kerstbal-terugblikken-2021

Net als 2020 is ook 2021 een bewogen jaar gebleken. Ondanks de moeilijke omstandigheden waar we allemaal mee te maken hebben gehad, heeft TRIAS zakelijk een mooi jaar achter de rug. Als organisatie zijn we inmiddels gewend aan het hybride werken en digitaal overleggen. Toch zien we dat het elkaar (op veilige afstand) live ontmoeten op kantoor als erg waardevol wordt ervaren. Daar waar het kon binnen de geldende maatregelen zijn we dit dan ook blijven doen. Gedurende het jaar hebben wij ons team en portefeuille mogen uitbreiden, mooie successen voor onze klanten mogen behalen, inspirerende verhalen boordevol tips gedeeld en ons eigen publieke event. Graag nemen we jullie mee in een aantal belangrijke momenten voor ons in het afgelopen jaar:

Inspiratie event Publieke sector
Op 4 november organiseerde TRIAS voor haar publieke klanten een inspiratie event. Het event vond plaats op de bovenste van het onlangs nieuwe geopende Van der Valk hotel in Venlo. Vanaf de bovenste etage van dit nieuwe cradle-to-cradle gebouwde hotel hadden de aanwezige een prachtig uitzicht op de skyline van Venlo, Nationaal Park De Maasduinen en Duitsland. Het programma bestond uiteenlopende onderwerpen zoals het sociaal domein, economisch beleid, subsidiemanagement en maatschappelijk ondernemen met invulling van een zeventalsprekers. Een zeer geslaagde en inspirerende dag waarbij meer dan twintig verschillende gemeenten aanwezig waren om frisse ideeën op te doen en ervaringen met elkaar hebben gedeeld. Een event wat we zeker vaker terug willen gaan laten komen op onze agenda.

Lees het volledige verslag over het inspiratie event

Ondernemen in Limburg
Nederland staat de komende jaren voor flink wat maatschappelijke uitdagingen. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Op welke wijze kunnen we duurzame energie opwekken en CO2 uitstoot reduceren? Op welke manier kunnen we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden? De antwoorden op deze vragen zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Daarom vraagt de overheid aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen om hierbij te helpen.

In december kwam de nieuwe editie van Ondernemen in Limburg uit. In dit artikel vertellen wij over hoe de Nederlandse overheid via het missiegedreven innovatiebeleid investeert in financiële middelen in deze maatschappelijke uitdagingen voor een toekomstbestendig Nederland. De bedrijven Hy2Care BV en i-Med Technology maakte hier o.a. gebruik van. Ondernemers Leo Smit en Jaap Heukelom vertellen over hun innovaties.

Lees het volledige artikel over een toekomstbestendig Nederland doormiddel van Innovatie.

SubsidieVolgSysteem Uitgaand
In 2021 is het SubsidieVolgSysteem voor Heerenveen gelanceerd!. Middels deze portal kunnen zowel organisaties en particulieren complete subsidieaanvragen indienen en historische aanvragen inzien. De subsidieverstrekker kan aan de andere kant binnen deze portal deze aanvragen beoordelen en vervolgens aan de hand van de eigen interne procesflow goed- of afkeuren. Middels koppelingen kunnen ook de uiteindelijke uitbetalingen gedaan worden vanuit dit subsidiesysteem. Door de gebruiksvriendelijke en laagdrempelige opzet kunnen gebruikers eenvoudig zelf de portal naar hun hand zetten. Vanwege de unieke combinatie van Subsidiekennis en IT zijn wij niet alleen in staat een systeem te leveren rondom uw subsidieproces maar kunnen wij ook uw subsidieproces helpen optimaliseren. Eén van de eerste organisaties die met deze portal aan de slag is gegaan is de gemeente Heereveen!

Nieuwe gemeentes nemen structureel subsidieadvies af
Ook in 2021 zijn er weer een aantal gemeenten gestart met het structureel subsidieadvies van TRIAS. Hiermee ontvangen zij doorlopend subsidieadvies over actuele projecten en thema’s in de gemeente. Er wordt voor gezorgd dat de concrete projecten continue worden gematcht met financiële kansen, worden gemonitord en op een juiste manier worden verantwoord.

Daarnaast wordt het subsidiebewustzijn van medewerkers door kennisoverdracht gestimuleerd, een optimale slaagkans gecreëerd bij het binnenhalen van subsidies en fondsen op provinciaal, rijks- en Europees niveau en hulp bij het ontwikkelen van subsidieaanvragen.

TRIAS dankt de gemeenten Altena, Beesel, Maasgouw & Oisterwijk voor het vertrouwen om samen voor langere periode aan de slag te gaan met structurele subsidieverwerving en -management!

Innovatie successen
Het jaar 2021 begon goed voor TRIAS. We kregen namelijk te horen dat alle door ons begeleide MKB Idee aanvragen waren goedgekeurd. In totaal werden er afgelopen januari 231 project voorstellen ingediend. Uiteindelijk hebben de beste 63 voorstellen subsidie mogen ontvangen. Een van de projecten behaalde zelfs een top 10 notitie.

Medio het jaar kreeg start-up Vertoro te horen dat haar REACT-EU aanvraag binnen Kansen voor West was goedgekeurd. Hiermee kreeg Vertoro € 2 miljoen subsidie voor het bouwen van een 10 kiloton demoplant in de haven van Rotterdam – het Goldilocks® By Sea project. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe lignine-olie en is een alternatief voor aardolie.

Daarnaast kan TRIAS met trots mededelen dat het eind 2021 een 100% succes score heeft gehaald met haar ingediende aanvragen in Zuid-Nederland voor het subsidieprogramma MIT R&D-samenwerkingsproject. Daarbij werd zelfs een top 5 notering in de ranking behaald!

Waterschap
Steeds vaker krijgt TRIAS de vraag om te ondersteunen bij het uitvoeren van subsidieregelingen en het adviseren over dit proces. Een van deze vragen is afkomstig van Waterschap Limburg. Het waterschap verkend de mogelijkheden om meer met uitgaande subsidies als beleidsinstrument te gaan werken. Dit wil men meteen in praktijk brengen en daarom heeft Waterschap Limburg een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld voor agrarische bedrijven in Zuid-Limburg (de Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg). TRIAS helpt bij de uitvoering van de subsidieregeling en zet hiervoor ook de module voor uitgaande subsidies van het SubsidieVolgSysteem in. De aanvragers van de subsidieregeling kunnen hierdoor digitaal aanvragen en hun aanvraag volgen. De behandelaren van de subsidieaanvragen kunnen hierdoor het proces geheel digitaal afhandelen. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is natuurlijk het succesvol uitvoeren van de stimuleringsregeling maar ook het adviseren van Waterschap Limburg over hoe in de toekomst met subsidies om te gaan.

Vacatures
In 2021 is team TRIAS flink uitgebreid. Zo kwamen Patricia, Melanie, Jeroen, Sjors en Timo ons team versterken. Echter voor 2022 zijn wij nog op zoek naar onder andere een Managing Consultant (Lid MT) voor de business-line Bedrijven & Innovatie en Senior Subsidieadviseurs voor zowel de Publieke sector als Bedrijven & Innovatie.

Zoek jij of ken jij iemand die een zelfstandige adviesrol zoek, waarin hij of zij vanuit passie en intrinsieke nieuwsgierigheid innovaties of maatschappelijke projecten gaat realiseren die het verschil maken voor een leefbaar en duurzaam Nederland van morgen? Neem dan contact op met onze directeur Ron Coenen via 06-17672484.

Kijk hier voor onze vacatures!

Voor nu een gezond en succesvol 2022 gewenst!