Vanaf volgende week maandag 9 mei komt er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar de aanschaf van een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto stimuleert. Naast dat de vrachtwagen nieuw moet zijn moet deze behoren tot de voertuigcategorie N3 of N2 en meer wegen dan 4.250 kg. Een vrachtauto wordt als nieuw beschouwd wanneer de datum eerste toelating, de datum tenaamstelling en de  datum waarop de vrachtwagen voor het eerst op kenteken is geregistreerd gelijk zijn.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type onderneming en voertuig. Dit varieert van 12,% tot 37% en met een maximum van € 17.800 tot € 131.900 per voertuig. Aanvragen kunnen ingediend worden door ondernemingen of non-profitinstellingen. Uitgesloten zijn provincies, gemeenten, waterschappen en openbaar lichamen. Per ondernemingen mogen er maximaal 20 aanvragen per kalenderjaar ingediend worden.

Binnen de regeling is het mogelijk de subsidie aan te vragen voor zowel een koop- of financial-leaseovereenkomst zonder onherroepelijke verplichtingen. Let op dat de vrachtwagen nog niet aangekocht mag zijn op het moment van subsidie aanvragen. Wel mag er een overeenkomst zijn met daarin een herroepelijke bepaling. Er moet namelijk een overeenkomst meegestuurd worden die nog niet definitief is. Bij operationeel lease moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen.

Naast AanZET (Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks) subsidie mag ook de MIA aangevraagd worden. Hiermee kan nog een extra fiscaal voordeel verkregen worden.

Nadat de subsidie verkregen is moet de gekochte vrachtauto minimaal vier jaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan.

Meer weten over deze regeling? Neem dan contact met ons op.