subsidie-zonnepanelen-2022

De aanschaf van zonnepanelen is in 2022 een weloverwogen duurzame investering die veel particulieren en zakelijke organisaties maken. Naast dat de terugverdientijd door oplopende energieprijzen steeds korter wordt is er ook nog een groot aanbod aan subsidie/stimuleringsregelingen waar men gebruik van kan maken. Maar welke zijn dat nou? Kun je ze combineren? Of is er al een keuze voor je gemaakt? Dat leggen we je uit in dit artikel!

Subsidie zonnepanelen in 2022 voor particulieren

Voor particulieren is er al sinds 2013 geen landelijke aankoopsubsidie meer beschikbaar voor zonnepanelen. Wel is er de BTW-teruggave (tot € 2.500) op de aankoop en is er nog de salderingsregeling. Naast dat je de opgewekte stroom met je zonnepanelen zelf kunt gebruiken kun je deze ook terug leveren (mits er nog net capaciteit is). Energieleveranciers zijn namelijk wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Oftewel salderen. Enkel over het bedrag dat openblijft staan na de afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom hoeft een privé persoon energiebelasting en BTW te betalen. Let op: deze salderingsregeling staat al enige tijd ter discussie en er wordt gesproken om vanaf 2023 deze te beëindigen.

Op provinciaal- of lokaalniveau kan het wel zo zijn dat provincies, gemeenten of waterschappen stimuleringsregelingen aanbieden voor de aankoop van zonnepanelen. De provincie Limburg heeft bijvoorbeeld de Leningen Duurzaam Thuis. Hiermee kunnen voornamelijk woningeigenaren een Stimuleringslening en/of een Verzilverlening krijgen om maatregelen te treffen die leiden tot verminderd energieverbruik, verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening of het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning. Deze lening kent zeer aantrekkelijke rentetarieven van bijv. 0,6% als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

subsidie-zonnepanelen-in-2022

Subsidie zonnepanelen in 2022 zakelijk

De zakelijke markt kent wel een aantal landelijke regelingen waar men gebruik van kan maken. Het is dus mogelijk om subsidie op zonnepanelen te krijgen in 2022. De meest gebruikte en bekende regelingen zijn de EIA, ISDE, SDE++ en de BOSA. Al deze regelingen hebben hun eigen kenmerken en voorwaarden. Denk hierbij aan de wijze van uitbetaling, aan de omvang van de installatie of de rechtspersoon die hier aanspraak op kan maken.

EIA
De meeste bekende regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling waarmee een maximaal voordeel van 45,5% verkregen kan worden op de investering. Het fiscale houdt in dat er een belastingvoordeel verkregen kan worden doordat er een bepaald bedrag in het desbetreffend jaar van de winst kan worden afgehouden. Dit maakt dat de EIA interessant is voor commerciële organisaties. Gemeenten, stichtingen en verenigingen kunnen in de meeste gevallen hier geen gebruik van maken. Tenzij er sprake is van het betalen van bijv. vennootschapsbelasting door deze organisaties.

Belangrijk voorwaarde bij zonnepanelen binnen de EIA is dat de panelen een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kWp moeten hebben. Daarnaast moeten deze zijn aangesloten op een netaansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder. Een aanvraag binnen de EIA moet ingediend zijn binnen drie maanden na opdrachtverstrekking aan de zonnepanelen leverancier. Dit kan doorlopend gedaan worden

ISDE
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is in tegenstelling tot de EIA wel interessant voor stichtingen en verengingen. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Ook hier geldt net als bij de EIA dat het gaat om een netaansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder en dat de zonnepaneleninstallatie een vermogen 15 kWp of meer heeft.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat het netto eigen verbruik minimaal 50.000 kWh is in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Let hiermee dus op bij bijvoorbeeld nieuwbouwpanden. De subsidie is specifiek bedoeld voor zonnepanelen op of aan een gebouw. Daarnaast moet de subsidie aangevraagd worden voordat de koopovereenkomst gesloten is en moet deze geïnstalleerd worden door een bouwinstallatiebedrijf. Aanvragen kan doorlopend. Nadat er een positief oordeel gegeven is over de subsidieaanvraag moet de installatie binnen 12 in gebruik genomen worden.

SDE++
Naast de EIA is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) de meest bekend regeling voor zonnepanelen. In tegenstelling tot de EIA en de ISDE is de SDE++ geen aanschaf subsidie maar een exploitatiesubsidie. De subsidie vergoedt namelijk het verschil in kostprijs tussen duurzaam opgewekte energie en het normale (grijze) tarief. Een minimale vereiste voor deze regeling is dat de zonnepanelen aangesloten worden op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A. Waar we eerder juist zagen dat dit gelijk of kleiner moest zijn.

De SDE++ is zowel door bedrijven als (non-)profitinstellingen aan te vragen op specifieke momenten. Normaliter wordt de SDE++ tweemaal per jaar opengesteld voor aanvragen, in het voorjaar en in het najaar. De realisatietermijn voor installaties is bij < 1 MWp twee jaar. Bij meer is het gebouwgebonden drie jaar en veld & drijvend vier jaar.

Echter door de gestegen energieprijzen is het verschil tussen de kostprijs van duurzaam opgewekte energie en het normale (grijze) tarief nihil geworden. Hierdoor kan het dus zijn dat voor bepaalde installaties ook de subsidie nihil wordt. Het is daarom altijd verstandig om vooraf een goede berekening en inschatting te maken van de potentiële subsidie hoogte. De formule voor de berekening is als volgt: Maximale SDE++-bijdrage = (basisbedrag of aanvraagbedrag – basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag) *vollasturen* vermogen looptijd in jaren. De variabele basisbedragen worden jaarlijks door RVO opnieuw vastgesteld. Kijk hiervoor op de website van RVO.

BOSA
Voor amateursportorganisaties is er nog een extra mogelijkheid beschikbaar. Velen kennen de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) als subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe tenues of doelen. Echter is in de regeling ook een duurzaamheidsaspect verwerkt. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Ook zonnepanelen vallen hieronder.

De BOSA is doorlopend aan te vragen door amateursportorganisaties met rechtspersoon zonder winstoogmerk. Daarnaast moet de accommodatie beschikbaar zijn voor amateursport voor lokaal gebruik. De minimale subsidiehoogte is € 2.500. Aanvragen van de subsidie kan pas achteraf (binnen 12 maanden) nadat de facturen ontvangen en betaald zijn.

Afweging
Er zijn dus verschillende mogelijkheden waar gebruik van gemaakt kon worden. Maar kijk dus goed naar het type aansluiting dat van toepassing is en wanneer dat een aanvraag ingediend moet worden. Voor grootverbruikers aansluitingen moet men bij de SDE++ zijn, gaat het om een kleinverbruikaansluiting dan zijn de andere regelingen van toepassing. Daarnaast is het ook altijd handig om van te voren goed te bereken welke potentieel voordeel er behaald kan worden gezien de stijgende energieprijzen.

Voor organisaties met een kleinverbruikaansluiting en een minimaal verbruik van 50.000 kWh is het goed om een berekening te maken van het potentieel voordeel van de EIA en ISDE. Binnen de ISDE is er een vast bedrag per kW gezamenlijk piekvermogen. De hoogte van de EIA bijdrage is afhankelijk van het investeringsbedrag. Op voorhand zonder concrete cijfers kan hier geen advies in gegeven worden. Het combineren van de EIA en ISDE is niet toegestaan.

Deze stimuleringen maken de terugverdientijd nog korter en er wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van ons klimaat!

Naar aanleiding van artikel nog vragen met betrekking tot subsidie voor zonnepanelen in 2022? Of overgaan tot het aanvragen daarvan? Wij helpen graag! Neem voor meer informatie contact op met Ferry van der Bloemen via 06-30839011 of ferry@trias-subsidie.nl