brecht-sies-inspiratie-publieke-sector

Afgelopen 4 november organiseerde TRIAS voor haar publieke klanten een inspiratie event. Het event vond plaats op de 12 etage van het onlangs nieuwe geopende Van der Valk hotel in Venlo. Vanaf de bovenste etage van de nieuwe hotel hadden de aanwezige een prachtig uitzicht op de skyline van Venlo, Nationaal Park De Maasduinen en Duitsland. Het programma bestond uit een zevental sprekers met uiteenlopende onderwerpen.

De dag werd afgetrapt door Shah Sheikkariem, wethouder van de gemeente Altena met in zijn portefeuille ruimtelijke plannen, vastgoed, onderwijs, sport & gezondheid. Shah onder andere schrijver van het boek “De toekomst van het platteland” vertelde de toekomst van het vitale platteland en de eiwittransitie. De aanwezige werden meegenomen in het nieuwe perspectief voor stad en landelijk gebied.

Vervolgens was het de beurt aan Han Temmink van het Intergemeentelijk Subsidie Bureau (IGS G5). Han vertelde hoe de intergemeentelijke samenwerking van IGS G5 loont binnen de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard. Het succes van het subsidiebureau wordt bepaald door herkenbaarheid, zichtbaarheid, spreekuren, heldere dienstenpakket en een front- en backoffice.

Na een korte pauze was het woord aan wethouder Economie van de gemeente Venlo Erwin Boom. Erwin presenteerde het economische beleid van de gemeente. Zo kwamen verschillende kengetallen en succesfactoren aanbod. Speerpunt sectoren voor de gemeente Venlo zijn de logistiek, agrofood, maakindustrie, vrijetijdseconomie, zorg en retail. Gedurende de presentatie waren er verschillende vragen en discussie met betrekking tot het beleid over winkelgebieden, promotie van de maakindustrie en huisvesting van arbeidsmigranten.

De ochtend werd afgesloten met Brecht Sies, Manager & Adviseur Sociaal Domein van Act Public. Middels verschillende praatplaten lichtte Brecht zijn visie op het Sociale Domein toe. Het bepalen van een strategie, de uitvoering en ondersteuning. Maar ook de aanpak en diagnose. De grootste les was: “Maak een keuze en het maakt niet uit welke dat is, als je er maar een maakt”. De verschillende praatplaten zijn terug te vinden op de website van Brecht.

Maatschappelijk ondernemer Bart Temme was die eerste spreker in de middag. Bart heeft ruime ervaring met verschillende maatschappelijke projecten in het zuiden van het land en bevind zich vaak in een Triple Helix samenwerking. Tijdens zijn presentatie nam hij ons mee in zeven open deuren. Van deze open deuren zijn wij ons allemaal bewust, maar wat doen we er eigenlijk mee? Denkend aan persoon of functie, vurig gedeelde ambitie of samenwerkingsovereenkomst en begeef je in het probleem of stappenplan tot oplossing.

Na het inspirerende verhaal mocht Ronald Bosua van de gemeente Dordrecht het woord nemen. Ronald is sinds enkele jaren subsidiecoördinator binnen het subsidiebureau Dordrecht. Na de oprichting van het bureau heeft Ronald zich volledig verdiept in subsidiemanagement waarvoor hij een subsidieplan heeft geschreven. Onderwerpen die de revue passeerde waren strategie, organisatie, informatievoorziening, beheersing, verwerving, realisatie, verantwoording en borging van het beleidscyclus.

Als laatste mocht Han van der Eijk, manager van het Van der Valk Hotel Venlo, de middag afsluiten. Hij verteld over welke uitgangspunten hij voor ogen had toen hij de nieuwbouwplannen voor Van der Valk Hotel Venlo op papier zette. Het nieuwe hotel moest zo duurzaam mogelijk worden, liefst cradle-to-cradle. Er moesten vooral lokale bedrijven aan werken en de lat voor deze bedrijven als het ging om duurzaamheid lag hoog.

Ter afsluiting konden alle aanwezigen tijdens de borrel de verschillende presentaties nabespreken. Hier werd onder andere tussen de gemeenten Venlo en Altena afgesproken om met elkaar in gesprek te gaan over de eiwittransitie in combinatie met de Brightlands Greenport Campus. Een zeer geslaagde en inspirerende dag waarbij meer dan twintig verschillende gemeenten aanwezig waren om frisse ideeën op te doen.