Vanaf dit jaar zijn er weer volop kansen voor bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Maandag presenteerde managementautoriteit Stimulus in Vlissingen de inhoud van vier belangrijke subsidieprogramma’s voor de komende jaren. Uiteraard was TRIAS hierbij aanwezig. Het betreft OPZuid, JFT, POP3 en Interreg Nederland – Vlaanderen & Duitsland. Voor de drie zuidelijke provincies is in totaal € 960 miljoen beschikbaar vanuit verschillende hoeken. Belangrijke thema’s zijn klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid.

Binnen het OPZuid-programma zullen jaarlijkse twee openstellingen volgen (voorjaar & najaar). Het programma is opgedeeld in vijf thema’s met ieder hun eigen accenten en budget. Het betreft onderwerpen als gezondheidsrisico’s beter voorspellen, eiwittransitie, betrouwbaar en veilig energiesysteem, waterveiligheid en biobased economie. De eerste call zal naar verwachting sluiten op 14 juli 2022.

Het JTF programma richt zich op de regio’s Westelijk Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen – Vlissingen Oost en Zuid-Limburg. Er wordt ingezet op drie sporen: Arbeidsmarkt; Innovatie; en Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden.

POP3 zal de komende jaren meer focus leggen op waterschappen en eigenaren van bosgebieden. Naast kennis en innovatie zal er ook ruimte blijven voor fysieke investeringen. Aanvragers uit Zeeland kunnen de komende jaren terecht bij RVO. Terwijl Limburg en Brabant dat kunnen bij Stimulus.

De eerste call van Interreg Vlaanderen – Nederland is reeds geweest. Echter zullen er nog meerdere volgen. Er wordt ingezet op de thema’s slimmer, groener, socialer en zonder grenzen. Voor Duitsland – Nederland zal er later in april nog een kick-off plaats vinden.

Meer weten over een van deze programma’s? Neem dan contact met ons op.