Het in 2018 opgerichte bedrijf BioMosae houdt zich bezig met de ontwikkeling van een biologisch gewasbeschermingsingrediënt. Dit product heet Canto en moet gewassen vrijwaren van allerlei ziekteverwekkers. Voor het aanvragen van subsidies werkt BioMosae al een aantal jaren samen met TRIAS. De twee bedrijven kunnen inmiddels lezen en schrijven met elkaar.

Of ze eens out of the box wilde meedenken, zo luidde de vraag van haar buurman Alex Schmeets aan Guuske Busscher. Alex zocht een partner voor zijn start up BioMosae en niet lang na die vraag reageerde Guuske met de opmerking dat zij die partner wel wilde zijn. Het leek haar, na eerder onder meer voor Johnson &Johnson en DSM te hebben gewerkt, een mooie uitdaging. “Biologische middelen om gewassen te beschermen tegen ziekteverwekkers zijn er nog amper. Wat dat betreft liggen er volop kansen.”

Veel geleerd
Ze heeft in de afgelopen jaren, vertelt Guuske, heel wat geleerd over gewassen en biologische gewasbescherming. Deed onder meer onderzoek naar een cluster van enzymen, chitinase genaamd, dat de basis voor Canto vormt. Financiële ondersteuning voor dat onderzoek en de ontwikkeling van het product komt onder meer voort uit subsidies. Bij het aanvragen van die subsidies krijgt BioMosae ondersteuning van TRIAS, maakt Guuske duidelijk. “Alex kende TRIAS; ze zijn naast Venlo ook op de Health Campus in Maastricht gevestigd. Hij heeft ze al in een heel vroeg stadium ingeschakeld.”

Vraaggestuurd
Samen met TRIAS heeft BioMosae inmiddels diverse subsidieaanvraagtrajecten afgerond. Guuske noemt subsidies als WBSO, Eurostars en MIT. Per aanvraag is de begeleiding anders, maakt ze duidelijk. “We hebben trajecten vrijwel helemaal in eigen beheer gedaan, met wat steun van TRIAS, maar er zijn ook trajecten waarbij het merendeel van het werk juist door hun is gedaan. We werken met een strippenkaart zodat we ze kunnen inschakelen wanneer dat nodig is. Dat werkt prima. We kennen elkaar inmiddels goed en er is een prima wisselwerking. Die vraaggestuurde aanpak vinden we heel fijn”

Tips
Guuske is verder zeer te spreken over de kennis en ervaring die bij TRIAS aanwezig is. “Het zijn in hun vak allemaal experts met een eigen kennisgebied. Maar ze weten zich de specifieke materie waar ze bij een klant mee te maken krijgen ook goed eigen te maken. Daardoor verloopt de communicatie vlekkeloos. We mailen, bellen of videobellen, maar spreken af en toe ook op locatie af als de situatie er om vraagt. Ze zijn daarnaast heel pro-actief. We krijgen regelmatig tips.”

Groeiende behoefte
Voorlopig zal het contact met TRIAS blijven bestaan, geeft ze aan. “We zitten nog altijd in de ontwikkelingsfase, daarna volgt de registratiefase en in 2024 hopen we alles rond te hebben. Aangezien er steeds minder reguliere gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten zal de vraag naar biologische alternatieven toenemen en gaat Canto zeker in een groeiende behoefte voorzien.”