TRIAS goed nieuws update!

Het is al een tijdje zo, maar door alle omstandigheden vanwege COVID-19 hebben we haar helaas nog niet kunnen aankondigen: TRIAS heeft begin dit jaar het team uitgebreid met Nitzan Merguei. Vanuit haar studie aan de Maastricht University is Nitzan gaan werken aan haar eigen startup. Daar kwamen we zakelijk met elkaar in contact. En nu, enkele jaren later, is besloten dat Nitzan subsidieaanvragen is gaan schrijven onder de vlag van TRIAS.

Nitzan over TRIAS:
I am excited to have joined TRIAS as an advisor for innovative projects. Having co-founded a startup which obtained regional and European grant support (also thanks to TRIAS), and acting as a mentor to numerous startups, I am aware of the challenges business face but also of the opportunities they have. What I like about working for TRIAS is that it combines many of my interests: working on different entrepreneurial undertaking, scientific and market research, and writing.

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 19.128 aanvragen ingediend voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In totaal is er door alle bedrijven samen een investering gedaan van € 1.700 miljoen in hoogwaardige, energiezuinige technieken. Dit is 5% meer t.o.z. van 2018.

De meeste meldingen waren van toepassing op de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor ledverlichtingssystemen en warmtepompen. Dit waren dan ook samen met zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en isolatie voor bestaande constructies de meest aangevraagde technieken.

Voor het klimaat hebben deze investeringen een besparing opgeleverd van 1.012 kiloton CO2-reductie en 572 miljoen m3 aardgasequivalent.

Ook investeren in energiezuinige technieken? Neem dan contact met ons op om te bekijken of uw investering voldoet aan de voorwaarden?

Meer weten over de EIA in 2019? Lees dan het jaarverslag van RVO

Aanstaande woensdag 1 juli opent de nieuwe subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Binnen de regeling ontvangt de aanvrager voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen een bijdrage van 50%.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft een looptijd tot 2030. Het Rijk heeft 500 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt in meerdere tranches toegekend. De eerste tranche loopt van 2020-2021. Voor deze tranche is 100 miljoen euro beschikbaar

De te nemen maatregelen dienen bij te dragen aan:

 • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
 • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.

Het ministerie heeft tevens een menukaart samengesteld met daarop infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. De aanvragen worden behandeld op het zo genoemd “first come, first serve” principe. De verwachting van TRIAS is dat de regeling zeer populair zal zijn onder gemeenten en daarom op korte termijn het subsidieplafond zal bereiken.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen of onderstaande link bezoeken:
www.investeringsimpulsspv.nl

Wessem Port Services Group (WPS) is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat. Ooit waren de werkzaamheden gericht op de handel in zand en grind, maar dat is volgens Bart Cuyvers in de loop der jaren veranderd. Cuyvers is speciaal in dienst genomen bij WPS als Business Development Manager gericht op recycling en verduurzaming. “We zijn ons meer op de dienstverlening gaan toeleggen, het vervoeren, opslaan en de overslag van droge bulkgoederen, recyclagestromen en afvalstoffen – zand- en grindhandel is nog maar 10 procent van de omzet.”

Het bedrijf heeft tegenwoordig vier eigen binnenhavens: naast Wessem liggen die in Stein op Chemelot, in Maastricht en het Belgische Lanaken. In de omgeving van Stein, vertelt Bart, zijn veel kunststofproducenten gevestigd. WPS verwerkt onder meer de reststromen die voorkomen uit extrusieprocessen bij die producenten. “Dat zijn grote brokken die lange tijd massaal naar China werden geëxporteerd. Daar werden ze verwerkt tot nieuwe grondstoffen.” Maar China heeft sinds 2018 de grenzen gesloten voor 48 soorten afvalstoffen, zegt hij. “Dus zijn we gaan zoeken naar een lokale oplossing.”

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS
bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bij die zoektocht werd TRIAS betrokken. “Daar maakten we enkele jaren geleden kennis mee via een gemeenschappelijke relatie. Ze hebben destijds een subsidie voor ons aangevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar een recyclingproject. Uiteindelijk bleek tijdens de studie dat het project niet haalbaar voor ons was. De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Dus toen WPS overwoog een granulator voor de recycling van grondstoffen aan te schaffen, werd TRIAS weer benaderd voor een mogelijk subsidietraject, maakt Bart duidelijk. “Met die granulator kunnen harde kunststoffen worden vermalen en verkleind om ze zo te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Voor ons een geheel nieuw bedrijfsproces.” Waarvoor, zegt hij, dus samen met TRIAS naar nieuwe subsidiemogelijkheden werd gezocht. Dat werd een Milieu-investeringsaftrek (MIA), een nationale subsidie.

“TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis,
maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee.”

Voor dat traject gingen Wessem Port Services en TRIAS vanaf begin 2019 in gesprek. Naar, zoals hij wel had verwacht, volle tevredenheid van Bart Cuyvers. “TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis, maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee. Verder kijken ze hoe op de meest efficiënte wijze een optimaal resultaat kan worden behaald. Ze gaan zeer zorgvuldig op zoek naar alle voor een aanvraag benodigde gegevens. Dat gebeurde vaak face tot face, wel zo prettig. Ze hebben ons door hun gedegen aanpak veel werk uit handen genomen.”

Bart wijst tot slot op de strippenkaart van TRIAS waar hij gebruik van maakt. “Je krijgt daarmee voor een bepaald bedrag een vast aantal uren dienstverlening. Dat werkt prima.” De granulator is inmiddels turn key gerealiseerd in Maastricht en operationeel. Een geslaagd project waar TRIAS een belangrijk aandeel in had, stelt Bart tot besluit. “Bij een volgende project zitten ze dan ook vanaf het eerste overleg weer mee aan tafel.”

In Nederland wordt er jaarlijks bij z’n 13.200 vrouwen borstkanker wordt geconstateerd. Volgens cijfers van Pink Ribbon krijgt in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker en sterven er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen hiervan. Daarom in Nederland in 1989 gestart met het preventief onderzoeken van Nederlandse vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Dit gebeurt in principe door middel van een mammografie.

Echter ervaren veel vrouwen het maken van een mammografie als pijnlijk en vrouwonvriendelijk. Daarnaast kan een Mammografie niet uitgevoerd worden bij vrouwen jonger dan 50 jaar, omdat deze hiervoor een te hoge borstdensiteit (dicht borstweefsel) hebben. Een ander nadeel is ook dat er röntgenstraling gebruikt wordt wat in zichzelf gezondheidsrisico’s meebrengt.

Het in het Innovatie Centrum Weert gevestigde bedrijf Delseni is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe screeningsmethode die deze nadelen weg kan nemen. Deze screeningsmethode, genaamd de Dense Mamma Screening (DMS), kan vrouwen met een hoge densiteit op een veilige, betrouwbare en snelle manier onderzoeken op afwijkingen in het borstweefsel.

“Deze nieuwe methode is met recht een
vrouwvriendelijke methode voor borstscreening 

Technisch directeur Ton Kleeven vertelt: “deze nieuwe methode is met recht een vrouwvriendelijke methode voor borstscreening. Afwijkingen die verdacht zijn en/of om andere redenen aandacht verdienen worden zichtbaar gemaakt, binnen slechts 10 minuten. Waarbij het screenen zelf ongeveer 10 seconden duurt. Het resultaat wordt direct automatisch zichtbaar, waardoor de client direct te weten komt of er afwijkingen aanwezig zijn of niet”.

Om de ontwikkeling van de DMS te bekostigen is Ton Kleeven  op zoek naar subsidiemogelijkheden. Samen met subsidieadviesbureau TRIAS kwam hij uit bij de LimburgMakers regeling van het LIOF.

Met de LimburgMakers regeling konden ondernemers een bedrag van € 70.000 subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of innovatieve dienst. Inmiddels is het budget voor de Limburg Makers regeling uitgeput. LIOF heeft aangekondigd dat er rond de zomer van 2020 een nieuwe Limburgse subsidieregeling bekend gemaakt gaat worden.

Tevens werd er door Delseni gebruik gemaakt van de startfee-ondersteuning van Keyport. Daarmee kun je als innovatief bedrijf de financiële risico’s voor een subsidieaanvraag deels ondervangen. “En dat is zeker voor een start-up erg prettig”, geeft Kleeven aan. De ondersteuning houdt in dat Keyport 50% van de startfee voorfinanciert. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt de onderneming het bedrag terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers.

Meer weten over Delseni, kijk dan op www.delseni.com.

Ben jij de professional die we zoeken?
Vacature: Stagiaire

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde student die het team van TRIAS wil versterken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij zijn voor de periode september 2020 t/m januari 2021 op zoek naar een stagiaire ter versterking van ons team. Tijdens je stage werk je aan onderzoek op het gebied van revolverend financieren. Daarnaast ondersteun je onze adviseurs tijdens hun werkzaamheden voor onze private en publieke klanten.

Onderzoek
De onderzoeksvraag is:
Centrale vraag: Hoe kan TRIAS inspelen op de nieuwe trend van revolverende financiering specifiek voor gemeenten op zowel Provinciaal, Nationaal als Europees niveau?

Onderzoeksvragen:

 • Welke producten worden momenteel in de markt aangeboden op het gebied van revolverende financiering voor gemeenten?
 • Welke partijen bieden dienstverlening aan op het gebied van revolverende financiering voor gemeenten?
 • Hoe kunnen revolverende fondsen worden toegepast door gemeenten?
 • Is er vanuit gemeente behoefte aan revolverende financiering? Zowel voor de eigen projecten als faciliterend naar partijen zoals stichtingen/verenigingen, bedrijven.
 • Hoe richt je een revolverend fonds in en kan het fonds worden beheerd?
 • Welke diensten kunnen door TRIAS worden aangeboden en welke kennis dienen we hiervoor in huis te halen?

Wat bieden wij jou?
Als eerste een geweldig team en uitdagende werkomgeving. Je krijgt veel vrijheid en diversiteit in het werk. We staan voor elkaar, zijn betrokken en enthousiast en hebben een passie voor ons werk. Kwaliteit voor onze klanten is voor ons een speerpunt. Teamspirit en gezelligheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden zonder dat we het zakelijke uit het oog verliezen. Daarnaast bieden wij ook een maandelijkse stagevergoeding!

Wat verwachten we van jou?

 • Een ware teamplayer, enthousiast, proactief en betrokken;
 • Je toont initiatief, stelt kritische vragen, draagt ideeën aan en bent organisatorisch vaardig;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent flexibel, zelfstandig en accuraat;
 • Je bent resultaatgericht en klantgericht;
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en kunt zaken relativeren.

Is je interesse gewekt?
Volg jij een HBO opleiding of WO opleiding en herken je jezelf in bovenstaande eigenschappen? Stuur dan je CV & motivatiebrief t.a.v. Ron Coenen naar info@trias-subsidie.nl.

TRIAS BV
TRIAS is dé kwalitatief hoogwaardige subsidieondersteuner in Zuid Nederland met vestigingen in Venlo en Maastricht op de Brightlands Health Campus. Ons team bestaat uit 14 hoog opgeleide specialisten op het gebied van derde geldstromen. We werken in opdracht van het innovatieve  bedrijfsleven en de publieke sector.

Al sinds 1999 zijn we werkzaam op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Wij zijn op de hoogte van actuele subsidieregelingen, de veranderende regels en welke eisen subsidieverstrekkers aan onze klanten stellen. Om de klant optimaal te kunnen ondersteunen biedt TRIAS een totaalpakket aan van zoeken naar financieringsmogelijkheden, schrijven van de aanvraag, tot aan de eindverantwoording.

De huidige situatie roept bij ondernemers veel vragen op, zowel organisatorisch als financieel. Veel van u hebben nu wel andere zorgen aan uw hoofd dan subsidies. Maar toch gebeurt er door de omstandigheden momenteel veel op financieel en subsidiegebied. Wij hebben voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet in een Q&A betreft de impact van Corona op de subsidie wereld. Daarnaast bieden we u graag specifieke informatie voor uw bedrijf als u vragen heeft over lopende trajecten, of juist naar aanvullende financieringsmogelijkheden voor uw organisatie wilt kijken. TRIAS denkt graag met u mee.

Managen van de impact op lopende subsidietrajecten
Indien u momenteel betrokken bent bij lopende subsidietrajecten kan het uiteraard zo zijn dat door de corona crisis de planning en/ of begroting anders uitvalt.  Dit roept vragen op. Hoe kunt u het project zo goed mogelijk draaiende houden? Of wellicht heeft dat momenteel helemaal geen prioriteit binnen uw organisatie? En komt u dan niet in de knel met de verplichtingen die u heeft naar de subsidiegever? Denk hierbij aan projectperiodes die niet gehaald worden door ziekte, de administratie die niet volledig op orde is door andere prioriteiten of liquiditeit die ontbreekt voor de inkoop van materialen voor de ontwikkeling van uw innovatie.

Het goede nieuws is: subsidiegevers hebben uiteraard begrip voor deze situatie. Veel subsidieverstrekkers passen hun voorwaarden aan en zijn ruimdenkend in het vinden van oplossingen.

Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing voor uw specifieke vraag!
Heeft u behoefte aan neutraal en vrijblijvend advies? Hiervoor bieden wij kosteloze conference call sessies aan. Wij kijken dan met uw mee naar de specifieke regeling, de looptijd en begroting van uw traject. We kunnen u direct van advies voorzien betreft aankondigde maatregelen voor deze subsidie, denk aan voorschotmogelijkheden of verruiming van looptijd. Ook kunnen we u doorverwijzen naar de relevante contactpersoon bij de subsidieverstrekker en handvatten meegeven hoe uw wijzigingsverzoek in te kleden.

Of juist nu kijken naar nieuwe subsidiekansen?
Waar sommige organisaties op dit moment volledig in beslag genomen worden door de korte-termijn prioriteiten, hebben andere organisaties juist nu tijd om aandacht te besteden aan innovatie en de ontwikkeling van personeel. Wellicht is hiervoor juist nu capaciteitsruimte bij u personeel, en kan subsidie of andere risicofinanciering daarbij een middel zijn om dit financieel rond te krijgen. Bovendien zou je een aanvraag nu voor kunnen bereiden en als startdatum van het project vaak een latere datum kunnen nemen als dat gewenst is. Zo benut je deze tijd om je voor te bereiden op betere tijden! Denkt u ook na om juist in deze tijd in te zetten op:

 • Investeren in duurzame maatregelen of onderhoud omdat uw productieproces stil ligt?
 • Inzetten op innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten?
 • Ontwikkeling van uw personeel?

Er zijn weer diverse subsidiekansen op komst die u hierbij kunnen helpen. Graag geven we een specifiek advies, afgestemd op de behoefte en situatie van uw bedrijf.

Behoefte aan een kosteloze vrijblijvende 1-op-1 adviessessie? Neem vooral contact met ons op via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl. Wij plannen dan in afstemming met u een moment voor een conference call!

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Waar thuis kan worden gewerkt wordt dat al veel toegepast, waar dat niet kan wordt “gewoon” doorgebuffeld op het werk. Het is voor velen ook een tijd van bezinning en tijd om na te denken. Veel van u hebben nu wel andere zorgen aan uw hoofd dan subsidies. Maar toch gebeurt er door de omstandigheden momenteel veel op financieel en subsidiegebied. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij voor u een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Al op voorhand behoefte aan een gesprek met één van onze adviseurs, bekijk dan onze flyer!

 1. Kan ik nog zaken doen met buitenlandse bedrijven?
  Het RVO houdt een lijst bij met de belangrijkste export landen met daarin informatie over ondernemen en het coronavirus.
 2. Welke economische maatregelen heeft de Rijksoverheid genomen?
  Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd vanwege het coronavirus. Doel is om naast gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. In bijgevoegd document staan de maatregelen voor u op een rij
 1. Zijn er ook financiele mogelijkheden voor start-ups?
  Veel startups maken nog geen omzet, maar moeten wel loonkosten blijven betalen terwijl nieuwe financieringsrondes uitgesteld dreigen te worden. Zelfstandigen hebben momenteel de mogelijkheid om een uitkering op bijstandsniveau voor een periode van drie maanden aan te vragen bij de gemeenten. Voor start-ups is dit niet mogelijk omdat zij vaak een BV structuur kennen met meerdere eigenaren. De Dutch Startup Association maakt zich daarom hard en vindt het wenselijk dat de zzp-uitkering wordt verbreed naar een algemene ondernemersuitkering die ook voor startende bedrijven beschikbaar wordt gesteld.Update: 8 april:
  Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s: LIOF/BOM) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
 1. Wat betekent de staatssteun verruiming?
  De Europese Commissie komt met een tijdelijk steunpakket van maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Lidstaten krijgen ruimere bevoegdheden waarmee ze kunnen voorkomen dat bedrijven in zwaar weer raken of zelfs failliet gaan. Zo mogen landen tot € 800.000 aan directe financiële voordelen bieden en goedkope leningen uitgeven aan bedrijven in nood. Daarnaast mogen overheden garant staan voor goedkope bankleningen, met name aan het MKB, en mag een land waar nodig kortlopende exportkredietverzekeringen aanbieden. De Commissie heeft dus nieuwe spelregels opgesteld hoe lidstaten bedrijven kunnen ondersteunen in de context van de corona-uitbraak. De kaderregeling voorziet in vijf soorten steun:
 • Subsidies (inclusief belastingvoordelen en voorschotten): lidstaten mogen regelingen opzetten om per bedrijf maximaal € 800.000 toe te kennen. Voor landbouwbedrijven geldt een lager plafond van € 100.000 en visserij € 120.000. Let wel: er moet dus een regeling aan ten grondslag liggen en gemaakt worden. Een regeling dus waar meerdere bedrijven gebruik van kunnen maken, individuele steun (ad hoc steun) is dus niet toegestaan.
 • Garanties voor leningen via banken: lidstaten mogen garanties verlenen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan de klanten die deze nodig hebben. Premies (die de ondernemer aan de bank betaalt) moeten wel aan een minimum voldoen, op jaarbasis van 0,25% tot 2%, variërend op MKB-status en looptijd (de regeling bevat een matrix).
 • Leningen voor bedrijven: de lidstaten mogen bedrijven leningen met gunstige rente (rentesubsidie) verstrekken. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om dringende werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken. Ook hier past de Commissie een matrix toe op basis van MKB-status en looptijd. De discontorente is vastgeklikt op peildatum 1 jan 2020, dit was toen – 0,31% voor NL. Daarbovenop worden dan toeslagen berekend in basispunten, inclusief een minimum. Een MKB-bedrijf kan dan bijvoorbeeld een lening met looptijd 2 tot 3 jaar krijgen met rente 0,19% (bijna rentevrij dus).
 • Waarborgen voor banken: sommige lidstaten zijn van plan voort te bouwen op de bestaande leencapaciteit van de banken en hen te gebruiken als een kanaal voor steun aan bedrijven, met name aan kleine en middelgrote ondernemingen. De kaderregeling eist dat dergelijke steun als rechtstreekse steun aan de klanten van de banken moet kunnen worden herkend en geen aan de banken oplevert.
 • Kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor het bewijs dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico’s inhouden, waardoor de staat waar nodig kortlopende exportkredietverzekering kan verstrekken.Het tijdelijke kader is van toepassing in de periode 19 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Met het oog op de rechtszekerheid zal de Commissie vóór die datum beoordelen of de kaderregeling moet worden verlengd.
 1. Zijn er instanties die meedenken bij corona problemen?
  Onderstaand vindt u een lijst met verschillende subsidie gerelateerde instanties. Allen houden zij een pagina op hun website bij waarin zij updates plaatsen m.b.t. coronamaatregelen. Denk hierbij aan deadlines, voorschotten, projectperiode en administratieverplichtingen.

 2. Hoe gaat de provincie Limburg om met de coronacrisis en subsidieaanvragers?
  Onlangs heeft de provincie Limburg een informerend stuk naar buiten gebracht over haar Provinciale maatregelen tegen het Coronavirus. Hierin wordt o.a. aangegeven snel­le­re be­ta­ling van fac­tu­ren en cou­lan­ce in sub­si­die­be­leid. Daarnaast hebben zij wijzingen doorgevoerd in de betaling van voorschotten.
 3. Ik heb iets te bieden voor andere ondernemers, waar kan ik terecht?
  Een van de organisatie die momenteel vraag en aanbod bij elkaar brengt is de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). Ondernemers weten als geen ander kansen te creëren en te verzilveren, ook in tijden van crisis. Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek. Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op werktijdverkorting, kampt de andere juist met personeelstekort. Mogelijk kan de LWV ondernemers koppelen en helpen zij elkaar door deze crisis heen.De LWV doet dit samen met haar zusterorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. Via dit formulier kunnen ondernemers snel op hun site terecht. De LWV mag gerust ook rechtstreek benaderd worden door te mailen wat je nodig hebt en/of wat je kunt aanbieden.
 4. Zijn er specifieke scholingsmogelijkheden voor ondernemers in het kader van Corona?
  Momenteel is alleen Corona Rebuild Program georganiseerd door de BOM bij ons bekend. Ondernemers die te maken hebben met een terug lopen omzet of een marktentree die op losse schroeven staat kunnen hier gebruik van maken. Meer informatie over dit programma is te vinden op de site van de BOM. Daarnaast heeft LIOF kenbaar gemaakt te werken aan een programma. Dat is tot op heden nog niet gepubliceerd. Wel hebben zij reeds aangeven eerder voorschotten te gaan geven op verstrekte subsidies en de mogelijkheid tot verlenging van projecttermijnen voor lopende subsidies en opschorten van aflossingen en rente op lopende financieringen.
 5. Heeft de overheid nieuwe regelingen geopend omtrent het corona virus?
  Ja zowel de overheid als de Europese Unie hebben verschillende regelingen geopend. Dit zijn zowel regelingen die als doel hebben het ontwikkelen van een medicijn als regelingen voor hulpmiddelen. De belangrijkste mogelijkheden zijn:
 • Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
  RVO en ZonMw hebben de Stimuleringsregeling E-Health Thuis verruimd. Vanaf heden is die uitgebreid met de extra regeling ‘SET COVID-19’. Deze regeling stelt per aanvraag € 50.000 beschikbaar voor investeringen in digitale zorg op afstand.De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.Update (30-03-2020):
  In verband met de grote belangstelling voor SET Covid-19 neemt RVO tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling. Deze situatie is van korte duur. Op dit moment bekijkt RVO in overleg met het ministerie van VWS hoe RVO het loket zo spoedig mogelijk weer open kan stellen.Update (08-04-2020)
  Nadat de regeling weer was opengesteld is inmiddels weer het budget overschreden. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk. Alle ingediende aanvragen worden door RVO in behandeling genomen. Zij verwachten dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Alle indieners krijgen zo snel mogelijk bericht over hun aanvraag.
 • SIDN Fonds
  Het fonds is op zoek naar sterke initiatieven om de coronacrisis te lijf te gaan. Een  project(idee) dat inzicht & grip kan bieden op de crisissituatie of een bijdrage levert op het vlak van betrouwbare digitale oplossingen om op een veilige manier te kunnen werken, leren en leven? Dan kan een aanvraag ingediend worden tot 30 juni 2020. De maximale bijdrage is € 75.000. Meer informatie.
 • Oranje Fonds
  Het Oranje Fonds wil laten zien dat verbondenheid iedereen door deze tijd heen kan slepen, dat mensen en organisaties tijdens deze crisis voor elkaar klaarstaan en een verschil willen maken voor een ander. Daarom hebben zij een regeling opengesteld voor sociale initiatieven die bij uitstek gericht zijn om organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Er kan maximaal € 10.000 worden aagevraagd.Update 8 april:
  Het budget voor deze regeling is reeds overschreden. Indienen is niet meer mogelijk
 • Sectorplan Plus
  Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.
  Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.
 • Overig
  • Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) Tender
   • Deadline: 6 april
   • Onderzoeken van de haalbaarheid en het identificeren van opties voor fysieke opslag van vaccins
   • het ontwikkelen van een concept voor een mechanisme voor het uitwisselen van vaccinvoorraden van de ene EU-lidstaat naar de andere in geval van een uitbraak.
  • COVID-19 Therapeutics Accelerator
   • het testen van goedgekeurde geneesmiddelen voor activiteit tegen COVID-19
   • herziening van nieuwe onderzoeksverbindingen en monoklonale antilichamen die door industriële partners moeten worden ontwikkeld
   • screening van bibliotheken van duizenden verbindingen met bevestigde veiligheidsgegevens
  • The European Vaccine Infrastructure (EVI) TRANSVAC2
   • Om gebruik te kunnen maken van hoogwaardige technische diensten voor de ontwikkeling van vaccins die door TRANSVAC worden aangeboden.
 1. Hoe wordt er omgegaan met deadlines en projectperiodes?
  Een aantal subsidienten heeft besloten om deadlines uit te stellen of te verlengen. Daarin tegen heeft bijvoorbeeld Stimulus besloten de MIT Haalbaarheid deadline van 7 april te handhaven. Kijk hier voor de belangrijkste wijzigingen.
 1. Hoe wordt er om gegaan met Cultuur subsidies?
  Directeuren van een aantal private cultuurfondsen hebben afgesproken om vanwege de huidige situatie coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten. Er zal sneller worden uitbetaald en zelfs als een evenement vanwege het coronavirus is afgelast.
 2. Wij willen juist nu innoveren, welke subsidieregelingen zijn momenteel interessant voor ons?
  Er zijn zal van subsidieregelingen die momenteel of op korte termijn interessant voor u kunnen zijn. Denk hierbij aan de fiscale stimulansen zoals de EIA en MIA. Maar ook de MIT R&D Samenwerkingsproject voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling is voor veel bedrijven interessant. Kijk hier voor een lijst van actuele mogelijkheden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden!

 

 

Ronald Bosua maakte medio 2019 een switch van Projectcontroller naar Subsidiecoördinator voor inkomende subsidies bij de gemeente Dordrecht. Zijn eerste taak in deze nieuwe rol: het professionaliseren van de subsidietrajecten. Al vlug kwam hij uit bij het door TRIAS ontwikkelde SubsidieVolgSysteem (SVS). “Toen ik bij de gemeente Dordrecht begon, zijn we meteen in gesprek gegaan over het versterken van aanvragen en het beter beheren van subsidies. Als eerste oplossing kwam Excel uit de bus, om grip te krijgen op de lopende subsidieprojecten. Daar zijn we ook mee gestart.”

Dat bleek, zo geeft Ronald aan, niet de beste keuze te zijn. “Excel vraagt veel tijd, iemand moet dagelijks de sheets bekijken en bijhouden. Mijn vraag was toen: is er niet iets slimmers?” Onder meer door te googelen en contacten met collega’s bij andere gemeenten kwam hij uit bij het SVS. “Ik sprak iemand van de gemeente Heerlen en daarna een medewerker van de gemeente Delft. Zij waren zeer te spreken over het SVS. Vervolgens ben ik er dieper ingedoken en tot de conclusie gekomen dat het SVS eigenlijk de enige juiste keuze is, een slim systeem dat echt meerwaarde heeft. En waarvan in 2019 een verbeterde versie is verschenen.”

“Het SVS is eigenlijk de enige juiste keuze,
een slim systeem dat echt meerwaarde heeft.

Dus legde Ronald contact met TRIAS waar hij in gesprek kwam met Annelies Swarts. Dat verliep, zegt hij, heel voortvarend en al snel kon Ronald via een online-demo op 19 november kennis maken met het SVS. “Na deze demo was ik nog meer overtuigd van de kwaliteiten van het systeem. Geen geknutsel meer in Excel, maar een systeem dat ondersteuning biedt, helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en bepaalde stappen automatisch uitvoert.”

Met zijn verhaal en de demo stapte Ronald naar de projectleiders. Die reageerden ook meteen enthousiast. “Daarna ben ik naar onze ICT-afdeling gegaan met de vraag wat zoal nodig was om het SVS te implementeren. Omdat het een webapplicatie is en we snel wilden doorpakken hebben we gekozen voor een efficiënte benadering. Ik wist dat het systeem al bij diverse gemeenten wordt gebruikt en dat die het voorbereidende traject al hadden doorlopen. De  kennis dat het voldoet aan de functionele eisen en wensen bij andere gemeenten hebben we gebruikt om snel de knoop door te hakken en ermee aan de slag te gaan.”

“Geen geknutsel meer in Excel,
maar een systeem dat ondersteuning biedt,
helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en
bepaalde stappen automatisch uitvoert.

Wat ook gebeurde. Ronald zocht opnieuw contact met TRIAS met vragen over veiligheid, performance en bedrijfszekerheid. Zoals verwacht, merkt hij op, werden die vragen naar volle tevredenheid beantwoord. “Vervolgens is Annelies naar Dordrecht gekomen om het SVS te implementeren. Dat ging heel snel. Zoals de communicatie met TRIAS steeds snel en efficiënt verloopt. Zaken zijn bij wijze van spreken met één telefoontje of mailtje geregeld.” Dat leidde er volgens Ronald ook toe dat binnen een maand na de eerste concrete contacten het SVS operationeel was.

“Het SVS voldoet aan alle verwachtingen,
is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt.

Op 16 december werd de eerste subsidiebeschikking ingevoerd, inmiddels zitten er al 41 projecten in het systeem. Tot tevredenheid van Ronald en zijn collega’s. “Het SVS voldoet aan alle verwachtingen, is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt. We hebben veel meer controle over de subsidietrajecten en ik kan dan ook zonder meer stellen dat het SubsidieVolgSysteem ons naar een fors hoger niveau heeft gebracht.”

Meer weten over de mogelijkheden van het SubsidieVolgSysteem? Bezoek dan de website.

U zult ongetwijfeld al veel Corona (COVID-19) nieuws en uitleg in uw mailbox gekregen hebben. Het zijn bijzondere en rare tijden waar we allemaal niet precies weten wat er op ons af komt en hoe het verder gaat. Uiteraard doen we vanuit TRIAS alles wat mogelijk is om verdere verspreiding virus tegen te gaan en volgen we de richtlijnen van het RIVM op.

Ondanks deze onzekerheid blijven we streven naar de best mogelijke service en helpen we u waar mogelijk. Onze medewerkers zijn daarom in de gelegenheid gesteld om vanuit huis te werken. Afspraken zullen veelal digitaal en niet fysiek meer gevoerd worden. Indien mogelijk verplaatsen we deze tot nader bericht. We zijn gewoon bereikbaar op ons kantoornummer of op de voor u bekende mobiele nummers en uiteraard per e-mail. Indien er een afspraak met u gepland is zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden om te kijken hoe we e.e.a. in kunnen vullen.

Als wij op een andere manier behulpzaam voor u kunnen zijn horen wij dat graag! Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten!

☎️ 077-3560100
✉️ info@trias-subsidie.nl
? www.trias-subsidie.nl