Introductie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen die verder reiken dan de gemeenschapsgrens. Waar in het verleden de focus meer lokaal was, zien we sinds de ontwikkeling binnen het WMO domein dat uitdagingen meer regionaal en soms zelfs nationaal georiënteerd zijn. Ook klimaatdoelstellingen en de huidige woningtekorten hebben een bovenlokale aanpak nodig.

Naast deze focus wordt het aanspreken van externe financiering steeds noodzakelijker. Dit kan tenslotte zorgen voor het sneller of grootser realiseren van de ambities. De inrichting van het interne proces wordt hierin een steeds belangrijkere factor. Er is capaciteit nodig om de ambities en de externe financiering te realiseren. Het vormen van een werkgroep voor diverse thema’s zorgt vaak voor een goede basis. Afhankelijke van de van de grootte van een gemeente kan de vorm bepaald worden

Voordat een gemeente aan de slag gaat met het integraal en regionaal realiseren van uitdagingen (inclusief de mogelijkheden tot externe financiering) is het goed om na te denken hoe dit het beste kan. Ervaring leert dat het samenstellen van een werkgroep het proces heel goed ondersteunt. Belangrijke vragen bij het vormen van een werkgroep zijn:

 • Wat is onze taak, wat zijn onze doelstellingen, wat willen we betekenen als gemeente en hoe sluit dat aan bij maatschappelijke uitdagingen?
 • Welke en wat voor type mensen (inhoudelijk specialisten, generalisten, financieel deskundigen) hebben we in onze werkgroep nodig?
 • Hoe kunnen we het verschil maken, vooral in de huidige tijd waarin we mensen nodig hebben die opstaan en dwars durven denken?
 • Wie vindt het leuk om aan het begin te staan van maatschappelijke uitdagingen?

Het staat of valt met een omgeving waarin we elkaar iets gunnen en samen optrekken om het verschil te maken.

interne-werkgroep-noodzakelijk-maatschappelijke-uitdaging-externe-financiering-realisatie

Hoe kan je als werkgroep draagvlak creëren en resultaat halen? Er zijn drie elementen die steeds terugkomen.

 1. Commitment
  Zoek intern naar bestuurlijk commitment dat nodig is om buiten bestaande kaders te denken. Bestuursleden die vooruit willen, impact willen maken en niet denken in eigen belang of een baan, maar in kansen voor een ieder bij het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. Idealiter worden er ambities uitgesproken en vastgelegd, waarmee het commitment concreter wordt.
 2. Goede voorbeelden
  Laat beste practises zien van vergelijkbare gemeentes; hoe zij omgegaan zijn met het nieuwe proces van aandacht hebben voor, benutten van en (niet te vergeten) verantwoorden van subsidies. Dit werkt inspirerend en geeft een gevoel van ‘het kan bij hen dus bij ons moet het toch ook kunnen’.
 3. Ondersteuning
  Faciliteer de nodige ondersteuning! Zorg dat er extra tijd komt om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Investeer dus in extra interne mankracht om te zorgen dat het nieuwe proces opgezet en geborgd kan worden. Dit kost nou eenmaal tijd. Vaak wordt dit niet gedaan waardoor ‘subsidies’ altijd als laatste aan bod komen en er vaak toch geen tijd voor is.

Dit alles heb je nodig om als werkgroep ook daadwerkelijk resultaat te kunnen halen en subsidie aanvragen in te dienen die gedragen worden door ambtenaren, bestuur en de gemeenschap. Alleen dan kunnen we het verschil maken voor de samenleving en bezig zijn met plannen die er in de gemeenschap toe doen.

Wat levert het dan op?

Gemeenten die reeds jaren ondersteund worden door een subsidie expert zijn bereidwilliger te investeren in de eerder genoemde punten. Met lef en durf mensen in hun kracht zetten, inspireren om gezamenlijk ambities waar te maken en deze te vertalen in concrete resultaten. Resultaten die van maatschappelijk meerwaarde zijn en tegelijkertijd op de lange termijn kosten besparen / geld opleveren. Alleen dan ben je als gemeente met de juiste zaken bezig en meer specifiek toekomstbestendig.

Tot slot
Makkelijk is het niet. In de huidige crisistijd hebben we mensen nodig die elkaar met de juiste mindset ondersteunen en helpen waar mogelijk. Of dat nou binnen of buiten de gemeente is. Gemeenschapsdenken in huidige transities gaat er hoe dan ook komen. TRIAS is ervan overtuigd dat we transities tot een goed einde kunnen brengen en de wereld van morgen er heel anders uitziet. Wat de wereld van morgen is weet niemand, maar dat we de weg er naar toe samen bewandelen en is in ieder geval helder!

Meer weten over dit onderwerp of er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met Marvin Chirino Manager Publieke Sector van TRIAS via 077-3560100 of marvin@trias-subsidie.nl


When a crisis hits, the urgency of local coordination and information sharing is starkly obvious – but with longer-burning issues like climate change, social equality and a vibrant economy this ‘glocal’ approach is no less essential”

“You greet your neighbour as you leave home on your way to do work that is meaningful and decently paid. The air is clean and free of honking car horns. Using the free public wifi, you see that today the public square is a local artisans’ and farmers’ market. Your phone polls you on a few quick ideas that the local administration wants to try. You truly feel like you are a part of the city, and, as such, a part of Europe.”

This is the future that European cities have been working through Eurocities to build since 1986. We help cities inspire each other.

Eurocities