Hoe succesvol zijn onze subsidie aanvragen? In dit artikel lichten wij de samenwerking tussen Subsidieadviesbureau TRIAS en Vertoro toe. De samenwerking tussen Vertoro, een start up die werkt aan een CO2-neutrale vervanger van aardolie, en TRIAS dateert van 2019 en is bijzonder succesvol. Het begon met een geslaagde OP-Zuid-aanvraag en recent was er een TSE industrie-aanvraag voor een consortium waar Vertoro deel van uitmaakt, samen met TU Eindhoven en Shell.

Hoe komen we zo snel mogelijk van de fossiele brand- en grondstoffen af, dat is momenteel een van de hoofdvragen in de duurzaamheidsdiscussie. Op allerlei manieren wordt aan het antwoord op die vraag gewerkt. Zoals bij start up Vertoro waar ze lignine, een residu uit de agrarische bosbouw, omzetten naar duurzame olie, vertelt mede-oprichter en CEO Michael Boot. “Lignine is een natuurlijk product dat op zich weinig waarde heeft. We zijn in 2015 binnen een privaat-publieke samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, DSM, Chemelot InSciTe, Universiteit Maastricht en Technische Universiteit Eindhoven met onderzoek begonnen. Daar is in 2017 Vertoro als spin-off uit voortgekomen om het product op den duur te vermarkten.”

Andere aanpak van Vertoro

‘Groene’ olie, noemt Michael dat product, duurzaam en niet gewonnen met behulp van ja-knikkers uit traditionele olievelden. Hij geeft aan dat het winnen van olie uit biomassa geen nieuw idee is. “Maar onze aanpak is anders dan bij andere partijen. Bij ons bewerkingsproces behoudt de biomassa zijn hoogwaardige eigenschappen en zorgen we ervoor dat het product verpompbaar wordt. Uiteindelijke doel is dat lignine fossiele olie vervangt bij onder meer de productie van allerlei materialen, chemicaliën en brandstoffen.”

De eerste subsidie aanvraag

Vertoro is momenteel vooral in het Nederlands, Belgisch en Duits grensgebied actief maar het is volgens Michael de bedoeling dat het bedrijf groeit en het werkterrein steeds groter wordt. Hij merkt op dat er zich vier investeerders achter het bedrijf, dat inmiddels acht medewerkers telt, hebben geschaard. Een goede basis, maar subsidie is onontbeerlijk, merkt hij op. “Vandaar dat we contact hebben gelegd met TRIAS die we uit de onderzoeksfase kenden.” Dat was dus in 2019, toen in maart van dat jaar een OP-Zuid-subsidie werd aangevraagd. “Met succes. Dat gebeurde onder de noemer ‘Meer doen met lignine’ en was bedoeld om een proeftuin op te zetten.”

Vervolg succesvolle subsidie aanvragen

Er volgde nog een succesvolle OP-Zuid-aanvraag en eerder dit jaar werd er eveneens succesvol een REACT-EU-subsidie aangevraagd. Deze was ter ondersteuning van de bouw van een demofabriek in de haven van Rotterdam. En dan was er dus de TSE Industrie aanvraag die eveneens werd toegekend, bedoeld om een productieproces op te zetten dat het maken van hoogwaardige biofuels mogelijk maakt. “Inderdaad, vier subsidie aanvragen en vier maal gehonoreerd, dat is 100 procent succesvol”, glimlacht Michael die zeer tevreden is over de ondersteuning en begeleiding van TRIAS bij die aanvragen. “Zeker omdat het een lastige materie is. Maar ze zijn er meteen vol ingedoken en hebben inmiddels dankzij de lange samenwerking ook al een behoorlijke kennis opgebouwd. Ze weten nu van de hoed en de rand.”

Lange adem

De pro-actieve opstelling van TRIAS spreekt hem eveneens aan, zegt hij. “Zij houden alles bij en weten wanneer er sprake is van een voor ons interessante subsidie. Daar worden we dan meteen op gewezen. Verder beschikken ze natuurlijk over een enorme expertise en kunnen ze terugvallen op een groot netwerk. Kijk, we zijn heel blij met onze investeerders en die maken het ook weer mogelijk subsidie aan te vragen. Dit is een project van lange adem maar wel een dat van grote betekenis kan zijn. Daar dragen de investeerders en TRIAS in belangrijke mate aan bij.”