Duurzame-mobiliteit-TRIAS-subsidie

De overheid stimuleert zowel particulieren als zakelijke organisaties om over te stappen naar duurzame mobiliteit. De reden hierachter is dat de huidige voertuigen voornamelijk op fossiele brandstoffen rijden zoals benzine en diesel. Naast dat deze grondstoffen langzamerhand uitgeput raken stoten zij ook flink CO2 uit. Het nationale doel is namelijk 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Een van de grootste onderdelen waar winst behaald kan worden is mobiliteit. Duurzaam vervoer is energiezuinig, goed voor het klimaat en draagt bij aan schone lucht.

De afgelopen jaren zijn er verschillende subsidieregelingen geweest om de overstap naar duurzame mobiliteit te stimuleren. Het goede nieuws is dat deze er nog steeds zijn! Echter is het vaak lastig om te herkennen welke regeling nu specifiek waarvoor bedoeld is. Om dit overzichtelijker te maken leggen wij het uit in dit artikel!

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

We beginnen met de momenteel meest bekendste regeling, namelijk de SEPP. Veel autoverkopers adverteren met deze subsidieregeling in hun commercials. Regelmatig komt voor bij dat er € 3.350 subsidie verkregen kan worden op nieuwe elektrische personen auto’s. Zoals als benoemd en de naam het zegt gaat het hierbij specifiek om elektrische personenauto’s voor particulieren. Naast nieuwe modellen kan er ook subsidie verkregen worden voor gebruikte auto’s. Het bedrag is € 2.000 per auto.

De SEPP wordt jaarlijks opengesteld tot en met 2024 en is direct aan het begin van het jaar aan te vragen. Belangrijk om te vermelden is dat het subsidiebedrag per auto jaarlijks verminderd en dat er slechts een beperk subsidiebudget beschikbaar is. Wil je er zeker van zijn dat je subsidie ontvangt? Vraag de SEPP dan zo vroeg mogelijk in het jaar aan.

Overige voorwaarden waar rekening gehouden mee gehouden moeten worden zijn:

 • Het betreft een voertuigclassificatie M1;
 • Het gaat om een 100% elektrische auto met minimale actieradius van 120 KM;
 • De cataloguswaarde is tussen de € 12.000 en € 45.000.
 • Ook private lease komt in aanmerking.

Om het gemakkelijk te maken heeft RVO een autolijst gepubliceerd met auto’s waarvan vastgesteld is dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een andere veelgebruikte regeling bij de aanschaf van duurzame vervoersmiddelen is de MIA. Binnen de MIA zijn er verschillende type voertuigen subsidiabel van elektrisch tot waterstof en vrachtwagens tot schepen. Voor nu richten wij ons voornamelijk op mobiliteit voor op de weg.

Sinds 2022 komt een standaard elektrische personenauto niet meer in aanmerking voor een investeringsaftrek binnen de MIA. RVO geeft hierover aan dat deze inmiddels gangbaar is geworden. Wel zijn elektrisch aangedreven personenauto’s met geïntegreerde zonnepanelen subsidiabel.

Andere soorten voertuigen die kwalificeren zijn:

 • elektrische- of waterstofbestelauto’s,
 • elektrische- of waterstoftaxi’s,
 • waterstofpersonenauto’s,
 • Plug-in-hybridebakwagenchassis, trekker of bus,
 • elektrisch aangedreven L7e-voertuig of niet gekentekend voertuig,
 • elektrische of waterstofvrachtwagen en
 • elektrisch aangedreven AGV’s (zelfrijdende voertuigen).

Zie voor meer mogelijkheden de volgende infographic en kijk in de milieulijst voor de specifieke voorwaarden per voertuig. Net als bij de SEPP bij RVO ook bij de MIA bekend van sommige elektrische bestelauto’s, L7e- en waterstofvoertuigen of de in aanmerking komen. Deze informatie is terug te vinden op de positieve lijst.

De MIA is een fiscale regeling waarbij het voordeel op kan lopen tot 45% van de investering. Dit houdt in dat er een belastingvoordeel verkregen kan worden doordat er een bepaald bedrag in het desbetreffend jaar van de winst kan worden afgehouden. Hierdoor kunnen enkel organisaties een aanvraag indienen die bijvoorbeeld vennootschapsbelasting betalen. De aanvraag moet bovendien ingediend worden binnen drie maanden na aanschaf van het voertuig (let op; hiermee wordt bedoeld het tekenen van de opdrachtbevestiging).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kan er niet direct geïnvesteerd worden in voertuigen zelf. Wel net als bij de MIA zijn er mogelijkheden voor bijkomende investeringen. Denk hierbij aan Zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen zoals vrachtwagens of mobiele elektrische werktuigen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

In tegenstelling tot de MIA kunnen non-profitinstellingen wel gebruik maken van de SEBA. Deze regeling is bedoeld voor de koop en financial-lease van nieuwe  volledig emissieloze bedrijfsauto’s voor het vervoer van goederen. Het moet gaan om bedrijfsauto’s die vallen onder de voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg specifiek bedoeld voor het vervoer van goederen. De cataloguswaarde moet € 20.000 of hoger zijn.

De regeling staat op voor zowel stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s. De actieradius voor type N1 moet minimaal 100 KM zijn. De subsidieregeling is beschikbaar voor zowel ondernemers als non-profitinstellingen. De enige uitzondering is dat gemeenten en provincies hier geen gebruik van kunnen maken. De hoogte van de subsidie is tussen de 10% en 12% met een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Aanvragen dient te gebeuren na aanschaf en de gekochte bedrijfsauto moet ononderbroken 3 jaar op naam of met een verstrekkingsvoorbehoud (alleen uw maatschappij de tenaamstellingscode bij de RDW kan opvragen) op naam van de subsidieontvanger blijven staan.

Ook de SEBA kent een lijst met reeds bekende auto’s die in aanmerking komen, zie de bedrijfsautolijst.

duurzame-mobiliteit-emissieloze-bedrijfswagens-subsidie

Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks

De nieuwe subsidieregeling op het gebied van mobiliteit is de AanZET regeling. De oorsprong van deze regeling ligt in het pakket van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in de logistieke sector te verminderen. De nieuwe regeling vergoedt een deel van de meerkosten van ZE-trucks ten opzichte van dieselvrachtwagens. De subsidie per voertuig wordt bepaald op basis van type vrachtwagen en bedrijfsgrootte van de aanvrager en loopt tot een maximum van € 131.900.

De verwachting is dat de regeling medio 2022 voor het eerst open zal gaan en daarna jaarlijks tot en met maart 2027 beschikbaar is. De regeling richt zich naar alle waarschijnlijkheid ondernemingen en non-profitinstellingen. Ook hier worden gemeenten en provincies uitgesloten. Verder uitwerking van de regeling moet nog volgen.

Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Naast de AanZET regeling is er nog een subsidie opkomst die grotendeels gaat over bouwmachines, echter vallen trucks onder voorwaarden ook onder deze regeling. Het doel van de SSEB is om een bijdrage te leveren aan de ambitie om de stikstofuitstoot in de bouw in 2030 met 60% terug te dringen. De regeling moet bedrijven in de bouwsector stimuleren om te investeren in schoner bouwmaterieel.

Er zullen drie types subsidie verstrekt worden:

 • Aanschaf: voor de aanschaf van en of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines zoals ouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuig;
 • Retrofit: voor het aanpassen van bestaande bouwmachines om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken
 • Innovatie: voor haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling op het gebied van oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur

De verwachting is dat de regeling vanaf medio 2022 beschikbaar zal zijn. Daarna zal er jaarlijks tot en met 2027 een openstelling volgen. Aanvragers kunnen jaarlijks maximaal € 1 miljoen subsidie aanvragen.

Laadpalen

Waar men elektrische auto’s gebruikt is er ook een behoefte aan laadpalen om deze op te laden. Naast de aanschaf van de auto kan de investering ook oplopen. Echter zijn er voor laadpalen op landelijk niveau niet veel mogelijkheden. De enige mogelijkheid is namelijk de MIA voor de zakelijke afschaffers. De laadpaal moet dan wel op het terrein van de aanvragende organisatie geplaatst worden. Werkgevers kunnen dus niet met subsidie een laadpaal aanschaffen voor bij de medewerkers thuis.

Voor particulieren is er momenteel geen landelijke subsidieregeling voor het plaatsen van laadpalen. Wel zijn er verschillende regionale of lokale subsidies. Dit kan per regio nagegaan worden. Daarnaast zijn er ook er verschillende initiatieven. Zo kan er via Vattenfall in Limburg en Noord-Brabant een aanvraag gedaan worden voor een openbare laadpaal.

duurzame-mobiliteit-personenauto-subsidie

Overig

Net als bij de laadpalen zijn er ook voor duurzame mobiliteit verschillende regionale en lokale initiatieven. Kijk dus naast de landelijke stimuleringsregelingen ook altijd goed welke mogelijkheden de regio biedt. Tevens heeft de overheid ook regelmatig regelingen innovaties in transport stimuleren. Denk aan de DKTI-regeling (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). DKTI ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot.

Naar aanleiding van artikel nog vragen met betrekking tot subsidies voor duurzame mobiliteit? Of overgaan tot het aanvragen daarvan? Wij helpen graag! Neem voor meer informatie contact met ons op!