Ronald Bosua maakte medio 2019 een switch van Projectcontroller naar Subsidiecoördinator voor inkomende subsidies bij de gemeente Dordrecht. Zijn eerste taak in deze nieuwe rol: het professionaliseren van de subsidietrajecten. Al vlug kwam hij uit bij het door TRIAS ontwikkelde SubsidieVolgSysteem (SVS). “Toen ik bij de gemeente Dordrecht begon, zijn we meteen in gesprek gegaan over het versterken van aanvragen en het beter beheren van subsidies. Als eerste oplossing kwam Excel uit de bus, om grip te krijgen op de lopende subsidieprojecten. Daar zijn we ook mee gestart.”

Dat bleek, zo geeft Ronald aan, niet de beste keuze te zijn. “Excel vraagt veel tijd, iemand moet dagelijks de sheets bekijken en bijhouden. Mijn vraag was toen: is er niet iets slimmers?” Onder meer door te googelen en contacten met collega’s bij andere gemeenten kwam hij uit bij het SVS. “Ik sprak iemand van de gemeente Heerlen en daarna een medewerker van de gemeente Delft. Zij waren zeer te spreken over het SVS. Vervolgens ben ik er dieper ingedoken en tot de conclusie gekomen dat het SVS eigenlijk de enige juiste keuze is, een slim systeem dat echt meerwaarde heeft. En waarvan in 2019 een verbeterde versie is verschenen.”

“Het SVS is eigenlijk de enige juiste keuze,
een slim systeem dat echt meerwaarde heeft.

Dus legde Ronald contact met TRIAS waar hij in gesprek kwam met Annelies Swarts. Dat verliep, zegt hij, heel voortvarend en al snel kon Ronald via een online-demo op 19 november kennis maken met het SVS. “Na deze demo was ik nog meer overtuigd van de kwaliteiten van het systeem. Geen geknutsel meer in Excel, maar een systeem dat ondersteuning biedt, helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en bepaalde stappen automatisch uitvoert.”

Met zijn verhaal en de demo stapte Ronald naar de projectleiders. Die reageerden ook meteen enthousiast. “Daarna ben ik naar onze ICT-afdeling gegaan met de vraag wat zoal nodig was om het SVS te implementeren. Omdat het een webapplicatie is en we snel wilden doorpakken hebben we gekozen voor een efficiënte benadering. Ik wist dat het systeem al bij diverse gemeenten wordt gebruikt en dat die het voorbereidende traject al hadden doorlopen. De  kennis dat het voldoet aan de functionele eisen en wensen bij andere gemeenten hebben we gebruikt om snel de knoop door te hakken en ermee aan de slag te gaan.”

“Geen geknutsel meer in Excel,
maar een systeem dat ondersteuning biedt,
helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en
bepaalde stappen automatisch uitvoert.

Wat ook gebeurde. Ronald zocht opnieuw contact met TRIAS met vragen over veiligheid, performance en bedrijfszekerheid. Zoals verwacht, merkt hij op, werden die vragen naar volle tevredenheid beantwoord. “Vervolgens is Annelies naar Dordrecht gekomen om het SVS te implementeren. Dat ging heel snel. Zoals de communicatie met TRIAS steeds snel en efficiënt verloopt. Zaken zijn bij wijze van spreken met één telefoontje of mailtje geregeld.” Dat leidde er volgens Ronald ook toe dat binnen een maand na de eerste concrete contacten het SVS operationeel was.

“Het SVS voldoet aan alle verwachtingen,
is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt.

Op 16 december werd de eerste subsidiebeschikking ingevoerd, inmiddels zitten er al 41 projecten in het systeem. Tot tevredenheid van Ronald en zijn collega’s. “Het SVS voldoet aan alle verwachtingen, is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt. We hebben veel meer controle over de subsidietrajecten en ik kan dan ook zonder meer stellen dat het SubsidieVolgSysteem ons naar een fors hoger niveau heeft gebracht.”

Meer weten over de mogelijkheden van het SubsidieVolgSysteem? Bezoek dan de website.

U zult ongetwijfeld al veel Corona (COVID-19) nieuws en uitleg in uw mailbox gekregen hebben. Het zijn bijzondere en rare tijden waar we allemaal niet precies weten wat er op ons af komt en hoe het verder gaat. Uiteraard doen we vanuit TRIAS alles wat mogelijk is om verdere verspreiding virus tegen te gaan en volgen we de richtlijnen van het RIVM op.

Ondanks deze onzekerheid blijven we streven naar de best mogelijke service en helpen we u waar mogelijk. Onze medewerkers zijn daarom in de gelegenheid gesteld om vanuit huis te werken. Afspraken zullen veelal digitaal en niet fysiek meer gevoerd worden. Indien mogelijk verplaatsen we deze tot nader bericht. We zijn gewoon bereikbaar op ons kantoornummer of op de voor u bekende mobiele nummers en uiteraard per e-mail. Indien er een afspraak met u gepland is zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden om te kijken hoe we e.e.a. in kunnen vullen.

Als wij op een andere manier behulpzaam voor u kunnen zijn horen wij dat graag! Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten!

☎️ 077-3560100
✉️ info@trias-subsidie.nl
💻 www.trias-subsidie.nl

Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meestal wordt die aangevraagd voor voor de hand liggende maatregelen als led-verlichting of bepaalde isolerende ingrepen. Bij TRIAS weten ze dat er meer mogelijk is, ook als dat niet helemaal vast omschreven staat.

Veel ondernemers kennen die mogelijkheden echter niet. Ondernemers als Michel Claessen van Claessen Tankcleaning in Venlo. Dat bedrijf schafte een waterbesparende installatie aan, bestaande uit drie wasbanen voor het reinigen van tankwagens. Wat bleek, voor zo’n waterbesparende installatie kan, net als voor andere duurzame installaties, een MIA worden aangevraagd op basis van een doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met technische randvoorwaarden wordt beschreven.

“Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht
in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke.

Claessen Tankcleaning, dat sinds 1998 bestaat, reinigt tankopleggers, enerzijds foodtanks, anderzijds chemische tanks en ook silo’s. Michel Claessen: “Daar komt nogal wat bij kijken, dat reinigen is gekoppeld aan bepaalde spoelprocedures. Ieder product heeft zijn eigen spoelprocedure, dus zijn eigen aanpak.” Dat reinigen, zegt hij, gebeurt met behulp van sproeikoppen die onder een bepaalde druk water in de tanks spuiten. “Die druk verschilt eveneens per product en kan oplopen tot 200 Bar. Per dag doen we zo’n 100 reinigingen.”

Daar wordt veel water bij gebruikt. Toen Claessen enige tijd geleden op zoek ging naar een nieuwe installatie was dat een belangrijk aandachtspunt. “Met die nieuwe installatie heb je meer mogelijkheden de druk aan te passen. Daardoor kan fors op het watergebruik worden bespaard en kan een tank in kortere tijd worden gereinigd.” Claessen besloot de nieuwe installatie aan te schaffen zonder precies te weten welke subsidiemogelijkheden de MIA hem te bieden had.

Dat veranderde toen hij via een wederzijdse relatie in contact kwam met TRIAS. Het bleek al vlug dat er subsidie kon worden aangevraagd. “We kregen te horen dat afhankelijk van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel te behalen valt. Bijzonder prettig. We hadden de installatie al besteld omdat we daarmee op water kunnen bezuinigen, fijn dat we nu ook nog subsidie krijgen. Gelukkig zaten we nog binnen de termijn van drie maanden na opdrachtbevestiging waarbinnen een melding gedaan moet zijn”

“We kregen te horen dat afhankelijk
van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel
te behalen valt. Bijzonder prettig

Het aanvraagtraject nam enkele maanden in beslag, een periode waarin TRIAS volgens Claessen fungeerde als een efficiënte, goed communicerende partner. “Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke. Elk contact heeft meerwaarde en het prettige is dat we steeds met dezelfde contactpersoon van doen hadden. Die ons onder meer informeerde over het feit dat behalve de kosten voor de aanschaf van de wasbanen ook bepaalde additionele kosten in de aanvraag mochten worden meegenomen.”

De installatie is inmiddels geleverd, maar nog niet operationeel. “Dat gebeurt binnenkort. Een moment waar we naar uitkijken. Omdat die waterbesparing niet alleen goed is voor het bedrijf maar eveneens voor het milieu.”

Een bekend nieuw gezicht! 👀

Vanaf heden versterkt Ingrid Relou het team van TRIAS. Zij gaat aan de slag als senior adviseur met de specialisatie Life Sciences. Ingrid en TRIAS zijn geen onbekenden van elkaar, we kwamen elkaar regelmatig tegen in de netwerken in Zuid Limburg. Dit contact heeft er toe geleid dat we in gesprek kwamen over uitbreiding van ons team. Het toeval is dat Ingrid ook op zoek was naar werken in een team. Zo werd 1 + 1 eenvoudig 3! Met haar brede kennis, achtergrond en ervaring in het werkveld is Ingrid een welkome versterking van ons team. Daarbij kunnen we ons ook verder specialiseren in de Life Sciences, een portefeuille waarin we inmiddels een brede groep klanten bedienen vanuit onze vestiging op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Hieronder stelt  Ingrid zich graag aan u voor:
“Per vandaag sluit ik aan bij het team van TRIAS voor 2,5 dag per week. Met een achtergrond als biomedisch wetenschapper ben ik inmiddels ruim 15 jaar actief in business development voor het MKB in de Life Sciences en MedTech sector. Mijn focus bij TRIAS zal dan ook liggen op het verkennen van de juiste mogelijkheden voor en het realiseren van financiering voor bedrijven in deze sector. Ik kijk er naar uit om, met het enthousiaste team van TRIAS, ook voor u de subsidiekansen te mogen verkennen en samen tot een succesvol resultaat te komen!”

Actief op het gebied van Life Sciences? Neem dan contact op met Ingrid!

Een mooi moment om even terug te kijken op afgelopen jaar. 2019 was een succesvol jaar voor subsidieadviesbureau TRIAS.

Nieuwe vestiging en website
Sinds april 2019 heeft TRIAS een nieuwe locatie op de Brightlands Health Campus in Maastricht. We waren al actief in deze regio vanuit onze werkplek op de Chemelot Campus in Geleen. Gezien de toegenomen vraag van onze klanten in de life sciences & health hebben we besloten om te verhuizen naar de Campus in Maastricht. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om nog steeds actief te zijn voor onze klanten rondom Chemelot. 2019 is ook het jaar dat daarnaast onze nieuwe website online ging. Onze diensten en referenties zijn nu nog beter te vinden op www.trias-subsidie.nl

20-jarig jubileum gevierd met Masterclass
Op 1 oktober 1999 werd subsidieadviesbureau TRIAS opgericht door Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh nu 20 jaar later vieren we onder de nieuwe directeur Ron Coenen ons 20-jarig jubileum. De eerste tien jaar van het bestaan richtte TRIAS zich vooral op verschillende organisaties uit de publieke sector, denk hierbij aan gemeentes, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. In 2008 is het bedrijf zich ook specifiek gaan richten op subsidies voor bedrijven op het gebied van duurzame investeringen en innovaties. “Alle type organisaties met goede ideeën kunnen bij ons terecht. Van gemeentes, startups tot multinationals”, vertelt Ron Coenen.

Door de jarenlange ervaring hebben we inmiddels veel subsidiekennis verworven. Dit blijkt onder andere uit dat we een slagingspercentage kennen van boven de 85% van alle aanvragen die we doen! Voor WBSO projecten is dat zelfs 96%!

In ons 20-jarig bestaan hebben we inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Via samenwerkingspartners zoals ESZL, Keyport en Crossroads is het voor organisaties uit Limburg bijvoorbeeld mogelijk om gebruikt te maken van het startfeefonds. Met dit revolverende fonds wordt de drempel verlaagd voor het inschakelen van een expert bij het aanvragen van subsidies.

We bedanken dan ook al onze relaties uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profit sector voor het vertrouwen en dat wij mogen hebben meewerken aan het realiseren van mooie innovatie projecten en dromen. We hebben ons jubileum gevierd met een speciale masterclass voor startups op de Brightlands Maastricht Health Campus. Tijdens dit event hebben we onze jarenlange kennis en ervaring gedeeld om startups verder te helpen in hun reis binnen het ondernemerschap en innovatie. Op naar nog minimaal 20 jaar toonaangevend subsidieadvies!

SubsidieVolgSysteem.nl
Ook in 2019 hebben we verder geïnvesteerd in het vernieuwen van onze dienstverlening. Zo is de ontwikkeling van ons SubsidieVolgSysteem in een versnelling gekomen in samenwerking met Gilde BT Software. Dit is een uniek webbased systeem waarmee uw organisatie grip krijgt op uw subsidiestromen. Alle verantwoordingsmomenten en documenten worden in dit systeem vastgelegd. Het systeem is tevens als administratiemodule te gebruiken. Met het overzichtelijke management dashboard heeft u altijd een up-to-date overzicht van uw subsidies en openstaande taken. Benieuwd wat dit voor u kan betekenen, neem een kijkje op www.subsidievolgsysteem.nl

Verandering van tijdperk, uitbreiding van het team en Mieke Verhaegh neemt afscheid van TRIAS
Om onze klanten nog beter van dienst te zijn is ons team in 2019 verder uitgebreid met Eugene Princee en Kevin Verstappen. Per 31-12-2019 zal daarnaast één van de oprichters, Mieke Verhaegh na een periode van 3 jaar na de overname de organisatie gaan verlaten. Mieke gaat zich voor de nabije toekomst toeleggen op een opleiding aan de Erasmus Universiteit gericht op de Klimaat Transitie, door onder andere professor Jan Rotmans. Haar persoonlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Met het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst is ook de laatste fase van de overdracht van TRIAS naar de nieuwe directeur/eigenaar, Ron Coenen, volledig afgerond. Voor nu scheiden dan ook de wegen van TRIAS en Mieke. Wat niet betekent dat na de opleiding de samenwerking niet weer opgepakt kan worden. We wensen Mieke voor nu veel succes met de opleiding en uitdaging en danken haar voor haar tomeloze inzet van de afgelopen 20 jaar. Tot onze wegen weer kruisen!

Voor nu een gezond en succesvol 2020 gewenst!

 

 

Vorige week kondigde de rijksoverheid een aantal wijzigingen in het energie-innovatie instrumentarium voor 2020 aan. Het doel van deze verandering is het scherper inzichtelijk krijgen van de innovaties die zorgen voor grotere stappen zetten richting het behalen van de klimaat- en energiedoelen.

De veranderingen begeven zich binnen de Topsector Energie (TSE). Binnen de TSE komt de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI). Daarnaast vinden er wijzigingen plaats binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Hernieuwbare Energieregeling (HER).

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI)
De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Om dit te kunnen realiseren is er voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld.

Paragraaf Budget
MOOI tender – Hernieuwbaar op Zee € 10,1 miljoen
MOOI tender – Hernieuwbaar op Land € 10,9 miljoen
MOOI tender – Gebouwde omgeving € 27 miljoen
MOOI tender – Industrie € 17 miljoen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
In 2019 toegevoegde thema’s (aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie) komen in 2020 terug. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Een project kan binnen de DEI+ een maximaal subsidiebedrag van € 15 miljoen aanvragen. Het totale budget voor 2020 is € 86,1 miljoen. Het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen heeft een afzonderlijk budget van €9 miljoen

Over de DEI+
De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.

Een DEI+-project is:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO²-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten;
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Hernieuwbare Energieregeling (HER)
De HER richt zich specifiek op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie. Net als de bovengenoemde regelingen draagt deze ook bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. De regering heeft de HER verlengt tot 2023. Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

 

Per 31-12-2019 zal het contract tussen founder Mieke Verhaegh en TRIAS na een overgangsperiode van 3 jaar na de overname eindigen. Mieke gaat zich voor de nabije toekomst toeleggen op een opleiding aan de Erasmus Universiteit gericht op de Klimaat Transitie, door onder andere professor Jan Rotmans. Haar persoonlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Met het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst is ook de laatste fase van de overdracht van TRIAS naar de nieuwe directeur/eigenaar, Ron Coenen, volledig afgerond. Voor nu scheiden dan ook de wegen van TRIAS en Mieke. Wat niet betekent dat na de opleiding de samenwerking niet weer opgepakt kan worden.

We wensen Mieke voor nu veel succes met de opleiding en uitdaging en danken haar voor haar tomeloze inzet van de afgelopen 20 jaar. Tot onze wegen weer kruisen!

 

Dit jaar volgde Ruud Stikkelbroeck de op maat gemaakte Incompany opleiding subsidiecoördinatie voor zijn functie als Adviseur fondsen en subsidies. Vandaag kreeg hij uit handen van Annelies Swarts het certificaat overhandigd voor het succesvol doorlopen van de opleiding.

Eerder dit jaar vertelde Ruud al over zijn werkzaamheden binnen het VieCuri Medisch Centrum, lees het hier: Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Team TRIAS feliciteert Ruud met zijn certificaat!

 

Deze maand ontving QuinteQ Energy uit Nijmegen positief nieuws van het Operationeel Programma Oost (OP-Oost). De subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids werd toegekend.

Tijdelijke energienetwerken in microgrids

Het project “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids” werkt aan de opslag van elektriciteit in een vliegwiel bij kleine, evt. tijdelijke, lokale elektriciteitsnetwerken (microgrids). Als het vliegwiel de maximale spanning bereikt, draait het weer terug en werkt de elektromotor als generator. Het vliegwiel werkt in een vacuüm waardoor nagenoeg geen energie verloren gaat door wrijving. Een combinatie van het vliegwiel met batterijen stabiliseert het energienetwerk omdat hiermee pieken en dalen worden opgevangen. Toepassing van dit project kan helpen de huidige knelpunten in het energienetwerk op te lossen en de energie infrastructuur toekomstbestendiger te maken. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage in de energietransitie en het terugdringen van CO2.

Het consortium QuinteQ Energy (Nijmegen), Thales Nederland (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.433.004. De totale kosten bedragen € 2.963.407.

TRIAS is trots dat zij deze subsidieaanvraag heeft mogen verzorgen en wenst het consortium veel succes bij de ontwikkeling van de opslagtechnologie!

De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met harde regenbuien met wateroverlast tot gevolg. Een van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen kan sedumdakbedekking zijn. Ondernemers Marjo en Robert Martens uit Meterik zijn al zijn sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van deze duurzame sedumdakbedekking.

De sedumdakbedekking van Martens Groen wordt bijna volledig gemaakt van duurzame grondstoffen. Probleem bij de huidige sedumdakbedekking is dat voor de ondergrond gebruik gemaakt wordt van een kokosmat, die uit India geïmporteerd wordt. Graag wil Martens Groen deze kokosmat vervangen door een grondstof die gemaakt is van een regionale reststroom.

Om de economische en technische haalbaarheid van een regionaal duurzaam alternatief te zoeken heeft Martens Groen gebruik gemaakt van een MIT Haalbaarheid subsidie. Via de MIT Haalbaarheid kunnen MKB-bedrijven een literatuuronderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse doen.

De MIT Haalbaarheid opent naar verwachting weer in het voorjaar van 2020. Hierbij wordt gewerkt middels het principe first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn en tijdig te beginnen met een stuk voorbereiding! In 2019 bedroeg de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 per project. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald.