Subsidieadviseur-trias-subsidies

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Een subsidieadviseur laat organisaties en haar medewerkers het nut van subsidies zien, dit is het nut van de subsidieadviseur. Natuurlijk is dit wat abstract en is de het ware antwoord op de vraag: ‘wat is het nut van een subsidieadviseur’ veel meer divers. In dit artikel illustreren we het nut van een adviseur aan de hand van een aantal belangrijke waarden van een subsidieadviseur.

Een adviseur van subsidies gaat voor een goed project
Projectvoorstellen worden vaak geschreven omdat er een subsidiemogelijkheid is. Dit is niet hoe een subsidieadviseur te wil werk wil gaan. Uitgaan van de kracht en de doelstelling van een project is hierbij leidend. Wanneer er een goed projectidee is ontwikkeld vindt de subsidieadviseur de mogelijkheden om het project te bekostigen. De adviseur is ook graag vroegtijdig bij een project betrokken om zo vanuit een subsidieperspectief mee te ontwikkelen aan een voorstel.

Een adviseur van subsidies kent het subsidielandschap
Een subsidieadviseur is een specialist op het gebied van subsidies en een generalist op het gebied van beleidsterreinen of innovaties bij bedrijven. Deze combinatie maakt dat de adviseur het gehele subsidielandschap in beeld heeft. Zo kan hij of zij snel schakelen. De adviseur is op het ene moment in gesprek met een gemeente over de verbouwing van een multifunctionele accommodatie en hierna met een woningbouwcoöperatie over het verduurzamen van het woningenbestand. Op een ander moment ontwikkeld de adviseur een aanvraag voor een landbouwinnovatie. Deze veelheid in thematiek laat de breedte zien van het subsidielandschap. Het laat ook zien dat de adviseur in staat is om op al deze thematieken mee te praten en zijn specialistische kennis rondom subsidies op tafel te leggen.

Een adviseur van subsidies vindt subsidie geen ‘gratis geld’
Een subsidie is géén gratis geld, deze zin maakt vast onderdeel uit van het jargon van de subsidieadviseur. Hoewel veel mensen dit begrijpen is het nut van de adviseur om medewerkers hierop te wijzen. Voor het ontvangen van een subsidie moet je als aanvrager natuurlijk wel iets terug doen. Ten eerste moet je een goed idee of project ontwikkelen. Ten tweede moet je tijd investeren in het aanvragen samen met de adviseur. Ten derde vraagt een subsidie in de meeste gevallen om een stuk cofinanciering, een ondernemer, investeerder of gemeente zal dus zelf een bijdrage moeten leveren. En als vierde moet je een subsidie goed en tijdig verantwoorden. De subsidieadviseur wijst zijn of haar klanten altijd op deze vier punten.

Een adviseur van subsidies is een verbinder
Naast dat een subsidieadviseur subsidiekansen verbindt aan initiatieven is de adviseur ook een verbinder tussen medewerkers in een organisatie. Zeker bij grotere organisaties als gemeenten komt deze waarde van een subsidieadviseur goed tot zijn recht. Omdat de adviseur met veel mensen in de organisatie spreekt en dus weet heeft van de meest recente ontwikkelingen kan hij of zij andere medewerkers verbinden aan lopende projecten in de organisatie en zo cross-overs vinden die de subsidieaanvraag ten goede komen. Deze verbindende rol uit zich ook tussen organisaties, omdat de subsidieadviseur werkzaam is voor gemeenten, bedrijven en vrijwilligersorganisaties is de adviseur in staat om organisaties aan elkaar te verbinden. Samenwerking is immers als maar belangrijker geworden wanneer het gaat om subsidies, zeker op Europees niveau waar een goed consortium essentieel is. De subsidieadviseur helpt hierbij.

Subsidieadviseur-trias-jeroen-dings

Een adviseur van subsidies bewaakt het subsidieproces
Als laatste maar zeker niet het minst belangrijk bewaakt de subsidieadviseur het subsidieproces. Door het inhuren van een subsidieadviseur brengt de organisatie een extra slot op de deur aan wat betreft het halen van deadlines, het specifiek refereren aan de doelstellingen van subsidieregelingen en het op een juiste wijze verantwoorden van subsidies. Hiervoor zet de subsidieadviseur van TRIAS slimme technieken in die in zijn of haar voordeel werken, namelijk: een gepersonaliseerde nieuwsbrief en het SubsidieVolgSysteem zodat de administratie altijd op orde blijft.

Contact
Meer weten over waarom het nuttig is om met een subsidieadviseur te werken? Neem dan contact op met Jeroen Dings – subsidieadviseur bij TRIAS – via 077-3560100 of jeroen@trias-subsidie.nl