Net als 2020 is ook 2021 een bewogen jaar gebleken. Ondanks de moeilijke omstandigheden waar we allemaal mee te maken hebben gehad, heeft TRIAS zakelijk een mooi jaar achter de rug. Als organisatie zijn we inmiddels gewend aan het hybride werken en digitaal overleggen. Toch zien we dat het elkaar (op veilige afstand) live ontmoeten op kantoor als erg waardevol wordt ervaren. Daar waar het kon binnen de geldende maatregelen zijn we dit dan ook blijven doen. Gedurende het jaar hebben wij ons team en portefeuille mogen uitbreiden, mooie successen voor onze klanten mogen behalen, inspirerende verhalen boordevol tips gedeeld en ons eigen publieke event. Graag nemen we jullie mee in een aantal belangrijke momenten voor ons in het afgelopen jaar:

Inspiratie event Publieke sector
Op 4 november organiseerde TRIAS voor haar publieke klanten een inspiratie event. Het event vond plaats op de bovenste van het onlangs nieuwe geopende Van der Valk hotel in Venlo. Vanaf de bovenste etage van dit nieuwe cradle-to-cradle gebouwde hotel hadden de aanwezige een prachtig uitzicht op de skyline van Venlo, Nationaal Park De Maasduinen en Duitsland. Het programma bestond uiteenlopende onderwerpen zoals het sociaal domein, economisch beleid, subsidiemanagement en maatschappelijk ondernemen met invulling van een zeventalsprekers. Een zeer geslaagde en inspirerende dag waarbij meer dan twintig verschillende gemeenten aanwezig waren om frisse ideeën op te doen en ervaringen met elkaar hebben gedeeld. Een event wat we zeker vaker terug willen gaan laten komen op onze agenda.

Lees het volledige verslag over het inspiratie event

Ondernemen in Limburg
Nederland staat de komende jaren voor flink wat maatschappelijke uitdagingen. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Op welke wijze kunnen we duurzame energie opwekken en CO2 uitstoot reduceren? Op welke manier kunnen we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden? De antwoorden op deze vragen zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Daarom vraagt de overheid aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen om hierbij te helpen.

In december kwam de nieuwe editie van Ondernemen in Limburg uit. In dit artikel vertellen wij over hoe de Nederlandse overheid via het missiegedreven innovatiebeleid investeert in financiële middelen in deze maatschappelijke uitdagingen voor een toekomstbestendig Nederland. De bedrijven Hy2Care BV en i-Med Technology maakte hier o.a. gebruik van. Ondernemers Leo Smit en Jaap Heukelom vertellen over hun innovaties.

Lees het volledige artikel over een toekomstbestendig Nederland doormiddel van Innovatie.

SubsidieVolgSysteem Uitgaand
In 2021 is het SubsidieVolgSysteem voor Heerenveen gelanceerd!. Middels deze portal kunnen zowel organisaties en particulieren complete subsidieaanvragen indienen en historische aanvragen inzien. De subsidieverstrekker kan aan de andere kant binnen deze portal deze aanvragen beoordelen en vervolgens aan de hand van de eigen interne procesflow goed- of afkeuren. Middels koppelingen kunnen ook de uiteindelijke uitbetalingen gedaan worden vanuit dit subsidiesysteem. Door de gebruiksvriendelijke en laagdrempelige opzet kunnen gebruikers eenvoudig zelf de portal naar hun hand zetten. Vanwege de unieke combinatie van Subsidiekennis en IT zijn wij niet alleen in staat een systeem te leveren rondom uw subsidieproces maar kunnen wij ook uw subsidieproces helpen optimaliseren. Eén van de eerste organisaties die met deze portal aan de slag is gegaan is de gemeente Heereveen!

Nieuwe gemeentes nemen structureel subsidieadvies af
Ook in 2021 zijn er weer een aantal gemeenten gestart met het structureel subsidieadvies van TRIAS. Hiermee ontvangen zij doorlopend subsidieadvies over actuele projecten en thema’s in de gemeente. Er wordt voor gezorgd dat de concrete projecten continue worden gematcht met financiële kansen, worden gemonitord en op een juiste manier worden verantwoord.

Daarnaast wordt het subsidiebewustzijn van medewerkers door kennisoverdracht gestimuleerd, een optimale slaagkans gecreëerd bij het binnenhalen van subsidies en fondsen op provinciaal, rijks- en Europees niveau en hulp bij het ontwikkelen van subsidieaanvragen.

TRIAS dankt de gemeenten Altena, Beesel, Maasgouw & Oisterwijk voor het vertrouwen om samen voor langere periode aan de slag te gaan met structurele subsidieverwerving en -management!

Innovatie successen
Het jaar 2021 begon goed voor TRIAS. We kregen namelijk te horen dat alle door ons begeleide MKB Idee aanvragen waren goedgekeurd. In totaal werden er afgelopen januari 231 project voorstellen ingediend. Uiteindelijk hebben de beste 63 voorstellen subsidie mogen ontvangen. Een van de projecten behaalde zelfs een top 10 notitie.

Medio het jaar kreeg start-up Vertoro te horen dat haar REACT-EU aanvraag binnen Kansen voor West was goedgekeurd. Hiermee kreeg Vertoro € 2 miljoen subsidie voor het bouwen van een 10 kiloton demoplant in de haven van Rotterdam – het Goldilocks® By Sea project. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe lignine-olie en is een alternatief voor aardolie.

Daarnaast kan TRIAS met trots mededelen dat het eind 2021 een 100% succes score heeft gehaald met haar ingediende aanvragen in Zuid-Nederland voor het subsidieprogramma MIT R&D-samenwerkingsproject. Daarbij werd zelfs een top 5 notering in de ranking behaald!

Waterschap
Steeds vaker krijgt TRIAS de vraag om te ondersteunen bij het uitvoeren van subsidieregelingen en het adviseren over dit proces. Een van deze vragen is afkomstig van Waterschap Limburg. Het waterschap verkend de mogelijkheden om meer met uitgaande subsidies als beleidsinstrument te gaan werken. Dit wil men meteen in praktijk brengen en daarom heeft Waterschap Limburg een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld voor agrarische bedrijven in Zuid-Limburg (de Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg). TRIAS helpt bij de uitvoering van de subsidieregeling en zet hiervoor ook de module voor uitgaande subsidies van het SubsidieVolgSysteem in. De aanvragers van de subsidieregeling kunnen hierdoor digitaal aanvragen en hun aanvraag volgen. De behandelaren van de subsidieaanvragen kunnen hierdoor het proces geheel digitaal afhandelen. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is natuurlijk het succesvol uitvoeren van de stimuleringsregeling maar ook het adviseren van Waterschap Limburg over hoe in de toekomst met subsidies om te gaan.

Vacatures
In 2021 is team TRIAS flink uitgebreid. Zo kwamen Patricia, Melanie, Jeroen, Sjors en Timo ons team versterken. Echter voor 2022 zijn wij nog op zoek naar onder andere een Managing Consultant (Lid MT) voor de business-line Bedrijven & Innovatie en Senior Subsidieadviseurs voor zowel de Publieke sector als Bedrijven & Innovatie.

Zoek jij of ken jij iemand die een zelfstandige adviesrol zoek, waarin hij of zij vanuit passie en intrinsieke nieuwsgierigheid innovaties of maatschappelijke projecten gaat realiseren die het verschil maken voor een leefbaar en duurzaam Nederland van morgen? Neem dan contact op met onze directeur Ron Coenen via 06-17672484.

Kijk hier voor onze vacatures!

Voor nu een gezond en succesvol 2022 gewenst!

“ik zet vooral anderen in hun kracht”

Sinds 2006 is Annelies Swarts adviseur bij TRIAS. Momenteel adviseert ze vooral gemeenten bij het organiseren van het subsidiemanagement in hun organisatie en coacht ze verschillende subsidiecoördinatoren.

Subsidiecoördinatie is mensenwerk
Ik haal plezier uit het verbinden van mensen en hen te ondersteunen zodat zij het verschil kunnen maken, vertelt Annelies. Natuurlijk is kennis van het subsidielandschap een pré; maar uiteindelijk is het vooral een kwestie van contact leggen tussen medewerkers.

Succescondities
Gemeenten die aan de slag willen met het professionaliseren van subsidiemanagement kan ik de volgende tips meegeven:

  • Benoem een centraal aanspreekpunt (subsidiecoördinator) die medewerkers kan informeren over subsidiemogelijkheden en faciliteren in het proces: deze persoon hoeft niet meteen ervaren te zijn, het belangrijkste is dat er enthousiasme is om met het onderwerp aan de slag te gaan. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat een structurele focus op het werken met subsidies het beste werkt als een centraal persoon in de organisatie de ruimte krijgt om een coördinerende rol te vervullen. Subsidieverwerving vereist kennis, deskundigheid, interne samenwerking en alertheid.
  • Schep duidelijkheid over de rolverdeling zodat projectleiders of beleidsmedewerkers weten op welk moment ze interne collega’s kunnen betrekken voor advies bij het aanvragen of verantwoorden van subsidieprojecten. Zo zal interne afstemming over de subsidieverplichtingen direct tijdswinst opleveren in de subsidieverantwoording. Verdere verfijning van overige procesafspraken kan in een later stadium plaats vinden.
  • Zorg voor een digitaal subsidieregister voor inkomende subsidies om organisatie breed inzicht te creëren en grip te houden op mijlpalen.
  • Blijf investeren in het draagvlak onder medewerkers en faciliteer hen met tijdige informatievoorziening en advies. Een goed subsidieverwervingsproces levert geld op maar vergt in de eerste plaats tijd. De top van de organisatie moet bereid zijn deze investering te plegen en de medewerkers in dit proces te faciliteren.

Van belang is dat de subsidiecoördinator zichzelf proactief opstelt en zichtbaar maakt binnen de organisatie zodat medewerkers je opzoeken voor advies. Kern van het werk is het informeren en adviseren van medewerkers over subsidiemogelijkheden en het creëren van duidelijkheid over ieders rol binnen de organisatie. Het komt erop neer dat medewerkers op cruciale momenten bijvoorbeeld tijdig schakelen met hun (financiële) collega’s en visa versa. Immers, subsidies kun je pas echt verzilveren als het traject uiteindelijk is vastgesteld door de verstrekker. Een subsidieregister helpt om te signaleren over belangrijke mijlpalen en creëert contact met medewerkers. Het SubsidieVolgSysteem is hiervoor een handige tool. Op die manier komen ook weer nieuwe projecten onder de aandacht waarover de coördinator kan adviseren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Annelies Swarts bij TRIAS via 077-3560100 of annelies@trias-subsidie.nl

Vandaag staat er in het Eindhovens Dagblad een artikel over Helmond Start. Een initiatief vanuit de gemeente Helmond in samenwerking met ondernemer Cor van de Waterlaat om startende ondernemers een goede start te gunnen.

In 2019 mochten wij vanwege onze ervaringen in andere gemeenten voor de gemeente Helmond een onderzoek doen naar de wensen en behoeften van startende ondernemers. Een van de door ons gegeven aanbevelingen was het oprichten van een startersplatform dat zich richt op het organiseren van activiteiten die afgestemd zijn op de specifieke wensen van de nieuwe bedrijven.

De jonge ondernemer Thomas van der Heiden is een van de deelnemers aan Helmond Start. Als student crossmedia vormgeving aan het St. Lucas in Eindhoven startte hij reeds zijn eigen bedrijf genaamd Samoht via Helmond Start deed hij kennis op over het ondernemerschap en sprak hij met veel startende en ervaren ondernemers. Vanuit deze kennismakingen kreeg Thomas zelfs zijn eerste opdrachten.

Over Helmond Start
Helmond Start is een initiatief van ons om nieuwe ondernemers in Helmond een goede start te gunnen. Waarom? Omdat ondernemers hartstikke hard nodig zijn om de motor van onze economie draaiende te houden. Mede dankzij de nieuwe ondernemers blijft Helmond een aantrekkelijke locatie voor bedrijven om zich te vestigen. Helmond Start geeft daarom nieuwe ondernemers in Helmond een warm welkom! Helmond Start heeft elke dinsdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur een starterspreekuur op de  Brainport Human Campus. Verder organiseert het evenementen en ontmoetingen.

Lees het artikel over Helmond Start en Thomas van der Heiden via: https://www.ed.nl/helmond/helmond-start-brengt-beginnende-en-gevestigde-ondernemers-bijeen-koffie-koffie-koffie-en-dan-komen-de-opdrachten~add61db3/

Meer weten over Helmond Start? Kijk dan op: https://www.helmond.nl/helmondstart of neem contact op met Ellen van Schijndel of Cor van de Waterlaat.