hebben voor, benutten van en (niet te vergeten) verantwoorden van subsidies. Dit werkt inspirerend en geeft een gevoel van ‘het kan bij hen dus bij ons moet het toch ook kunnen’.
 3. Ondersteuning
  Faciliteer de nodige ondersteuning! Zorg dat er extra tijd komt om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Investeer dus in extra interne mankracht om te zorgen dat het nieuwe proces opgezet en geborgd kan worden. Dit kost nou eenmaal tijd. Vaak wordt dit niet gedaan waardoor ‘subsidies’ altijd als laatste aan bod komen en er vaak toch geen tijd voor is.

Dit alles heb je nodig om als werkgroep ook daadwerkelijk resultaat te kunnen halen en subsidie aanvragen in te dienen die gedragen worden door ambtenaren, bestuur en de gemeenschap. Alleen dan kunnen we het verschil maken voor de samenleving en bezig zijn met plannen die er in de gemeenschap toe doen.

Wat levert het dan op?

Gemeenten die reeds jaren ondersteund worden door een subsidie expert zijn bereidwilliger te investeren in de eerder genoemde punten. Met lef en durf mensen in hun kracht zetten, inspireren om gezamenlijk ambities waar te maken en deze te vertalen in concrete resultaten. Resultaten die van maatschappelijk meerwaarde zijn en tegelijkertijd op de lange termijn kosten besparen / geld opleveren. Alleen dan ben je als gemeente met de juiste zaken bezig en meer specifiek toekomstbestendig.

Tot slot
Makkelijk is het niet. In de huidige crisistijd hebben we mensen nodig die elkaar met de juiste mindset ondersteunen en helpen waar mogelijk. Of dat nou binnen of buiten de gemeente is. Gemeenschapsdenken in huidige transities gaat er hoe dan ook komen. TRIAS is ervan overtuigd dat we transities tot een goed einde kunnen brengen en de wereld van morgen er heel anders uitziet. Wat de wereld van morgen is weet niemand, maar dat we de weg er naar toe samen bewandelen en is in ieder geval helder!

Meer weten over dit onderwerp of er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met Marvin Chirino Manager Publieke Sector van TRIAS via 077-3560100 of marvin@trias-subsidie.nl


When a crisis hits, the urgency of local coordination and information sharing is starkly obvious – but with longer-burning issues like climate change, social equality and a vibrant economy this ‘glocal’ approach is no less essential”

“You greet your neighbour as you leave home on your way to do work that is meaningful and decently paid. The air is clean and free of honking car horns. Using the free public wifi, you see that today the public square is a local artisans’ and farmers’ market. Your phone polls you on a few quick ideas that the local administration wants to try. You truly feel like you are a part of the city, and, as such, a part of Europe.”

This is the future that European cities have been working through Eurocities to build since 1986. We help cities inspire each other.

Eurocities

You might have a great idea, working on an awesome application for the market, or a scientist working on a research with big commercial potential. Like most entrepreneurs or inventors, you need financial support to progress and make your project a reality. Grants and subsidies are a valuable option, especially for high-risk/high-reward projects, when investors are still reluctant to give their money.

However, writing a convincing project proposal is not an easy task. Many people struggle with conveying their ideas, and generally do not enjoy the writing process (you might be one the lucky few who do though). To top it up, getting funding from grants is very competitive. For example, if you ever applied to the European Innovation Council Accelerator grant, you know that your chance of success is between 1-4%. Other grants, like Eurostars and MIT feasibility have higher chances of around 30%.

There are many ways to help make your proposal stronger, and in this article, we focus on using sources to back up your arguments. You probably know your area very well, but if you write a piece without backing your argument, your proposal might not appear credible to the evaluator. You should always start by having a clear narrative of what you want to tell. Once you have that narrative, use sources and data to show the reliability of your story. Sometimes data is difficult to use, so we provide a list of where to look for sources and some ways of using them:

 • Google Scholar

Google Scholar is a great way to find scientific articles (and patents), especially if don’t have access to paid databases. The nice thing about Google Scholar is that it will give you an option to access the full article on the top right (see print-screen below), if it’s available somewhere online.

But how to choose the right sources from the mountain of results? Besides being of relevance to your case, you could check a number of things such as: date of publication (in most cases it is better to use newer publications), the journal where it was published (some journals are more reputable and therefore trustworthy than others. You could check a journal’s reputation on sites such as: Eigenfactor and SJR), and look at who are the experts behind it, or in other words who are the authors. If they are known in their field you should feel more confident to trust their work. Finally, the number of citations can say something about how popular the article is in the academic community. In general, it is better to choose fewer but better academic sources than using many of lower quality.

 • Market data

Data on your market is not always easy to find. Often companies would ask for a few thousands euros to gain access to a complete market research report. However, there are often summaries of such reports that are enough for the purpose of showing the market size and trends. You could look at Research and Markets, BusinessWire  or simple Google search and make sure the source you are using is credible (e.g., check their ‘about us’ section).

 • Statistical data-bases and reports from trusted organization

Another way to show trends, the size of the problem you are dealing with, comparisons between population segmentations or areas, and so on is to look at the official statistical data site of a country. For the Netherlands that would be CBS and for USA Census. Using statistics from recognized organization, such as the World Health Organization (e.g., for noncommunicable diseases and mental health), or expert organization (Dutch Heart Foundation) is another good approach to finding reliable data to back up your arguments.

 • Surveys & shared data from companies

People rarely think about using existing surveys but they can offer a lot of quantitative as well as qualitative information about the problem you are trying to solve. For instance, if you are working on a e-health solution for home, you could get insights on how many people have used existing solutions, what worked, and what struggles they are still facing. Surveys are sometimes part of academic articles. Additionally, companies would sometimes publish their surveys on their site, for instance Eventbrite looked into the future of festivals. Another example is Uber’s movement site which shares aggregated data to help understand mobility challenges.

 • Users and experts’ opinions

While these kinds of sources provide “soft data”, they do help to convey a problem, a need, or a solution. Opinions tell the qualitative side of your story. While opinions are not objective data, they are valuable for letting the reader connect to your message on a more personal level.

Information of this nature can help show why people care about the problem you are trying to solve, and that users/experts are eager to use it. If you carry your own user-experience survey/interviews, see if some people are willing to be filmed and share their opinions in a short video format. Otherwise check if you can quote them and use their name and affiliation (don’t forget to always ask for consent).

 • Feasibility studies

If you carried out your own feasibility study, use your findings to back up your arguments. It’s also a good way to show that you are actively doing your own research.

And importantly don’t forget to properly cite your sources and give credits to the content creators!

More information? Contact Nitzan Merguei via 077-3560100 or info@trias-subsidie.nl