dementievriendelijke-gemeente

De gemeente Leudal is sinds 2018 dementievriendelijke gemeente. Dat betekent dat allerlei activiteiten en maatregelen worden genomen om inwoners met (beginnende) dementie zo lang mogelijk volwaardig in de maatschappij te laten meedoen. Onderzoek moet aantonen hoe dat in elk van de 16 kernen dient te worden ingevuld. TRIAS ondersteunde en begeleidde een aanvraag voor subsidie voor dat onderzoek.

Lonneke Linden, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Leudal, begint met uit te leggen dat het programma ‘Dementievriendelijk Leudal’ een samenwerking is tussen de gemeente en een groot aantal partners in de zorg en welzijn. “We hebben al het een en ander kunnen realiseren, maar merkten dat het accent steeds op bepaalde kernen lag. We zijn echter een uitgestrekte gemeente met 16 kernen en we willen graag weten hoe we alle kernen erbij kunnen betrekken. Bovendien willen we per kern de behoeften inventariseren. Dat doen we onder meer door de dorpsraden erbij te betrekken, maar bijvoorbeeld ook verenigingen en mantelzorgers. We hopen door de lijnen kort te houden zo veel mogelijk input te krijgen.” Hiermee loopt de gemeente Leudal voor ten opzichte van andere gemeenten.

Projectplan

Inmiddels is er een projectplan opgesteld, vertelt ze, als voorbereiding op de uitvoeringsfase. “We gaan de dorpsraden benaderen met een vragenlijst. We willen zo een aantal zaken inzichtelijk maken. Zijn we op voldoende locaties actief? Hoe is de bereikbaarheid en hoe is het vervoer geregeld? Zijn de activiteiten laagdrempelig? Dat soort zaken.” Voor het voorbereiden en opstellen van dat projectplan deed de gemeente Leudal met succes een aanvraag voor een ZonMw-subsidie.

Vaste contactpersoon

De aanvraag werd ondersteund en begeleid door TRIAS. “Daar werken we al jaren mee samen”, maakt Lonneke duidelijk. “We hebben een vaste contactpersoon die voor ons klaar staat wanneer het nodig is.” Dat bleek nu ook weer het geval, vertelt ze, ondanks de korte termijn waarop de aanvraag ingediend moest zijn. “Onze contactpersoon heeft meteen de agenda vrij gemaakt. Het is erg prettig om een partij als TRIAS als partner te hebben, vanwege de jarenlange ervaring, brede kennis en omdat ze meedenken en zich in de klant kunnen inleven.”

Avonduren

Het eerste contact met betrekking tot de ZonMw-subsidie was half januari, begin februari moest de aanvraag ingediend worden. Lonneke glimlacht; “Dat was dus een heel korte termijn. Maar er werd vanuit TRIAS snel geschakeld, de eerste input kwam vrijwel meteen en we besloten beiden er voluit voor te gaan. Dat betekende onder meer ook soms in de avonduren werken, maar daar had niemand moeite mee.” Met als gevolg dat de aanvraag tijdig klaar was en uiteindelijk met succes kon worden ingediend. “Dankzij die subsidie kunnen we nu alle behoeftes in kaart brengen en ons nog beter profileren als dementievriendelijke gemeente. Half mei zullen we met de eerste vijf kernen beginnen en dat breiden we vervolgens hopelijk uit naar de andere kernen.” Ook staat Leudal er voor open om andere gemeenten te ondersteunen bij het toe werken naar een dementievriendelijke gemeente, door bijvoorbeeld een blauwdruk aan te bieden.