Hoe innovatief is een aspergeteler? En welke rol heeft een subsidieadviesbureau als TRIAS daarbij? In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Rik Kursten, directeur van Teboza over zijn bedrijf en de rol die TRIAS daar al 11 jaar lang in heeft.

“Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt

TRIAS begon 20 jaar geleden als een vooral op de publieke sector gericht subsidieadviesbureau. Rond 2008 ging het bedrijf zich ook nadrukkelijk richting de bedrijvenmarkt profileren. Teboza uit Helden was destijds een van de eerste klanten uit die markt. En is dat nog steeds.

Teboza is actief in de gehele aspergeketen. “Van zaadje tot product”, glimlacht directeur Rik Kursten. “We houden ons bezig met de plantenteelt, de oogst, het sorteren, het schillen, het verpakken, en de verkoop.” Hij noemt de aspergesector redelijk traditioneel. Teboza, zegt hij, houdt zich, samen met andere partijen binnen en buiten de branche, echter ook volop met innovatie bezig. “Vernieuwingen die gericht kunnen zijn op het verbeteren van het product, de teelt en de oogst.”

Bij Teboza werken vast zo’n 25 medewerkers. In het seizoen – van maart tot juni – zijn er echter meer dan 300 mensen aan het werk. Seizoenwerkers die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn, merkt Kursten op. “Daarom zijn we wat innovaties betreft onder meer bezig met robotisering. Dat is lastig omdat asperges in een bed, ondergronds groeien. De robot moet de asperge kunnen detecteren en dan de asperge steken zonder het bed en de plant te beschadigen. Dat is complex. Zo hebben we voortdurend projecten waarbij we zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze met verbetering bezig zijn.”

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business,
dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Daarbij speelt TRIAS inderdaad al 11 jaar een rol, bevestigt Kursten, want voor die projecten zijn subsidies onontbeerlijk. Hij herinnert zich hoe de kennismaking verliep. “We wisten zelf niet zo veel van subsidies en zochten een geschikte partner. Via onze huisaccountant kwamen we terecht bij TRIAS. Wat meteen opviel was de persoonlijke, praktijkgerichte benadering. Je hebt grote, anonieme bureaus waar je de zoveelste klant bent, maar daar is bij TRIAS geen sprake van.”

Inmiddels hebben de twee partijen al vele tientallen projecten samengewerkt, grote en kleine. Door het jaar zijn er dan ook diverse overlegmomenten, merkt Kursten op. “We bespreken dan wat er bij ons speelt. Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken. Zo kunnen ze hun kennis van subsidiebronnen en –trajecten optimaal aanwenden.”

“Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt.
Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Door de regelmatige overleggen is TRIAS voor Teboza een gewaardeerde partner geworden. “Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft samen met Dialogic (in samenwerking met APE en UNU-Merit) onderzoek gedaan naar de fiscale stimuleringsregeling WBSO. Via de regeling WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en versnellen zij de ontwikkeling van ideeën tot succesvolle producten en diensten. Afgelopen week presenteerde zij het onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’.

Het aantal gebruikers van de WBSO is gegroeid van 20.533 in 2012 tot 21.263 in 2017, met een hoogtepunt in 2015 (22.977). Dit leverde in 2017 totaal een voordeel op van bijna € 1,2 miljard voor de ondernemers.

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten.

Daarnaast is het aantal WBSO aanvragen waarbij gebruik is gemaakt van de diensten van een intermediair gestegen. In 2011 maakte 79% van de aanvragers gebruik van een intermediair waar dit in 2017 is opgelopen naar 85%. Voornaamste redenen die genoemd worden voor de inzet van een intermediair zijn gebrek aan tijd, gebrek aan ervaring met of inzicht in subsidiemogelijkheden, de steeds complexer wordende aanvraag en de wens om zich met de ‘core business’ en niet met het indienen van projectaanvragen bezig te houden.

Naast dat de intermediair gebruikt wordt voor het ondersteunen bij de WBSO-aanvraag geven de ondernemers aan nog meer toegevoegde waardes te zien.  Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven wordt aan intermediairs voor de geleverde diensten is een mooie 7,9.

Wil u het gehele onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’ lezen? Klik dan hier.

Hieronder leest u een interview met Petra Kregting. Zij hielp namens Forte Welzijn, Oosterpoort en ZZG zorgroep de bewoners van de wijk Vijverhof in Berg en Dal om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door onder andere initiatieven van buurtbewoners te realiseren.

“Geld voor een leefbare wijk

De wijk Vijverhof in Berg en Dal ondergaat een transformatie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid en de sociale samenhang. Petra Kregting van Forte Welzijn is daar, gedetacheerd bij de gemeente Berg en Dal, als opbouwwerker bij betrokken. “Besloten is om de wijk te herontwikkelen, om er als het ware een nieuwe wijk van te maken. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen, zoals met woningcorporatie Oosterpoort die in de wijk een appartementencomplex bezit.”

Ze legt uit dat het project op vier pijlers is gebaseerd: sociale samenhang en ontmoeten, gezondheid en welzijn, communicatie en een schone omgeving. Er werd een stuurgroep opgezet en uiteraard werden de bewoners nadrukkelijk bij het project betrokken. Hun suggesties leidden inmiddels tot diverse concrete zaken. Zo komt er maandelijks een buurtkrant uit met informatie over de wijk en lopende projecten, worden er weer koffieochtenden georganiseerd en heeft er een eerste burendag plaatsgevonden. Daarnaast is een versleten vijver met fontein opgeknapt, heeft de wijk een huiskamerrestaurant, is er een terras aangelegd en werd er een locatie ingericht als sociale ontmoetingsruimte. Een deel van die activiteiten is gefinancierd met behulp van subsidie afkomstig uit het programma Initiatieven Leefbaarheid van de provincie Gelderland.

Dat subsidietraject, vertelt Kregting, werd volledig begeleid door TRIAS. Marvin Chirino van TRIAS is de vaste adviseur van Oosterpoort. Samen met hem hebben we een projectplan opgesteld. Marvin weet dankzij zijn kennis precies wat daar zoal in moet komen te staan, waar op wordt gelet. Met dat plan zijn we in overleg getreden met de provincie Gelderland. De feedback is meegenomen om het plan aan te scherpen. Het plan is ingediend door Petra Kregting van Forte Welzijn en vervolgens gehonoreerd. We hebben nu voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 financiële middelen om allerlei ideeën om de wijk te verbeteren te financieren.”

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis
precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan
en waar op gelet moet worden.”

Maar dat project houdt niet op in de zomer van volgend jaar, stelt Kregting tot besluit. “Er ligt in de wijk een terrein te koop. De projectontwikkelaar willen we eveneens bij onze initiatieven betrekken. Daarnaast gaan we bekijken hoe we opnieuw subsidie kunnen aanvragen voor de uitwerking van nieuwe ideeën. Marvin heeft dat namens TRIAS tot nu toe prima begeleid. Daar willen we graag een vervolg aan geven.”

Hieronder leest u een interview met Hay Hegger, mede-eigenaar van het monumentale pand Arenborg. Mede dankzij de inzet van TRIAS verwierf Hay met succes een provinciale subsidie om zijn droom, de restauratie van de oude kasteelboerderij uit omstreeks 1600, te laten verwezenlijken.

“Nieuw elan voor monumentale boerderij Arenborg dankzij provinciale ondersteuning

Het is een van de monumentale parels in het Venlose kerkdorp ’t Ven, kasteelboerderij Arenborg. De rond een court gebouwde boerderij heeft een historie die teruggaat tot voor 1600, weet mede-eigenaar Hay Hegger. “Er is onlangs bouwhistorisch onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het gebouw voor het eerst wordt genoemd in 1567. Maar de oorsprong gaat nog verder terug.”

Aanleiding voor dat bouwhistorisch onderzoek was de recente restauratie van een deel van de boerderij, legt Hegger uit. “Het monument bestaat tegenwoordig uit twee woningen; wij wonen in een ervan. De andere kwam enkele jaren geleden leeg te staan. We hebben dat deel toen gekocht. Het verkeerde in niet al te beste staat, dus we besloten al vlug tot een cascorestauratie.”

Die plannen veranderden echter, geeft hij aan. “We besloten uiteindelijk tot een volledige restauratie om daarna van de ene vleugel naar de andere te verhuizen.” Maar, zo ontdekte Hegger al vlug, bij zo’n ingrijpende restauratie komt heel wat kijken. Ook op financieel vlak. “Daar zit een behoorlijk kostenplaatje aan. Gelukkig kent de provincie Limburg voor restauraties subsidies toe. Maar daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden.”

In die materie was Hegger niet thuis. Het was de ingeschakelde architect, Joep Selen, die hem doorverwees naar TRIAS. “Die hebben me met hun kennis en ervaring enorm geholpen. Bij zo’n subsidieaanvraag komt van alles kijken, het is een heel uitgebreid traject. Je moet financiële verantwoording afleggen, aan diverse eisen voldoen en zo een minimaal aantal punten behalen. Dat zou voor mij een hele opgave zijn geweest. Voor TRIAS is dat dagelijkse kost.”

“Ik ben zeer
gecharmeerd geraakt van hun aanpak:
uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg,
het regelmatig evalueren”

De restauratie werd in december 2018 afgerond. Het was een ingrijpend project, zegt Hegger. “Feitelijk zijn alleen de gevels en het spantwerk gehandhaafd – dat spantwerk is wel een fraai, oud onderdeel van de boerderij. De rest is opgeknapt, deels door hergebruik van materialen, deels zijn we op zoek gegaan naar authentieke onderdelen. Niet-correcte aanpassingen uit het verleden zijn bij deze restauratie hersteld.” Hij kijkt terug op een zeer prettige samenwerking met TRIAS. “Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren. Zo’n subsidieaanvraag is complex, maar zij hebben het inzichtelijk voor mij gemaakt.”

De verhuizing heeft inmiddels plaats gevonden. En de leeggekomen woning? “Die wilden we in eerste instantie verhuren. Uiteindelijk hebben we die echter verkocht. Aan een jong gezin; dat is goed voor de gemeenschap hier.”

 

Nadat eerder John Marugg, Roy Denessen en Vincent Hooftman vertelden over hun core business en de samenwerking met TRIAS is het vandaag de beurt aan Sjoerd Derkx, directeur van Systemec. Sjoerd vertelt in het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS over de al negen jaar durende partnerschap tussen beide bedrijven. Hieronder leest u het gehele interview met Sjoerd.

“Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol

Inmiddels geen buur meer, maar wel nog een goede vriend: na de verhuizing naar Noorderpoort is de afstand in kilometers tussen Systemec en TRIAS iets groter geworden, maar hun relatie is nog altijd innig, maakt directeur Sjoerd Derkx van Systemec duidelijk. Zijn bedrijf, legt hij uit, is actief als zakelijke full service internetprovider en System Integrator met eigen datacenters in Nederland en Duitsland. Systemec streeft ernaar een onafhankelijke en strategische partner te zijn van bedrijven en instellingen, ondersteunend op het gebied van internet- en data-vraagstukken. “Wij bieden geavanceerde oplossingen op maat voor uiteenlopende vraagstukken. De oplossingen en diensten worden zowel nationaal als internationaal aangeboden met een sterke nadruk op de Euregio.”

Systemec, zegt Derkx, onderscheidt zich onder meer door zijn merkonafhankelijkheid en innovatieve karakter. Uiteraard, geeft hij aan, worden ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd en er wordt volop geïnvesteerd in apparatuur en de kennis van de medewerkers. “De mens staat bij ons centraal. De klant natuurlijk, maar ook de eigen mensen. Die zijn tenslotte voor een belangrijk deel bepalend voor de kwaliteit die we bieden.”

Dat is een van de overeenkomsten met de voormalige buur TRIAS waar ze inmiddels al een jarenlange relatie mee hebben, zegt Derkx. “Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol. We zijn allebei niet al te grote, klantgerichte bedrijven met een uitgebreide kennis van ons vakgebied.” Die relatie, merkt hij op, is na de verhuizing van TRIAS optimaal gebleven. “We hebben regelmatig contact, formeel en informeel. Mede omdat zijn hun ict-vraagstukken bij ons neerleggen.”

De subsidiegesprekken gaan volgens Derkx niet over de core business van Systemec. “Die is niet subsidie gedreven.” Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de datacentra, zegt hij. “Wij hebben jaren geleden de vraag bij TRIAS neergelegd om te bekijken welke subsidies er zijn voor het nemen van duurzame maatregelen. Denk aan het op energiezuinige wijze verwarmen of koelen van datacentra en kantooromgevingen. Zelf weet ik vanwege mijn bedrijfseconomische achtergrond wel wat van subsidies, maar zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis. Zo zijn er landelijke subsidietrajecten voor het investeren in milieuvriendelijke installaties. We hebben dankzij TRIAS inmiddels diverse trajecten met succes doorlopen.”

“Zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis,
dankzij TRIAS hebben we diverse trajecten succesvol doorlopen”.

Daarbij is er geen sprake van eenrichtingsverkeer, stelt Derkx. “Van hun kant komen er regelmatig tips over subsidies die interessant voor ons kunnen zijn. Dat gebeurt heel adequaat omdat ze zich zorgvuldig in onze materie verdiepen. Daardoor leveren ze maatwerk, zoals wij dat onze klanten ook bieden.”

Het is vandaag 18 april 2019, oftewel Nationale Secretaressedag! De secretaresse van TRIAS is onze lieftallige Sylvia. Ooit contact gehad met TRIAS? Of een bezoek gebracht aan ons kantoor? Dan heeft u Sylvia vast gesproken of ontmoet! Ter gelegenheid van Nationale Secretaressedag en het 20-jarig jubileum van TRIAS is Sylvia onlangs geïnterviewd. Hieronder leest u het interview:

Samen met oprichters Mieke Verhaegh en Gerard van der Heul was ze vanaf het eerste uur bij TRIAS betrokken, secretaresse Sylvia van den Abeelen. “Eigenlijk nog eerder”, glimlacht ze, “want ik was ook al collega van Mieke en Gerard bij de voorloper van TRIAS, het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO).” In het begin, vertelt ze, deed ze vooral administratief werk, maar dat is wel veranderd. “Wat ik nu zoal doe? Je kunt me beter vragen wat ik niet doe bij TRIAS. Naast de administratie ook financiën, verzekeringen, zaken die betrekking hebben op het gebouw, inkoop, ondersteuning personeelszaken en nog veel meer.”

 

Om zich de daarvoor benodigde kennis eigen te maken, volgde Van den Abeelen allerlei cursussen. Daarnaast leerde ze veel in de praktijk. “En ik leer nog iedere dag op allerlei vlakken bij. Die veelzijdigheid maakt mijn werk zo boeiend.” Ze vindt het prettig, vertelt ze, deel uit te maken van een betrokken en enthousiast team. “Veel medewerkers werken hier al jarenlang, dat zegt, denk ik, genoeg. We staan ook direct klaar voor elkaar als het nodig is. Dat zie je onder meer als een deadline moet worden gehaald. Dan zetten we er met z’n allen de schouders onder, ook als we daar extra uren in moeten steken.”

De vele contacten met klanten maken haar werk eveneens gevarieerd, geeft ze aan. “Ik ben vaak het eerste aanspreekpunt, maak afspraken, dat soort zaken. Doordat ik weet wat hier speelt, kan ik daar adequaat invulling aangeven. Ervoor zorgen dat klanten snel bij de juiste medewerker terecht komen of een duidelijk antwoord op hun vraag krijgen. Ik merk dat ze dat waarderen.”

“Wat ik nu zoal doe?
Je kunt me beter vragen wat ik niet doe bij TRIAS.”

Twintig jaar TRIAS: wat zijn voor haar de memorabele momenten? Van den Abeelen denkt even na. “Dat zijn er zoveel. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat Ron Coenen het stokje van Gerard en Mieke als directeur heeft overgenomen. Hij kwam hier ooit als stagiaire binnen en zit nu in de directiekamer. Dat TRIAS wordt voortgezet door iemand uit de eigen gelederen, daar ben ik wel trots op.” En zelf, heeft ze nooit op enig moment de ambitie gehad om subsidieadviseur te worden? “Nee hoor, wat ik nu doe, vind ik hartstikke leuk. Dat blijf ik de komende jaren met plezier doen.” Om er met een lach aan toe te voegen: “En zeg nu zelf… ik subsidieadviseur? Wie zou dan mijn werk doen?”

 

Hieronder leest u een interview met Vincent Hooftman. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Vincent over hoe en waarom de Gemeente Oirschot TRIAS nodig had bij het uitvoeren van haar deltaplan.

 “Juiste subsidieaanvraag maakt van waterlast waterlust”

Heftige buien afgewisseld met lange periodes van droogte, we krijgen er in Nederland steeds meer mee te maken. Onder andere overheden zijn volop bezig met het voorbereiden van maatregelen. Zo ook de gemeente Oirschot. Daar lopen diverse projecten waarbij het verwerken van regenwater op een of andere manier een rol speelt. Waarom daar niet één totaalproject van maken?

Dat is dan ook gebeurd, vertelt rioolbeheerder Vincent Hooftman van de gemeente Oirschot. “Recent is in de kern Middelbeers samen met de bewoners een plan opgezet om het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken en het dorpse karakter te versterken. Bij de ingrepen in de openbare ruimte wordt onder meer gekeken naar hoe we bepaalde maatregelen kunnen nemen tegen wateroverlast bij hevige buien. Er zijn diverse locaties in kaart gebracht voor berging van regenwater en oplossingen bedacht voor het afkoppelen van regenwater met behulp van  gescheiden riolen.”

Een ander project dat volgens Hooftman op dit moment op stapel staat is het groot onderhoud door de provincie aan de provinciale weg N395. Van die weg, die ook door Middelbeers loopt, moet onder andere het asfalt worden vervangen. “Dat biedt voor ons mogelijkheden om onder de weg regenwaterleidingen aan te leggen voor transport van regenwater naar wateropvang buiten de kern van Middelbeers. Daar kan het, in samenwerking met het Waterschap, worden vastgehouden of geïnfiltreerd in het Omleidingskanaal Kleine Beerze .” Verder, zegt hij, had de Provincie onder de noemer Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) een subsidiemogelijkheid uitgeschreven ten behoeve van maatregelen waarmee verdroging wordt tegen gegaan.

“Ze denken mee en adviseren hoe een en ander
in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.
Dat is één van de specialiteiten van TRIAS”

De gemeente besloot diverse projecten te koppelen en een totaalplan op te stellen. Om daarmee voor de DHZ-subsidie naar de provincie Noord-Brabant te stappen. Op dat moment kwam TRIAS, waar al eerder mee was samengewerkt, in beeld. Hooftman: “We wisten welke subsidiemogelijkheid er was. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moet je een goed onderbouwde aanvraag indienen. Een aanvraag die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dat is één van de specialiteiten van TRIAS, het op de juiste manier opstellen van zo’n aanvraag. Ze denken mee en adviseren hoe een en ander in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

De aanvraag is ingediend en inmiddels gehonoreerd, geeft hij aan. Het project wordt momenteel gefaseerd voorbereid. Daarmee is TRIAS echter nog niet uit beeld. “We hebben hun kennis eveneens nodig voor de administratieve verwerking. De aanvraag is één, maar je moet ook aantonen dat je de subsidie op de juiste manier inzet. TRIAS heeft alle kennis in huis om op dat vlak eveneens voor een adequate onderbouwing te zorgen.”

 

Na een gezamenlijke lunch heeft TRIAS gisteren een energieke kennissessie gehad over het Business Model Canvas. Er werd aan aan de slag gegaan met de theorie van Business Model Canvas en het concreet invullen van dit model aan de hand van een concrete casus.

Deze informatieve sessie werd gegeven door Sharon Lacroix, Anne Buit & Mireille Schreurs uit naam van het Business Innovatie Team Limburg. Het Business Innovatie Team en TRIAS werken nauw samen om bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieplannen.

Het Business Innovatie Team Limburg is opgericht om ondernemers te helpen met duurzame groei en om zo bij te dragen aan behoud en groei van de werkgelegenheid in Limburg. Het Business Innovatie Team bestaat uit acht innovatiemanagers, ieder met zijn of haar eigen achtergrond en specialisatie.

Hieronder leest u een interview met Roy Denessen, erfgoeddeskundige van de Gemeente Venlo. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Roy over de Pareltjes van Venlo, eeuwenoude monumentale panden in Venlo.

Monumentale schoorsteen wordt thermometer van de stad

De Venlose binnenstad telt veel, vaak eeuwenoude monumentale panden. Het is de taak van de gemeentelijke erfgoeddeskundige Roy Denessen om daar een goed strategisch beleid voor te bepalen – net zoals voor het ander erfgoed in de stad. “De vraag daarbij is, hoe laat je al dat erfgoed renderen, zorg je ervoor dat het naast een mooie uitstraling ook iets oplevert. Dat betekent met pandeigenaren in gesprek gaan en samen bekijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen.”

Denessen wijst op een aantal recente projecten, waaronder twee monumentale huizen in het Venlose winkelcentrum. “Decennialang lag de nadruk op de winkel op de begane grond, de ruimtes erboven lagen leeg of waren opslag; daar werd veel minder aandacht aan onderhoud besteed.” Dat wordt nu bij twee panden, een aan de Parade, het ander aan de Markt, aangepakt, geeft hij aan. “De huizen worden gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt.”

Een bijzonder project is volgens Denessen ook de monumentale fabrieksschoorsteen van Wienerberger, nabij de A73. Die stond op de nominatie om gesloopt te worden. “Dus zijn we met de eigenaar in gesprek gegaan. De vraag hoe we de schoorsteen waarde kunnen geven stond daarbij centraal. Uiteindelijk zijn we bij het idee uitgekomen er met kleurenbanden een soort thermometer van de stad van te maken. We zijn bezig dat verder uit te werken.”

Het restaureren en herbestemmen kost veel geld. Financiering van derde partijen is van groot belang, zegt Denessen. “Daarom werken we alweer jaren samen met TRIAS, hebben we inmiddels zo’n vijftien projecten met ze gedaan, waaronder de twee monumentale binnenstadpanden en de schoorsteen.” De gemeente Venlo heeft niet al te veel geld, merkt hij op. Vaak kan ze niet meer doen dan een aanjaagpremie beschikbaar stellen. “Om te laten zien dat we een project belangrijk vinden en om iets in beweging te krijgen.”

“Ze doen heel veel regelwerk
en ontzorgen ons voor een belangrijk deel.
Omdat ze veel kennis hebben en snel weten
te schakelen verlopen trajecten beter.”

Bij TRIAS, vertelt Denessen, weten ze precies welke kanalen te bewandelen om bij de juiste subsidies uit te komen. “Bijvoorbeeld Europese Interreg-subsidies of Provinciale subsidies. Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter. Neem de Wienerberger-schoorsteen. Daar hebben zij ook meegedacht in het zoeken naar een passende bestemming en op welke wijze dat te financieren.”

Die samenwerking blijft voorlopig doorlopen, glimlacht Denessen tot slot. “Ja, de monumentale panden in de binnenstad krijgen alle aandacht. Daar willen we er nog een aantal van opknappen en herbestemmen. Daar hebben we de steun van TRIAS hard bij nodig. Zij dragen zo bij aan het behoud en verfraaien van Venloos erfgoed.”

Hieronder leest u een interview met John Marugg van Corporis Medical. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt John over een innovatie die hem bezig houdt en hoe hij het subsidietraject met TRIAS heeft ervaren.

 

“Zij het subsidietraject, zodat wij ons volledig kunnen focussen op innovatie”

 

Niemand kan er omheen: in het zuiden van Limburg is de medische sector in opkomst, vooral in Maastricht, op en rondom de Health Campus. Daar vestigde zich begin 2018 ook Corporis Medical, een start up die zich bezighoudt met de innovatie van medische apparatuur. Directeur John Marugg geeft uitleg.

“Corporis Medical is mede opgericht door chirurg Alexander Veenhof met als doel betere, veiligere en sneller functionerende medische apparatuur te ontwikkelen. Innovatieve chirurgische hulpmiddelen. Zo hebben we een apparaat ontwikkeld waarmee kijkoperaties efficiënter kunnen worden uitgevoerd. En is er een apparaat in ontwikkeling dat op diagnostische wijze de doorbloeding van weefsel bepaalt, belangrijk bij het helen van wonden.” Het bedrijf, vertelt Marugg, was eerst in Amsterdam gevestigd, maar besloot naar Maastricht te verhuizen. “Vanwege de aanwezigheid van het Maastricht UMC+ en de Health Campus, maar ook het groeiend netwerk van bedrijven waar we mee kunnen samenwerken en het goede aanbod jonge kenniswerkers.”

 

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk.
Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren,
ook omdat ze ons hebben gewezen op,
vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

 

Innovatie in de medische sector, maakt Marugg duidelijk, is een kwestie van een lange adem. Vanwege het uitvoeren van studies en proeven en het behalen van noodzakelijke certificeringen. “Je bent al snel een aantal jaren bezig voor de eerste concrete resultaten er liggen. Daarnaast zijn dit soort trajecten ook heel kostbaar, er is veel geld nodig.” Geld dat Corporis Medical in eerste instantie zelf binnenhaalde. Marugg heeft dan ook ervaring met subsidietrajecten. Maar na de verhuizing besloot hij hiervoor een externe partij te zoeken. Dat werd TRIAS. “TRIAS was meteen al in beeld. Vanwege de nabijheid, maar meer nog vanwege hun brede expertise en kennis van life sciences. Bovendien, doordat zij zich bezighouden met de subsidietrajecten, kunnen wij ons volledig focussen op ons werk, innovatie.”

De ontwikkeling van het apparaat voor efficiëntere kijkoperaties, met de werknaam ATC, bevindt zich in de eindfase. Voor de ATC werd met succes een WBSO-subsidie aangevraagd. Daarnaast kwam er subsidie van LimburgMakers (van LIOF) en MIT R&D. Het diagnoseapparaat, met de werknaam APM, is nog in ontwikkeling. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer een Zwitserse kennisinstelling. Hiervoor is een Eurostars-subsidie toegekend en er is tevens een OP-Zuid-aanvraag goedgekeurd. Marugg: “De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden. Financiering in de vorm van subsidie is onmisbaar voor start ups zoals wij. TRIAS toont zich daarin een partner met meerwaarde.”

Geïnteresseerd in meer verhalen van en over onze klanten? En hoe zij de samenwerking met TRIAS ervaren? Via deze pagina is het mogelijk meer gepubliceerde verhalen te lezen!