Van plan om een elektrische auto aan te schaffen? Of heeft u er reeds een aangeschaft? Dan kunt u hier wellicht subsidie op krijgen!

Particulieren
Particulieren kunnen via de subsidieregeling elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) tot wel € 2.000 subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische occasion. In 2020 is het helaas voor particulieren niet meer mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanschaf van nieuwe of lease auto’s. Van 2021 tot 2025 komt hier wel weer budget voor vrij en is de maximale subsidie € 4.000.

Zakelijk
Ondernemers kunnen via de MIA een voordeel behalen op de aanschaf van een elektrisch aangedreven voertuig. Bij de aanschaf van een elektrisch aangedreven auto bestemd voor het vervoer van personen of goederen heeft de ondernemer recht op een procentuele aftrek van 13,5% MIA. Hierbij geldt dat er maximaal € 40.000 opgevoerd mag worden en de auto op de positieve lijst van elektrische voertuigen moet staan. Bij de aanschaf van een elektrische auto van € 83.000, mag er maximaal € 40.000 opgegeven worden en wordt het netto voordeel € 1.350. Dit is een netto voordeel van 3,375%.

Daarnaast kan er ook subsidie verkregen worden op de aanschaf van een oplaadpunt. Bij de aanschaf van een oplaadpunt mag er maximaal € 2.500 per laadpaal worden aangevraagd bij de MIA. De procentuele aftrek is voor deze investering 36%. Wat in totaal uitkomt op een netto-voordeel van 9% (rekening houdend met 25% VPB). Bij de aanschaf van één laadpaal (ongeacht aantal laadpunten) van € 2.500 ontvangt de ondernemer een netto voordeel van € 225.

Overweging
Voor ondernemers is het overwegen waard om in plaats van een personenauto over te gaan tot de aanschaf van een lichte (N1) en zware(N2) elektrische bestelauto. Het voordeel op de aanschaf van een bestelauto is namelijk 36% MIA tot maximaal € 75.000 dit resulteert in een netto voordeel van: € 6.750.

Van plan om een dergelijke investering te doen? Wij kijken graag vanaf de oriëntatiefase mee zodat de mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut worden!

Afgelopen week presenteerde het DIGI-B-CUBE project (onderdeel van H2020) de resultaten van de eerste ronde. In totaal werden 217 aanvragen ingediend door meer dan 470 MKB-ers uit 34 landen. Slechts 17 projecten hebben te horen gekregen dat zij een beschikking ontvangen.

Een van de winnaars is het consortium bestaande uit i-Med Technology, Azilpix BV en CIN-ergy BV. Het Nederlandse consortium richt zich met haar project SURNIA op het op de markt brengen van een baanbrekende chirurgische loep gecombineerd met Studio.One 360 graden videoproductiesysteem.

Deze nieuwe generatie chirurgische loep biedt de chirurg een verbeterd stereoscopisch zicht, aangevuld met patiënt specifieke preoperatieve en real-time gegevens. De loep bevat de mogelijkheid om via 2-way streaming hulp op afstand in te schakelen, tijdens operaties. Ook faciliteert de loep chirurgietraining op afstand, maar onder levensechte omstandigheden.

Tijdens het project zal het consortium zich bezig houden met de integratie van de loep in de digitale operatiekamer en het verbeteren van chirurgische precisie en efficiëntie door perceptueel verbeteren van visuele medische gegevens en het stroomlijnen van de gebruikerservaring.

Over DIGI-B-Cube
Via de verschillende vouchers kunnen MKB-ers financiële ondersteuning krijgen voor deelname aan gezamenlijke innovatieprojecten en voor het bijwonen van DIGI-B-CUBE-evenementen. DIGI-B-CUBE staat daarbij voor Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain.

Het DIGI-B-CUBE-project heeft als doel cross-sectorale samenwerking in het MKB te bevorderen door nieuwe digitale technologieën te combineren met de Bioimaging-Biosensing-Biobanking industrie. Het project ondersteunt de ontwikkeling en levering van nieuwe marktgevoelige vernieuwende technologieën en belangrijke digitale innovaties om patiëntgerichte diagnostiek opnieuw in te richten voor een health economie 4.0.

Het programma stelt onder andere een Customised Solution Innovation Voucher van maximaal € 150.000 en een Prototyping Voucher van maximaal € 60.000 beschikbaar.

 

Het team van TRIAS wordt sinds deze week versterkt met Tom Vergoossen. Tom is momenteel bezig de afronding van zijn opleiding bedrijfseconomie aan de hogeschool Zuyd. Tijdens zijn afstudeerstage zal hij zich gaan focussen en onderzoek doen naar het onderwerp revolverend financieren.

Hieronder stelt Tom zich graag aan u voor:

Mijn naam is Tom Vergoossen, 26 jaar oud en woonachtig in Echt. Vanaf gisteren ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij TRIAS. Als onderwerp van mijn scriptie staat revolverende financiering centraal. In mijn vrije tijd speel ik tennis en bezoek ik graag voetbalwedstrijden.

We wensen Tom veel werkplezier en succes met afronding van zijn opleiding!

Sinds 1 augustus is het team van TRIAS uitgebreid met Jimmy Ingenpasz. TRIAS heeft de ambitie om het SubsidieVolgSysteem verder door te ontwikkelen zowel in commercieel opzicht als de SAAS oplossing (Software As A Service) verder te professionaliseren. Dit heeft geleid tot het aanstellen van Jimmy. Hij zal zich dan ook volledig gaan focussen op het SubsidieVolgSysteem. Dit is een webbased systeem voor het volgen van uw subsidiestromen van idee tot het indienen van de einddeclaratie.

Hieronder stelt Jimmy zich graag aan u voor:
Mijn naam is Jimmy Ingenpasz, 27 jaar en woonachtig in Venlo. Sinds 1 Augustus ben ik in dienst bij TRIAS  als accountmanager na 5 jaar actief te zijn geweest als International Sales Manager. Na mijn eerste kennismaking met TRIAS en het SubsidieVolgSysteem werd ik meteen enthousiast door de ambities van het bedrijf. Met het SubsidieVolgSysteem ben ik er van overtuigd dat we een zeer mooi product in handen hebben waarmee we in zowel de publieke als de private sector grip kunnen bieden op aangevraagde, beschikte, lopende en vastgestelde subsidie trajecten.

Wilt u meer weten over het SubsidieVolgSysteem en of een vrijblijvende demo ontvangen? Kijk dan op www.subsidievolgsysteem.nl of neem contact met Jimmy op via 088-7877870 of info@subsidievolgsysteem.nl.

TRIAS goed nieuws update!

Het is al een tijdje zo, maar door alle omstandigheden vanwege COVID-19 hebben we haar helaas nog niet kunnen aankondigen: TRIAS heeft begin dit jaar het team uitgebreid met Nitzan Merguei. Vanuit haar studie aan de Maastricht University is Nitzan gaan werken aan haar eigen startup. Daar kwamen we zakelijk met elkaar in contact. En nu, enkele jaren later, is besloten dat Nitzan subsidieaanvragen is gaan schrijven onder de vlag van TRIAS.

Nitzan over TRIAS:
I am excited to have joined TRIAS as an advisor for innovative projects. Having co-founded a startup which obtained regional and European grant support (also thanks to TRIAS), and acting as a mentor to numerous startups, I am aware of the challenges business face but also of the opportunities they have. What I like about working for TRIAS is that it combines many of my interests: working on different entrepreneurial undertaking, scientific and market research, and writing.

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 19.128 aanvragen ingediend voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In totaal is er door alle bedrijven samen een investering gedaan van € 1.700 miljoen in hoogwaardige, energiezuinige technieken. Dit is 5% meer t.o.z. van 2018.

De meeste meldingen waren van toepassing op de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor ledverlichtingssystemen en warmtepompen. Dit waren dan ook samen met zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en isolatie voor bestaande constructies de meest aangevraagde technieken.

Voor het klimaat hebben deze investeringen een besparing opgeleverd van 1.012 kiloton CO2-reductie en 572 miljoen m3 aardgasequivalent.

Ook investeren in energiezuinige technieken? Neem dan contact met ons op om te bekijken of uw investering voldoet aan de voorwaarden?

Meer weten over de EIA in 2019? Lees dan het jaarverslag van RVO

Aanstaande woensdag 1 juli opent de nieuwe subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Binnen de regeling ontvangt de aanvrager voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen een bijdrage van 50%.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft een looptijd tot 2030. Het Rijk heeft 500 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt in meerdere tranches toegekend. De eerste tranche loopt van 2020-2021. Voor deze tranche is 100 miljoen euro beschikbaar

De te nemen maatregelen dienen bij te dragen aan:

 • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
 • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.

Het ministerie heeft tevens een menukaart samengesteld met daarop infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. De aanvragen worden behandeld op het zo genoemd “first come, first serve” principe. De verwachting van TRIAS is dat de regeling zeer populair zal zijn onder gemeenten en daarom op korte termijn het subsidieplafond zal bereiken.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen of onderstaande link bezoeken:
www.investeringsimpulsspv.nl

Wessem Port Services Group (WPS) is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat. Ooit waren de werkzaamheden gericht op de handel in zand en grind, maar dat is volgens Bart Cuyvers in de loop der jaren veranderd. Cuyvers is speciaal in dienst genomen bij WPS als Business Development Manager gericht op recycling en verduurzaming. “We zijn ons meer op de dienstverlening gaan toeleggen, het vervoeren, opslaan en de overslag van droge bulkgoederen, recyclagestromen en afvalstoffen – zand- en grindhandel is nog maar 10 procent van de omzet.”

Het bedrijf heeft tegenwoordig vier eigen binnenhavens: naast Wessem liggen die in Stein op Chemelot, in Maastricht en het Belgische Lanaken. In de omgeving van Stein, vertelt Bart, zijn veel kunststofproducenten gevestigd. WPS verwerkt onder meer de reststromen die voorkomen uit extrusieprocessen bij die producenten. “Dat zijn grote brokken die lange tijd massaal naar China werden geëxporteerd. Daar werden ze verwerkt tot nieuwe grondstoffen.” Maar China heeft sinds 2018 de grenzen gesloten voor 48 soorten afvalstoffen, zegt hij. “Dus zijn we gaan zoeken naar een lokale oplossing.”

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS
bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bij die zoektocht werd TRIAS betrokken. “Daar maakten we enkele jaren geleden kennis mee via een gemeenschappelijke relatie. Ze hebben destijds een subsidie voor ons aangevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar een recyclingproject. Uiteindelijk bleek tijdens de studie dat het project niet haalbaar voor ons was. De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Dus toen WPS overwoog een granulator voor de recycling van grondstoffen aan te schaffen, werd TRIAS weer benaderd voor een mogelijk subsidietraject, maakt Bart duidelijk. “Met die granulator kunnen harde kunststoffen worden vermalen en verkleind om ze zo te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Voor ons een geheel nieuw bedrijfsproces.” Waarvoor, zegt hij, dus samen met TRIAS naar nieuwe subsidiemogelijkheden werd gezocht. Dat werd een Milieu-investeringsaftrek (MIA), een nationale subsidie.

“TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis,
maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee.”

Voor dat traject gingen Wessem Port Services en TRIAS vanaf begin 2019 in gesprek. Naar, zoals hij wel had verwacht, volle tevredenheid van Bart Cuyvers. “TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis, maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee. Verder kijken ze hoe op de meest efficiënte wijze een optimaal resultaat kan worden behaald. Ze gaan zeer zorgvuldig op zoek naar alle voor een aanvraag benodigde gegevens. Dat gebeurde vaak face tot face, wel zo prettig. Ze hebben ons door hun gedegen aanpak veel werk uit handen genomen.”

Bart wijst tot slot op de strippenkaart van TRIAS waar hij gebruik van maakt. “Je krijgt daarmee voor een bepaald bedrag een vast aantal uren dienstverlening. Dat werkt prima.” De granulator is inmiddels turn key gerealiseerd in Maastricht en operationeel. Een geslaagd project waar TRIAS een belangrijk aandeel in had, stelt Bart tot besluit. “Bij een volgende project zitten ze dan ook vanaf het eerste overleg weer mee aan tafel.”

In Nederland wordt er jaarlijks bij z’n 13.200 vrouwen borstkanker wordt geconstateerd. Volgens cijfers van Pink Ribbon krijgt in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker en sterven er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen hiervan. Daarom in Nederland in 1989 gestart met het preventief onderzoeken van Nederlandse vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Dit gebeurt in principe door middel van een mammografie.

Echter ervaren veel vrouwen het maken van een mammografie als pijnlijk en vrouwonvriendelijk. Daarnaast kan een Mammografie niet uitgevoerd worden bij vrouwen jonger dan 50 jaar, omdat deze hiervoor een te hoge borstdensiteit (dicht borstweefsel) hebben. Een ander nadeel is ook dat er röntgenstraling gebruikt wordt wat in zichzelf gezondheidsrisico’s meebrengt.

Het in het Innovatie Centrum Weert gevestigde bedrijf Delseni is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe screeningsmethode die deze nadelen weg kan nemen. Deze screeningsmethode, genaamd de Dense Mamma Screening (DMS), kan vrouwen met een hoge densiteit op een veilige, betrouwbare en snelle manier onderzoeken op afwijkingen in het borstweefsel.

“Deze nieuwe methode is met recht een
vrouwvriendelijke methode voor borstscreening 

Technisch directeur Ton Kleeven vertelt: “deze nieuwe methode is met recht een vrouwvriendelijke methode voor borstscreening. Afwijkingen die verdacht zijn en/of om andere redenen aandacht verdienen worden zichtbaar gemaakt, binnen slechts 10 minuten. Waarbij het screenen zelf ongeveer 10 seconden duurt. Het resultaat wordt direct automatisch zichtbaar, waardoor de client direct te weten komt of er afwijkingen aanwezig zijn of niet”.

Om de ontwikkeling van de DMS te bekostigen is Ton Kleeven  op zoek naar subsidiemogelijkheden. Samen met subsidieadviesbureau TRIAS kwam hij uit bij de LimburgMakers regeling van het LIOF.

Met de LimburgMakers regeling konden ondernemers een bedrag van € 70.000 subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of innovatieve dienst. Inmiddels is het budget voor de Limburg Makers regeling uitgeput. LIOF heeft aangekondigd dat er rond de zomer van 2020 een nieuwe Limburgse subsidieregeling bekend gemaakt gaat worden.

Tevens werd er door Delseni gebruik gemaakt van de startfee-ondersteuning van Keyport. Daarmee kun je als innovatief bedrijf de financiële risico’s voor een subsidieaanvraag deels ondervangen. “En dat is zeker voor een start-up erg prettig”, geeft Kleeven aan. De ondersteuning houdt in dat Keyport 50% van de startfee voorfinanciert. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt de onderneming het bedrag terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers.

Meer weten over Delseni, kijk dan op www.delseni.com.

Ben jij de professional die we zoeken?
Vacature: Stagiaire

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde student die het team van TRIAS wil versterken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij zijn voor de periode september 2020 t/m januari 2021 op zoek naar een stagiaire ter versterking van ons team. Tijdens je stage werk je aan onderzoek op het gebied van revolverend financieren. Daarnaast ondersteun je onze adviseurs tijdens hun werkzaamheden voor onze private en publieke klanten.

Onderzoek
De onderzoeksvraag is:
Centrale vraag: Hoe kan TRIAS inspelen op de nieuwe trend van revolverende financiering specifiek voor gemeenten op zowel Provinciaal, Nationaal als Europees niveau?

Onderzoeksvragen:

 • Welke producten worden momenteel in de markt aangeboden op het gebied van revolverende financiering voor gemeenten?
 • Welke partijen bieden dienstverlening aan op het gebied van revolverende financiering voor gemeenten?
 • Hoe kunnen revolverende fondsen worden toegepast door gemeenten?
 • Is er vanuit gemeente behoefte aan revolverende financiering? Zowel voor de eigen projecten als faciliterend naar partijen zoals stichtingen/verenigingen, bedrijven.
 • Hoe richt je een revolverend fonds in en kan het fonds worden beheerd?
 • Welke diensten kunnen door TRIAS worden aangeboden en welke kennis dienen we hiervoor in huis te halen?

Wat bieden wij jou?
Als eerste een geweldig team en uitdagende werkomgeving. Je krijgt veel vrijheid en diversiteit in het werk. We staan voor elkaar, zijn betrokken en enthousiast en hebben een passie voor ons werk. Kwaliteit voor onze klanten is voor ons een speerpunt. Teamspirit en gezelligheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden zonder dat we het zakelijke uit het oog verliezen. Daarnaast bieden wij ook een maandelijkse stagevergoeding!

Wat verwachten we van jou?

 • Een ware teamplayer, enthousiast, proactief en betrokken;
 • Je toont initiatief, stelt kritische vragen, draagt ideeën aan en bent organisatorisch vaardig;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent flexibel, zelfstandig en accuraat;
 • Je bent resultaatgericht en klantgericht;
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en kunt zaken relativeren.

Is je interesse gewekt?
Volg jij een HBO opleiding of WO opleiding en herken je jezelf in bovenstaande eigenschappen? Stuur dan je CV & motivatiebrief t.a.v. Ron Coenen naar info@trias-subsidie.nl.

TRIAS BV
TRIAS is dé kwalitatief hoogwaardige subsidieondersteuner in Zuid Nederland met vestigingen in Venlo en Maastricht op de Brightlands Health Campus. Ons team bestaat uit 14 hoog opgeleide specialisten op het gebied van derde geldstromen. We werken in opdracht van het innovatieve  bedrijfsleven en de publieke sector.

Al sinds 1999 zijn we werkzaam op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Wij zijn op de hoogte van actuele subsidieregelingen, de veranderende regels en welke eisen subsidieverstrekkers aan onze klanten stellen. Om de klant optimaal te kunnen ondersteunen biedt TRIAS een totaalpakket aan van zoeken naar financieringsmogelijkheden, schrijven van de aanvraag, tot aan de eindverantwoording.