Lamoral Coatings ontwikkelt, samen met partner Bintell, een unieke coating. Het product, BioCool coolcoat genaamd, is dankzij de samenstelling bestand tegen zeer extreme weersomstandigheden. In nauwe samenwerking met TRIAS werd een MIT R&D-subsidie aangevraagd die ook is toegekend.

Het ontwikkelen, produceren en vermarkten van extreem duurzame coatings, zo omschrijft directeur en mede-eigenaar Theo Verweerden de core business van Lamoral Coatings. “Dat doen we voor verschillende industrieën. De samenstelling van de coating is afhankelijk van de applicatie. Bij toepassing op gebouwen, is er veel aandacht voor het aspect koeling. Verwerken we coatings in textiel, dan wordt er bijvoorbeeld sterk gekeken naar het waterafstotend effect.”

Hittestress
Momenteel ontwikkelt Lamoral een unieke coatingtechnologie die de meest extreme weersomstandigheden aankan. Daarmee is het product een belangrijk middel om hittestress in vooral bebouwde omgevingen tegen te gaan. Veel efficiënter dan de reeds bestaande producten, maakt Verweerden duidelijk. Hij legt uit dat materialen als steen, beton en asfalt warmte absorberen en vasthouden. “Wereldwijd zijn er bijvoorbeeld tal van zwartgrijze daken die hitte vasthouden. Daar wordt nu witte latex op gelegd, maar dat zorgt niet voor de gewenste verkoeling omdat de reflectie niet voldoende is. Bovendien valt de reflectie na verloop van tijd nog verder terug door vergeling/verwering.”

“Via een collega, die al eerder met ze had samengewerkt
en daar bijzonder positief op terug keek

Doorontwikkelen
Lamoral Coatings begon met de ontwikkeling van de Lamoral® coating in 2016. Die combineert volledige UV-stabiliteit, een langdurige water- en vuilafstotende werking en een zeer hoge bestendigheid tegen chemicaliën en is achteraf aan te brengen op gevels en wanden. Verweerden: “In 2017 en 2018 bevonden we ons in de conceptfase, in 2019 en 2020 waren er de eerste prototypes. Die ontwikkelen we nu door.” TRIAS, geeft hij aan, werd in het voorjaar van 2020 benaderd voor ondersteuning bij een subsidieaanvraag. “Via een collega, die al eerder met ze had samengewerkt en daar bijzonder positief op terug keek.”

Brainstormen
Bij de kennismaking werden volgens Verweerden verschillende subsidiemogelijkheden besproken. “Daarna zijn we gezamenlijk gaan brainstormen over de beste subsidiemogelijkheid.” Tijdens de eerste intakegesprekken bleek al snel dat een aanvraag voor een MIT R&D-subsidie de meeste kans van slagen had, vertelt hij. “Wij hebben vervolgens de content aangedragen; TRIAS heeft de aanvraag opgesteld. Vanaf het begin was duidelijk dat ze staan voor een duidelijke en efficiënte aanpak; gewoon goed dus. Het was daarbij prettig dat we, ondanks de omstandigheden, naast videovergaderingen ook indien nodig face to face konden overleggen, geheel corona-proof uiteraard.”

“het subsidieadviesbureau heeft aanwezige
technische en marketingtechnische kennis

Deadline
Verweerden geeft aan dat TRIAS Lamoral en partner Bintell veel werk uit handen heeft genomen. Hij wijst op de bij het subsidieadviesbureau aanwezige technische en marketingtechnische kennis, nodig voor het opstellen van een succesvolle aanvraag. “Daarbij moesten we ook de deadline in het oog houden. Er is maar één moment in het jaar waarop je een aanvraag kunt indienen. Dat is tijdig gelukt en eind vorig jaar kregen we bericht dat we in aanmerking komen voor subsidie. Een mooi moment.”

Op een zo duurzame en milieuvriendelijke wijze teelgrond ontdoen van ziekten en plagen en het biologische evenwicht versterken, dat is uitgangspunt van een project van Thatchtec. Dankzij de begeleiding van TRIAS deed het bedrijf een succesvolle aanvraag voor een MIT-subsidie, bedoeld om de technische en economische haalbaarheid van een nieuw te ontwikkelen product of dienst te toetsen.

Er was een tijd dat teelgrond met behulp van chemische ontsmettingsmiddelen werd gereinigd, een milieuonvriendelijke aanpak die inmiddels tot het verleden behoort. Andere, meer duurzame methoden kwamen ervoor in de plaats. Thatchtec uit Wageningen, eveneens actief op Brightlands Campus Greenport Venlo, heeft nu een biobased oplossing voor bodemontsmetting ontwikkeld: Bodem Resetten.

Fermentatie
Medebestuurder Herman Feil legt uit dat de grondstoffen voor hun product onder andere bestaan uit organisch materiaal afkomstig van bijproducten uit de agro-foodsector. “Onze  specifieke plantaardige mix wordt in de grond ingewerkt. Vervolgens wordt die bodem afgedekt met folie. Daardoor komt er geen zuurstof bij en ontstaat er een fermentatieproces. Waarbij je schadelijke ziekten doodt en het bodemleven zich herstelt. Als dan na een paar weken de folie wordt verwijderd is er weer sprake van een rijke bodem.”

“In eerste instantie kwamen we uit bij een provinciale
subsidie maar dat bleek niet helemaal te passen

Bio Treat Center
Het is een methode, zegt Feil, die je bij ieder gewas kunt toepassen. Hoewel het product zich nog in de beginfase bevindt, wordt het wereldwijd al door meer dan 200 telers toegepast. De meeste zijn actief in Nederland, België, Duitsland en Italië. Feil geeft aan dat nu het moment van verdere commerciële uitwerking is aangebroken. Dat gebeurt deels bij het Bio Treat Center op de Venlose Campus. “We hebben ons daar gevestigd omdat Limburg veel soorten teelt kent waarop we onze technologie kunnen toepassen.”

Succesvol
Via die Venlo-connectie werd ook de link met TRIAS gelegd, maakt Feil duidelijk. “Samen met TRIAS zijn we op zoek gegaan naar een haalbaarheidssubsidie. In eerste instantie kwamen we uit bij een provinciale subsidie maar dat bleek niet helemaal te passen. Vervolgens hebben we ons gericht op de MIT-subsidie en dat was succesvol. Daar kregen we voorjaar 2020 een positieve reactie op.”

“Het fijne is verder dat er heel direct wordt
gecommuniceerd. Dat werkt heel efficiënt

Goed verwoordt
Hij wijst op de bij TRIAS uitgebreid aanwezige expertise en ervaring, maar noemt tevens een ander belangrijk aspect. “Een project goed vertalen richting subsidieverstrekker is zeker ook een van de kwaliteiten van TRIAS. Wij zorgden voor de input, maar vervolgens is het wel zaak dat die goed wordt verwoord naar een aanvraag die aansluit bij wat de verstrekker wil weten. Dat ze de materie kennen is zonder meer ook een deel van hun kracht. Ze zijn op de hoogte van de regelgeving en zien heel snel aanknopingspunten. Het fijne is verder dat er heel direct wordt gecommuniceerd. Dat werkt heel efficiënt.”

Feil kijkt dan ook tevreden terug op het succesvol verlopen traject. En blikt ook al een beetje vooruit. “We gaan nu naar een nieuwe fase. Als er op enig moment weer sprake is van een subsidieaanvraag, dan weten we precies waar we moeten zijn.”

Het Maastrichtse bedrijf i-Med Technology heeft in het najaar van 2020 een MIT R&D subsidie toegekend gekregen en onlangs gestart. In totaal werden er tijdens de openstelling in 2020 123 aanvragen ingediend door 280 samenwerkende MKB-ers uit Zuid-Nederland.

MIT R&D kent een kwalitatieve ranking, alleen de best scorende projecten krijgen subsidie. De ingediende aanvraag eindigde binnen de rangschikking op de zestiende plaats en was daarmee een van de 38 gelukkige innovatieprojecten die een positieve beschikking ontvingen.

“We zijn erg blij met deze subsidie die ons innovatieplan voor de komende periode versterkt en we een aantal unieke ideeën kunnen gaan implementeren. Dit biedt ons tevens de kans onze marktpositie te verbeteren. Mooi dat onze product ambities worden erkend door de toewijzing van de MIT R&D subsidie”, aldus Jaap Heukelom co-founder van i-Med Technology.

SURgical eNhanced Image Augmented Reality (SURNIA)
i-Med Technology BV, ontwikkelaar en producent van de baanbrekende chirurgische loep, zal zich tijdens het project richten op de ontwikkeling van een nieuwe generatie van de loep genaamd SURNIA. Vervolgens zal deze op de markt gebracht worden.

Deze nieuwe generatie loep biedt de chirurg een verbeterd stereoscopisch zicht, aangevuld met patiënt specifieke preoperatieve en real-time gegevens. De loep bevat de mogelijkheid om via 2-way streaming hulp op afstand in te schakelen, tijdens operaties. Ook faciliteert de loep chirurgietraining op afstand, maar onder levensechte omstandigheden.

I-Med, een bedrijf voor medische hulpmiddelen, brengt de meest lichtgewicht en nauwkeurige digitale draagbare chirurgische loep in die momenteel op de markt is. I-Med is verbonden met het Academisch Ziekenhuis Maastricht en werkt in de ontwikkeling nauw samen met chirurgen in verschillende Europese ziekenhuizen.

Momenteel is er geen volledig digitale lichtgewicht stereoscopische hoofd-gedragen loep (Head Mounted) in combinatie met augmented visualisatie op de markt, laat staan met een dergelijke geavanceerde cameratechniek. SURNIA heeft de potentie om een trendsetter te zijn op het gebied van Head Mounted systemen.

MIT-R&D samenwerkingsproject
Een MIT-R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een max. van € 350.000 per innovatieproject.

De 84 gelukkige MKB-ers investeren de komende twee jaar gezamenlijk € 14,4 miljoen voor de ontwikkeling van producten of diensten. Zij ontvangen samen € 7.324.800 subsidie verstrekt door uitvoeringsinstantie in samenwerking met het Rijk en de Provincies Limburg en Noord-Brabant.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?
In 2021 is het wederom mogelijk een MIT R&D subsidie aanvraag in te dienen. Dit kan tot 10 september. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS door een e-mail te sturen naar info@trias-subsidie.nl of bel 077-3560100.

Als werkgever krijg je er liever niet mee te maken, het arbeidsongeschikt raken van een van je medewerkers. Gezondheid is een groot goed. Als werkgever wens je dit natuurlijk al je werknemers toe en zal je in jouw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Toch heeft niemand dit volledig in de hand en kunnen ook jouw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden.

Niet alleen voor de medewerker zijn de gevolgen aanzienlijk, maar ook voor jou als werkgever. Het kan dan namelijk tot twaalf jaar lang geld kosten. Helaas komt het geregeld voor dat de werkgever ten onrechte te hoge belastingen en premies hiervoor betaalt. Het komt namelijk geregeld voor dat het UWV steken laat vallen, zo vinden er bijvoorbeeld geen herkeuringen plaats en baseren UWV-artsen hun arbeidsongeschiktheidsoordeel op onvolledige medische dossiers.

Veel werkgevers zijn zich hier niet van bewust of actief mee bezig, terwijl het toch flink bedrag kan schelen. Daarom biedt TRIAS in samenwerking met een externe partij een SFA-onderzoek (Sociaal-Fiscaal-Arbeidskundig) aan om na te gaan of er eventueel teveel afgedragen premies terug te vorderen zijn en premiekortingen en loonheffingenvoordeel optimaal benut worden. Dit kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf eigenrisicodrager zijn of publiekelijk verzekerd zijn via het UWV. Voor een eerste analyse heeft TRIAS enkel de beschikking nodig over de WHK-beschikkingen.

Tijdens het onderzoek worden een aantal zaken bekeken zoals de afgedragen WGA-premie, personeelsdossiers, WGA toewijzingen, en instroom van medewerkers. In theorie kan een werkgever hier gedeelte ook zelf mee aan de slag gaan, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter heeft een werkgever geen inzage in het medisch dossier van de medewerker, en kan dus niet controleren of het UWV terecht een zieke werknemer ten laste brengt.

Het voordeel is dat de artsen die ingeschakeld worden bij het onderzoek meer informatie beschikbaar krijgen om de controle goed uit te kunnen voeren. Een arbo-arts/bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de organisatie acteren (deze is onafhankelijk, niet pro werkgever, niet pro werknemer). Daarmee heeft onze arts-gemachtigde mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, juist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan hebben.

Weten of uw organisatie te veel premie heeft afgedragen? Of de kortingen optimaal benut? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

In 2020 WBSO ontvangen? Doen moet u uiterlijk 31 maart 2021 de gerealiseerde uren en eventueel kosten en uitgaven melden bij RVO. Hier heeft u dus nog een week de tijd voor.

Bij het melden van de uren hoeft u slechts één of drie vakjes in te vullen. Wanneer u een vergoeding voor de kosten & uitgaven heeft ontvangen via het forfaitaire tarief hoeft u alleen de totaal gerealiseerde uren in de vullen. Heeft u gekozen voor werkelijke kosten & uitgaven? Dan moet er ook één bedrag voor kosten en één bedrag voor uitgaven ingevuld worden.

Heeft u in het eerste half jaar minder gerealiseerd, maar in het tweede half jaar meer dan aangevraagd? Of een andere verhouding tussen de projecten? Dat is geen probleem. Het is namelijk toegestaan om te tussen aanvraagperiode binnen één kalenderjaar en tussen projecten. Dit moet wel corresponderen met uw administratie!

Bent u toch bezig? Dan kunt u net zo goed direct de BSN-nummers mededelen voor de uurtarief berekening voor 2022!

Vorige week heeft de heeft de European Innovation Council nieuwe deadlines bekend gemaakt voor het subsidie programma EIC Accelerator. Met deze regeling kunnen MKB-ers subsidie en een investering krijgen om hun baanbrekende innovaties te ontwikkelen.

De maximale subsidie is 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2,5 miljoen. Daarnaast kunnen bedrijven ook nog maximaal € 15 miljoen equity vragen in vorm van een aandelenbelang tussen 10% en 25%. Het project moet een looptijd kennen van 12 tot 24 maanden. De nieuw aangekondigde deadlines zijn woensdag 9 juni 2021 en woensdag 6 oktober 2021.

De EIC Accelerator blijft het grootste en meest concurrerende publieke financieringsprogramma in Europa met succespercentages van minder dan 3%. Het financiert gemiddeld 40 bedrijven per openstelling. Daarom is er een nieuwe indieningsproces ontwikkeld, waarbij er twee fases worden gehanteerd. Vanaf heden moet er eerst in fase 1 een korte aanvraag worden ingediend van maximaal 5 pagina’s, een pitch van 10 dia’s en een filmpje van maximaal 3 minuten. Indien deze positief is beoordeeld mag er een volledige aanvraag ingediend worden.

De uit de Universiteit Twente voortgekomen start-up 20Med Therapeutics ontwikkelt nanodeeltjes die ervoor zorgen dat vaccins en medicijnen efficiënt en op de juiste plek in het lichaam terecht komen. Een aantal maanden geleden vroeg het met begeleiding van TRIAS een MIT-subsidie aan. Die werd niet alleen gehonoreerd, het project kreeg tevens de hoogste score.

“Door de huidige pandemie begrijpen mensen veel beter wat wij doen”, glimlacht Michiel Lodder van 20Med Therapeutics. Zijn bedrijf ontwikkelt nanodeeltjes voor mRNA-vaccins waarmee afweerstoffen tegen virussen in het lichaam worden opgewekt en het immuunsysteem geactiveerd wordt. Voor de ontwikkeling van makkelijk te gebruiken vaccins zou het interessant zijn om de nanodeeltjes van 20Med toe te kunnen dienen met behulp van een micronaaldenpleister. Vandaar dat de subsidie is aangevraagd voor een samenwerkingsproject met MyLife Technologies, eveneens ontstaan op de Universiteit Twente. Mylife maakt keramische micronaalden die specifiek zijn ontworpen voor de toediening van vaccins.

Toepassingsmogelijkheden
20Med Therapeutics is al zo’n tien jaar bezig met het ontwikkelen van de technologie. Lodder geeft aan dat er onder meer onderzoek wordt gedaan naar verschillende toepassingsmogelijkheden. “In 2018 werd er een in een financieringsronde dankzij lokale investeerders zo’n drie miljoen euro binnengehaald. De huidige subsidie betrof een MIT-aanvraag voor een research & development samenwerkingsproject. TRIAS kwam in beeld omdat Mike de Leeuw van Mylife ze kende.”

“Wij hebben zo geleerd het ook
wat eenvoudiger te brengen

Begrijpelijk
Lodder is zeer te spreken over de professionele benadering van TRIAS. “Wat mij opviel is dat ze begrepen waar het over ging, wat onze technologie onderscheidend maakt en welke maatschappelijke consequenties die heeft. Het is vaak lastig ons wetenschappelijk verhaal begrijpelijk te maken voor niet-deskundigen. TRIAS heeft bij de subsidieaanvraag een belangrijke rol gespeeld bij het inzichtelijk maken van wat wij zoal doen. Wij hebben zo geleerd het ook wat eenvoudiger te brengen.”

Compliment
Verder vond hij de efficiënte wijze van communiceren een groot pluspunt. “Mike en ik hebben ons verhaal verteld. Daarop heeft TRIAS een eerste schets gemaakt en daarbij aangegeven welke onderdelen belangrijk waren. Daarna hebben wij onze aanvullingen gegeven. Zo ontstond er een raamwerk waar TRIAS uiteindelijk een overall verhaal van heeft gemaakt en waar de business case op is gebaseerd.” Dat de aanpak goed heeft gewerkt en het samenspel tussen enerzijds TRIAS en anderzijds 20Med Therapeutics en MyLife Technologies uitstekend was, blijkt volgens Lodder wel uit het feit dat het project met 80 van de 100 punten de hoogste score van alle 22 ingediende aanvragen kreeg. “Zowel voor TRIAS als ons een mooi compliment.”

“het project kreeg met 80 van de 100 punten
de hoogste score van alle 22 ingediende aanvragen kreeg

Gestructureerd
Lodder maakt duidelijk dat de contacten naarmate het traject vorderde intensiever werden. Dat had, zegt hij, niet alleen te maken met het feit dat de puntjes op de ‘i’ werden gezet, maar eveneens met de deadline in september. “Daar is op een gestructureerde manier naartoe gewerkt. Wij hebben die wijze van werken als heel prettig ervaren. Toen we in november te horen kregen dat de subsidie was toegekend was het feest helemaal compleet. We zijn dan ook meer dan tevreden over hoe een en ander is verlopen.”

TRIAS zoekt een ervaren Subsidie Adviseur voor het domein Bedrijven en Innovatie. Zoek jij een zelfstandige adviesrol, waarin je vanuit jouw passie en intrinsieke nieuwsgierigheid de innovaties gaat realiseren die het verschil maken voor een leefbaar en duurzaam Nederland van morgen? Reageer dan direct!

We gaan hier niet uitleggen wat een Subsidie Adviseur doet, dat weet jij al lang, we gaan je wel vertellen waarom het vak van Subsidie Adviseur bij ons anders is dan gebruikelijk in de markt.

Wij geloven binnen TRIAS tot op ons DNA dat succes alleen afgedwongen kan worden met samenwerking. Wij willen dé partner zijn op subsidie gebied voor onze klanten. Dat betekent dat we niet altijd overal een factuur voor sturen en dat we intern niet sturen op zoiets als declarabele uren. Samen werken gaat alleen als we elkaar ook vertrouwen geven. Wij vertrouwen er binnen TRIAS op dat onze collega’s begrijpen dat de schoorsteen niet uit zichzelf rookt. We doen graag dat stapje extra. Dat betekent ook dat we de tijd nemen om ons echt te verdiepen in onze klanten en hun innovatie en bijbehorende business case. We gaan naar de klant toe en berichten ze proactief als er passende ontwikkelingen zijn die interessant voor ze kunnen zijn. Bij TRIAS werken betekent dat je een aangeboren nieuwsgierigheid hebt naar innovatie en ontwikkeling die maatschappelijke impact (gaan) hebben.

Dat we echt zo handelen Kan Michiel van 20Med Therapeutics, klant bij Trias, mooi verwoorden.

“De efficiënte wijze van communiceren is een groot pluspunt. Wij hebben ons verhaal verteld. Daarop heeft TRIAS een eerste schets gemaakt en aangegeven welke onderdelen belangrijk waren. Daarna hebben wij onze aanvullingen gegeven. Zo ontstond er een raamwerk waar TRIAS uiteindelijk een overall verhaal van heeft gemaakt en waar de business case op is gebaseerd.’’

Dat de aanpak goed heeft gewerkt en het samenspel tussen enerzijds TRIAS en anderzijds 20Med Therapeutics uitstekend was, blijkt volgens Michiel wel uit het feit dat het project met 80 van de 100 punten de hoogste score van alle 22 ingediende aanvragen kreeg.

“Zowel voor TRIAS als ons een mooi compliment.”

Wat wij zoeken in een nieuwe collega:

  • Aangeboren nieuwsgierigheid naar innovatie en vernieuwing. Je bent redactioneel vaardig. Je komt makkelijk tot de kern en weet hoofd en bijzaken goed te onderscheiden;
  • Je hebt in je loopbaan minstens 3 jaar gewerkt als Subsidie Adviseur en functioneert op minimaal op HBO niveau;
  • Je bent een teamplayer en legt makkelijk contact, zowel inhoudelijk als commercieel ben je een gesprekspartner op niveau en doorgrond de business case van de klant makkelijk;
  • Omdat we een project organisatie zijn, heb jij ervaring met het managen van projecten en weet je wanneer je bij wie moet escaleren;
  • Omdat we Europees werken met internationaal georiënteerde opdrachtgevers zijn zowel je Nederlands als Engels in woord als geschrift goed ontwikkeld.

Wat biedt TRIAS?

Ten eerste een geweldig hecht team en inhoudelijk uitdagende werk, waar we je waarderen om wie je bent en je de ruimte krijgt je te ontwikkelen. Kwaliteit leveren is voor ons een speerpunt. Teamspirit en gezelligheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden zonder dat we het zakelijke uit het oog verliezen.

Je krijgt de kans om mee te werken aan mooie plannen van onze klanten. Duurzame en innovatieve plannen die in de toekomst het verschil kunnen maken! We zoeken kandidaten die minstens 24 uur beschikbaar zijn. Maar 36 of 40 uur is ook mogelijk. Daar komen we samen wel uit.

Uiteraard bieden we een passend salaris en goede aanvullende voorwaarden waarmee we jouw werk als ervaren adviseur waarderen.

Over TRIAS:

TRIAS is dé kwalitatief hoogwaardige subsidieondersteuner in Zuid-Nederland met vestigingen in Venlo en Maastricht op de Brightlands Health Campus. Ons team bestaat uit 16 specialisten op het gebied van derde geldstromen. We werken in opdracht van het innovatieve bedrijfsleven en de publieke sector. Al sinds 1999 zijn we werkzaam op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Wij zijn op de hoogte van actuele subsidieregelingen, de veranderende regels en welke eisen subsidieverstrekkers aan onze klanten stellen. Binnen het team bedrijven en innovatie werk je voor uiteenlopende opdrachtgevers, van innovatieve startups tot grote multinationals in de sectoren High Tech, ICT, Agri & Food, Chemie & Materialen en Zorg. Wil jij helpen bij het realiseren van de duurzame en innovatieve plannen van onze klanten?

Wil je reageren? Dat kan via de reactie knop.

Eerst meer informatie? Bel met Ron Coenen (directeur TRIAS) Ron is bereikbaar op nummer: 06 17672484 ook na 18:00 uur mag je hem hierover gerust bellen of appen.

Wij kijken uit naar je reactie en we behandelen je zoals we ook een klant behandelen. Met interesse en aandacht.

Met het programma LimburgToekomstbestendig wil het LIOF Limburgse innovatieve ondernemers ondersteunen met financiering, advies en netwerk. Innovaties van bedrijven die gericht zijn op het bijdragen aan een economische structuur die meer toekomstbestendig is voor Limburg komen in aanmerking. De projecten moeten een maatschappelijke impact hebben en economisch rendement opleveren. Slim, duurzaam en gezond zijn onderwerpen die centraal staan binnen het programma. Er zijn drie financieringsinstrumenten beschikbaar. De instrumenten zijn het collectiefproject, adviesproject en innovatieproject. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het innovatieproject.

Innovatieproject
Het doel van het innovatieproject is om ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. Op die manier moet er een slimme, duurzame en gezonde provincie gecreëerd worden. Er wordt 35% bijgedragen in de kosten door LIOF met een maximaal bedrag van € 50.000.

Duurzaam
Een bedrijf kan duurzaam worden door middel van circulariteitsstrategieën. Het doel is om van een lineaire economie een circulaire te maken door minder grondstoffen te gebruiken en de druk op het milieu te verminderen. Het is daarbij belangrijk dat materialen nuttig worden toegepast. Ook het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen is essentieel. Producten kunnen ook slimmer worden gemaakt en gebruikt. Aanvragende organisatie dienen aan te sluiten bij een of meerdere van de volgende strategieën: Refuse, Rethink, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle en Recover.

Slim
Het onderdeel slim heeft te maken met de bijdrage die een innovatie levert op het gebied van digitalisering. Het moet de organisatie of de klanten ‘slimmer’ laten werken. Aan de hand van het industrie volwassenheidsmodel kan dit toegelicht worden. Het model bestaat uit zes treden die laten zien hoe de innovatie aan efficiëntere benutting van informatie bijdraagt. De treden van laag naar hoog zijn: systemen, verbonden systemen, zichtbaarheid, begrijpen, voorspellen en zelf-optimalisatie.

Als een innovatie enkel helpt bij het verwerken van data dan is het een relatief niet ‘slim’, maar wanneer de innovatie zelf betrouwbare beslissingen kan nemen in bedrijfsprocessen dan is het zeer ‘slim’. Op die manier is het model opgebouwd waarbij een innovatie wordt ingedeeld in de inzichten die het zelf kan leveren.

Gezond
Het aspect gezond heeft te maken met de manier waarop een innovatie effect heeft op de gezondheid van mens, dier of plant. Een bedrijf moet ook aangeven of er een effect is op de betaalbaarheid en/of kwaliteit van het gezondheidssysteem. Er moet gekeken worden naar zowel de directe als de indirect gevolgen.

De subsidieregeling investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is uitgebreid. Voorheen kon alleen subsidie worden aangevraagd voor warmtepompen en zonnepanelen. Dit is uitgebreid met isolatiemaatregelen en zonnepanelen.

Woningeigenaren
Een eigenaar van koopwoning waarvan dit ook het hoofdverblijf is, kan gebruik maken van de ISDE. Er kan geïnvesteerd worden in een zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, warmtepomp en met vijf typen isolatiemaatregelen.

Warmtenet
Voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt de subsidie € 3.325. Dat is mogelijk als een eigenaar een koopwoning heeft waarvan dit ook het hoofdverblijf is of direct wordt na renovatie. De aansluiting moet plaatsvinden voor de aanvraag en het aanvragen kan tot maximaal 12 maanden na de aansluiting. Mochten er meerdere maatregelingen worden getroffen dan gaat de periode in vanaf de uitvoering van de eerste maatregel.

Isolatiemaatregelingen
Er kan voor vijf typen isolatiemaatregelen subsidie aangevraagd worden. Er bestaan twee uitvoeringvarianten voor isolatiemaatregel en type dakisolatie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van m2 en er is een minimum en maximum aantal m2 waaraan het moet voldoen. Bij isolatiewaardes moet er gekeken worden naar de minimale Rd-waarde (m2 K/W). Bij hoogrendementglas moet rekening worden gehouden met maximale U-waarde (W/m2K).

Zakelijke gebruikers
De subsidieregeling kan voor zakelijke gebruikers het gebouw of een te verhuren woning duurzamer maken met een zonneboiler en een warmtepomp. VvE’s kunnen verder ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Ook is er voor bedrijven een subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en windturbines tot en met 31 december 2023.

Warmtenet
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex kan met de ISDE appartementen verduurzamen. Dat kan met een centrale aansluiting op het warmtenet. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal kilo Watt. Het maximale subsidie bedrag is €21.906 bij een verbruik meer dan 400 kW.

Zonnepanelen en windturbines
Een kleinschalig zonnepanelen en/of windturbine project kan ook worden gesubsidieerd voor rechtspersonen. Aanvragen gaat vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De subsidie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen voor zonnepanelen. In het voorafgaande jaar voor de subsidieaanvraag moet het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kWh zijn. Voor kleinschalige windturbines bedraagt de subsidie maximaal €66 per m2 rotoroppervlak.

Advies
Bekijk goed voor de aankoop en installatie wanneer de subsidie moet worden aangevraagd. Het kan verschillen tussen voor de aanvraag en daarna. Hou ook rekening met voorwaarden om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een subsidie. Bij warmtepompen en zonneboilers is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken of het apparaat ook op de apparatenlijst staat om in aanmerking te komen. Daarnaast geldt er bij zonnepanelen een referentieverbruik in het voorgaande kalenderjaar van minimaal 50.000 kWh. Hierdoor komen nieuw bouw projecten niet in aanmerking. Voor veel maatregelen moet het gebouw reeds voor 1 juli 2018 voorzien zijn geweest van een omgevingsvergunning.