Aquamarijn Membranes BV ontwikkelt een microzeeftechnologie waarbij met behulp van een innovatief membraan vloeistof kan worden gezeefd. De technologie in combinatie met een ultradun membraan zorgt voor een energiebesparing van 80 tot 90 procent. Dankzij de ondersteuning en het advies van TRIAS werd vorig jaar een MIT R&D-aanvraag ingediend en goedgekeurd.  

Aquamarijn Membranes BV is een start up (opgericht in 2020), die voortkomt uit het in 1994 gestarte Aquamarijn Micro Filtration BV. De start up wordt aangestuurd door Jacob Baggerman. Hij legt uit dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een membraan dat kan functioneren als een conventioneel membraan, zonder de nadelen van het oorspronkelijke product. “Dat doen we onder meer met precisiewerk. Alle gaatjes zijn even groot en zijn geplaatst in een strakke verdeling. Verder is het te ontwikkelen membraan ultra dun waardoor er minder vloeistofdruk nodig is.”

Kostenbesparing door Aquamarijn Membranes 

Een ander verschil met het klassieke membraan, zo geeft hij aan, is dat bij de nieuwe technologie gebruik wordt gemaakt roterende membranen terwijl de voeding statisch blijft, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke methodes die de vloeistof door het membraan duwen. Volgens Jacob is de nieuwe technologie op diverse manieren toe te passen. “Denk aan celanalyse en celfiltratie, maar bijvoorbeeld ook verneveling of een inhaler. Vanwege de hoge efficiëntie is er minder vloeistof/grondstof nodig en dat zorgt weer voor een kostenbesparing.”

Gericht onderzoek door TRIAS

Om het onderzoeks- en ontwikkelingstraject te kunnen financieren is er onder meer gekeken naar subsidiemogelijkheden. Daarbij werd een beroep gedaan op de kennis en ervaring van TRIAS. “De contacten met TRIAS waren er al voordat Aquamarijn Membranes werd verzelfstandigd”, legt Jacob uit. “Ze hebben een zeer deskundig team met specialisten op allerlei gebieden. Hoewel onze materie voor een buitenstaander heel specifiek en lastig te begrijpen is, hebben ze zich die snel eigen gemaakt. Daardoor konden ze heel gericht kijken naar welke subsidie-aanvragen voor ons kansrijk waren.”

Werk uit handen voor Aquamarijn Membranes 

Hij is zeer te spreken over brede kennis maar eveneens de efficiënte manier van werken van TRIAS. “Na zich in ons bedrijf en product te hebben verdiept, kwamen ze al snel met een goed onderbouwde analyse. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan. Door hun gerichte aanpak hebben ze ons veel werk uit handen genomen. We werden voortdurend goed op de hoogte gehouden, ook na de aanvraag.”

Snel en adequaat

Die aanvraag werd in september 2021 ingediend en aan het einde van het jaar goedgekeurd. Het betrof een MIT R&D-aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Daarmee is de financiële kant voorlopig gedekt, geeft Jacob tot slot aan. “Maar er zal ongetwijfeld een volgende moment voor een subsidie-aanvraag komen. Dan stappen we zonder meer weer naar TRIAS voor de begeleiding. We kennen elkaar nu en weten dat ze net als vorig jaar snel en adequaat zullen reageren.”