wensen-ideeën-plannen-fondsenwerving

Wensen uit de samenleving zijn er genoeg, maar hoe zorg je ervoor dat deze wensen concreet worden vertaald worden naar plannen en financiering?

Dat is precies waar ik mij bij TRIAS voor mag inzetten. Verenigingen en stichtingen helpen bij de zoektocht in het oerwoud van fondsen. Er zijn diverse mogelijkheden, met alleen al meer dan 1500 vermogensfondsen in Nederland is het een uitdaging om de juiste fondsen te vinden. Welke fondsen zijn interessant? En welke fondsen zijn kansrijk om aan te vragen? Veel informatie is op internet te vinden, het kost alleen tijd om de voorwaarden en eisen goed te doorgronden.

Voordat je een fonds aanschrijft is het goed om je te verdiepen in de doelen en missie van het fonds. Ook is het verstandig om contact te zoeken (indien mogelijk) met het fonds zodat je kunt peilen of de plannen aansluiten bij de doelen van het fonds. Blijf hierbij altijd uitgaan van de eigen ambitie, de mogelijkheden voor externe financiering mogen nooit leidend zijn.

Om het project te kunnen financieren, hebben de meeste fondsen een projectplan nodig. Hoe beter het plan, hoe eerder het fonds bereid is om te investeren! Het is dus van belang dat het plan goed past bij de uitgangspunten van het fonds.

  • Doelstelling: Wat wil je bereiken met het project. Welke problemen wil je oplossen, of welke situatie wil je verbeteren. Door je doelstelling SMART te formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) is de kans groter dat je fondsenwerving succesvol is.
  • Doelgroep en noodzaak: Wie is je doelgroep? En wat is de noodzaak van je project? is er voldoende draagvlak vanuit de doelgroep voor jouw plan?
  • De inhoud van het project: wat ga je doen, hoe ga je dat doen? Wie gaat wat waar doen?
  • Tijdsplanning: Wanneer ga je beginnen en hoe lang duurt het project? Je project kan vaak niet starten voordat de aanvraag is ingediend. Ook is het niet altijd handig om al te beginnen met je project wanneer de aanvraag voor een fonds nog loopt. Vaak kennen fondsen een doorlooptijd van beoordeling van maximaal vier maanden. Start dus op tijd met het aanvragen bij fondsen.
  • Inzet van mensen: Bedenk goed met wie je het project gaat doen. Zijn dat vrijwilligers of professionals?
  • Stakeholders en samenwerkingspartijen: Met welke relevante partijen werk je samen en welke partijen hebben baat bij jouw project? Betrek ze bij je project, want zij kunnen het eventueel borgen na verloop van tijd.
  • Communicatie en publiciteit: Hoe zou je aandacht kunnen krijgen voor je project? Bekijk of je project ook anderen ten goede kan komt. Wanneer het een succes wordt, is het goed om je resultaten te verspreiden omdat andere organisaties dan niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.
  • Een realistische begroting: Zorg ervoor dat je begroting vooral realistisch is. Klop de cijfers niet op, maar schat de cijfers ook niet te laag in, daarmee snij je jezelf in de vingers. In een latere fase extra geld vragen voor hetzelfde plan is vaak onmogelijk. Het gaat er om dat het plan en ook de begroting overtuigend zijn. Bij toekenningen van hogere bedragen wordt vaker een verklaring van een onafhankelijke accountant verwacht om de afrekening te toetsen.
  • Exploitatie en evaluatie: Al vooraf is het goed om te bedenken hoe je gaat meten of je project geslaagd is. Onderzoek hoe je project zich na beëindiging van de projectperiode zichzelf kan bedruipen. Het is juist de bedoeling dat fondsen een project een financiële injectie geven om uiteindelijk zichzelf te kunnen bedruipen of om andere financiers te vinden die baat hebben bij het project.’

TRIAS kan de mogelijkheden met betrekking tot fondsen voor jouw idee onderzoeken. Heeft uw non-profit organisatie een nieuw project gepland en wilt u fondsen laten onderzoeken en aanvragen? Neem dan contact met ons op.