Vooraanzicht Harmoniezaal Tegelen

Jarenlang bruiste het er, waren er tal van evenementen en bijeenkomsten, in de Harmoniezaal in Tegelen. Vanaf 2007 werd het er echter stil en lag de zaal leeg. Tot nu. Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen laat het gebouw opknappen zodat het weer in gebruik kan worden genomen. Dankzij TRIAS werden er twee belangrijke subsidies verworven.

Het cultureel en sociaal leven in Tegelen draaide lange tijd in belangrijke mate om de in 1845 gebouwde Harmoniezaal. Verenigingen hadden er onderdak, er werd vergaderd, opgetreden en gerepeteerd en vooral ook veel gefeest; jong en oud kwam er. Waarom daar in 2007 een eind aan kwam weet Gerard Fokkens, voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen (SCET) niet meer precies. “Volgens mij had het te maken met de hoge exploitatiekosten. Maar het was wel een gemis.”

Schenking
Dus toen een oud-ondernemer de Harmoniezaal, twee belendende panden en een stuk grond enkele jaren geleden kocht met het doel er nieuw leven in te blazen, kon dat op veel waardering rekenen. De nieuwe eigenaar schonk de panden en grond uiteindelijk in 2020 aan de speciaal daarvoor opgerichte SCET. Die laat de Harmoniezaal nu renoveren en zo veel mogelijk in de oude staat herstellen, legt Fokkens uit. “We hebben onderzoek gedaan of heropenen van de Harmoniezaal succesvol zou kunnen zijn en dat was zo. Daarop hebben we bij diverse aannemers offertes opgevraagd om de kosten inzichtelijk te krijgen. Om die kosten te kunnen financieren zijn we enkele subsidietrajecten gestart.”

“Om die kosten te kunnen financieren zijn
we enkele subsidietrajecten gestart.

Herschreven
Twee ervan samen met TRIAS, geeft Fokkens aan. Hij kende het bureau vanuit vroegere contacten. “We hebben ons in eerste instantie tot drie subsidieverstrekkers gewend: het Oranje Fonds, het VSB Fonds en het Prins Bernhard Fonds. Bij die laatste vielen we echter niet helemaal binnen de gestelde kaders.” Omdat de SCET zelf ook aan de slag was gegaan met fondsenwerving, hadden ze hun doelstellingen en onderbouwing al op papier gezet. Dat stuk werd ook aan TRIAS voorgelegd. “Die zijn er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan en hebben het zodanig herschreven en uitgebreid dat het meer aansloot bij de criteria van beide fondsen.”

Hoger bedrag
Die professionele aanpak van TRIAS, zegt Fokkens, gaf de mensen van de SCET meteen al veel vertrouwen in het slagen van hun missie. “We zagen meteen dat door hun ervaring de kans op slagen veel groter werd. En dat bleek. Het uiteindelijke bedrag dat werd toegezegd is hoger uitgevallen dan vooraf gehoopt.” Fokkens kijkt dan ook tevreden terug op hoe een en ander is verlopen. “In april zijn we in gesprek gegaan met TRIAS. Dat waren heel prettige, verhelderende en informatieve bijeenkomsten. In juni zijn de aanvragen ingediend en in november kregen we bericht dat de subsidies zijn toegekend.”

“Die zijn er vervolgens vanuit hun kennis en
expertise mee aan de slag gegaan

Hedendaags ‘jasje’
Dus kunnen nu de werkzaamheden beginnen. Zoals het renoveren van de voorgevel en het opknappen van het interieur. Volgens Fokkens worden er oude elementen bewaard en hersteld, maar krijgt de Harmoniezaal wel een hedendaags ‘jasje’. “Voor het maatschappelijk leven in Tegelen is het belangrijk dat de Harmoniezaal weer in gebruik kan worden genomen. Dat krijgt mede dankzij een prima verlopen subsidietraject zijn huiskamer weer terug.”