Toekomstbestendig-Nederland-TRIAS-Duurzaamheid-Innovatie

Nederland staat de komende jaren voor flink wat maatschappelijke uitdagingen. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Op welke wijze kunnen we duurzame energie opwekken en CO2 uitstoot reduceren? Op welke manier kunnen we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden? De antwoorden op deze vragen zijn nu niet volledig uitgekristalliseerd. Daarom vraagt de overheid aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen om hierbij te helpen. We willen namelijk een toekomstbestendig Nederland.

De overheid investeert via het missiegedreven innovatiebeleid financiële middelen in deze maatschappelijke uitdagingen voor een toekomstbestendig Nederland. Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Daarom zijn er 25 concrete missies binnen vier thema’s benoemd, namelijk Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw Water Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid.

Ook de provincie Limburg doet haar best om innovatie te stimuleren met behulp van uiteenlopende subsidiemogelijkheden. Limburg is als meest internationale provincie van Nederland sterk verbonden én verweven met de Euregio. Door haar ligging komen bedrijven die in Limburg zijn gevestigd niet alleen in aanmerking voor subsidies in Limburg zelf, maar ook voor subsidies die samenwerking over de grens stimuleert. Innovaties stoppen immers niet aan de grens. Met vier Brightlands campussen én een uniek en innovatief ecosysteem dat aansluit op de sterke sectoren zoals agrofood, chemie & materialen en life sciences & health is het voor innovatieve ondernemers dan ook goed toeven in deze ondernemende provincie.

Bij innovatieve projecten gaan de kosten altijd voor de baten. Om toch over de benodigde middelen te beschikken, kunnen diverse bronnen worden aangeboord. Investeerders zoeken is een mogelijkheid, subsidie of een krediet aanvragen een andere. TRIAS graag haar steentje aan bij. Wij helpen onze klanten dan ook in het woud van subsidies. Zo proberen we in deze “jungle” innovaties verder te brengen van idee tot daadwerkelijke bedrijven die morgen het verschil gaan maken. Om u een beeld te geven van welke innovaties er nu in de provincie Limburg ontwikkelt worden stellen we u graag voor aan enkele prachtige innovatieve bedrijven waarvan wij denken dat deze onze toekomst gaan veranderen; Hy2Care en I-Med Technology.

Toekomstbestendig Nederland; enkele voorbeelden

Injecteerbare hydrogel herstelt kraakbeen
In de EU en de VS worden jaarlijks enkele miljoenen patiënten gediagnosticeerd met traumatische focale defecten (TFD) in het kraakbeen van de knie. Naast de knie vertegenwoordigen ook TFD’s in heup- en kleine gewrichten in de VS en de EU nog circa 1 miljoen patiënten per ja

ar. Deze beschadigingen zijn vaak het gevolg van sportblessures of ontstaan zelfs simpelweg door te struikelen of te vallen. Bij een val kan dan het gewrichtskraakbeen beschadigd raken als gevolg van een ‘stomp trauma’. Dit is dan bijvoorbeeld door een trap van een been of een hard aankomende hockeybal, maar ook al door het maken van een verkeerde beweging tijdens het sporten, dansen of gewoon wandelen.

Toekomstbestendig-Nederland-subsidie-TRIAS-injecteerbare-hydrogelprocedure-hy2care

80% van de gediagnosticeerde patiënten herstelt slecht en ontwikkelt vervolgens zoge- naamde post-traumatische artrose. Dit geeft jaren van toenemende invaliditeit en pijn, en leidt daarbovenop tot aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg en maatschappe

lijke economische verliezen, vertelt Leo Smit, CEO van Hy2Care. De WHO heeft artrose dan ook als een prioriteitsziekte aangewezen, aangezien het de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit is bij oudere volwassenen. De verwachting is dat in 2050 15% van alle mensen oud er dan 60 jaar artrose zal hebben.

Om deze post-traumatische artrose te voorkomen, heeft Hy2Care een injecteerbare hydrogel ontwikkeld, waarvan de werking in pre-klinische proeven al tot veelbelovende resultaten heeft geleid. De gel vult het kraakbeendefect op, waardoor er geen littekenweefsel kan ontstaan en het lichaam in staat wordt gesteld om zelf natuurlijk kraakbeen aan te maken.

De technologie is gebaseerd op het lokaal vormen van een poreuze hydrogel. Twee natuurlijke polymeren – dextran- en hyaluronzuur – worden gemengd en in het defect geïnjecteerd. Zodra het mengsel op het kraakbeendefect is aangebracht, verbinden de componenten zich enzymatisch binnen circa. 1 minuut met elkaar. Tegelijkertijd hecht de gel zich ook aan de matrixeiwitten van het omringende kraakbeen. Het lichaam wordt op deze wijze in staat gesteld om zichzelf te genezen.
De natuurlijke regeneratie tot hoogwaardig Hyalien kraakbeen vormt de basis voor een langdurig herstel, met als beoogd voordeel het uitstellen of zelfs voorkomen van het ontstaan van artrose. Bij blijvend herstel voorkomt dit niet alleen aanvullende secundaire behandelingen, maar ook de terugkeer pijn, invaliditeit en oplopende zorgkosten.

Hy2Care stuurt nu aan op het zo snel mogelijk starten van de eerste klinische onderzoeken in de mens, zodat deze technologie ook daadwerkelijk binnen de gezondheidszorg toegepast kan gaan worden.

Digital surgical loupeToekomstbestendig-Nederland-subsidie-TRIAS-digital-surgical-loupe-i-medtech
Op de Brightlands Health Campus in Maastricht zijn tal van start-ups gevestigd. Dit zijn vaak kleine, innovatieve bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe medische technieken. I-Med Technology is een van die bedrijven. Jaap Heukelom, samen met Vincent Graham initiatiefnemer, vertelt: “Wij richten ons op een nieuwe generatie chirurgische hulpmiddelen met de digital surgical loupe.”

Chirurgen, vervolgt Heukelom, maken tijdens operaties gebruik van hulpmiddelen zoals optische loepbrillen, microscopen en displayschermen. “Onze digitale hoofdloep vervangt de optische loep met verlichting en biedt een aantal nieuwe mogelijkheden zoals beelden opnemen in 3D, traploos inzoomen en meekijken op een groot scherm. Chirurgie is steeds meer precisiewerk en onze loep helpt de chirurg zijn of haar werk nog nauwkeuriger uit te voeren.

Tijdens zo’n ontwikkelingsperiode is veel geld nodig, merkt Heukelom op, daarom ging het tweetal op zoek naar een partij die ze kon helpen met het vinden en aanvragen van subsidies. “We hadden wel ervaring met subsidiebureaus, maar kenden TRIAS op dat moment niet. Iemand wees ons op hun. We hebben een kennismakingsgesprek gepland en dat leverde meteen een klik op. Belangrijk was volgens Heukelom het opzetten van een roadmap waarin werd aangegeven welke subsidieaanvragen zinvol en koppelbaar zijn. Op die manier kon elke aanvraag zo effectief mogelijk worden opgesteld. Dat leidde onder meer tot het aanvragen en succesvol binnenhalen van meerdere subsidies.

Bezig met de ontwikkeling van een innovatief nieuw product, productieproces of dienst? Maak dan vrijblijvend een afspraak met TRIAS via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl om uw casus aan ons voor te leggen!