Verantwoording van subsidies: het is niet iedereen zijn hobby, maar wel die van Jan-Joris Duisters! De afgelopen tien jaar heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met de uitvoering en verantwoording van subsidies binnen TRIAS. Vaak krijgt hij de vraag: wat betekent het nou eigenlijk als de subsidie “verantwoord” moet worden? In deze column licht hij dit en een aantal valkuilen graag toe.

Voor we de diepte ingaan, zal ik eerst het grootste verschil uitleggen tussen de inhoudelijke en de financiële verantwoording: plat gezegd verantwoord je bij inhoudelijke verantwoording de activiteiten en bij financiële verantwoording de euro’s. Bij de inhoudelijke verantwoording laat je zien dat je de projectactiviteiten (die je in je aanvraag hebt gezet) hebt uitgevoerd. Bij de financiële verantwoording laat je zien dat je iedere euro die je hebt ontvangen rechtmatig hebt uitgegeven. Sommige regelingen kennen bovendien hun eigen verantwoording buiten de inhoudelijke en financiële rapportage om, of kennen aanvullende eisen. Het blijft daarom altijd belangrijk de volledige regeling goed door te nemen.

Inhoudelijk verslag
Vaak hebben subsidienten een vastgesteld format voor een inhoudelijk verslag. Zorg ervoor dat je voldoende tijd inruimt voor het beschrijven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Ik adviseer om bij het schrijven van het eindverslag ook de aanvraag nog eens erbij te pakken. Zijn de resultaten uit de aanvraag ook daadwerkelijk gerealiseerd? Is dit niet het geval dan is dit veelal geen probleem, maar licht dit dan toe. Hoe is de samenwerking verlopen tussen diverse partners en welke activiteiten hebben plaatsgevonden op het gebied van promotie en publiciteit?

Valkuilen
Bij het opstellen van een inhoudelijk verslag zien wij vaak de volgende valkuilen:

 • Men start te laat met het opstellen van de inhoudelijke rapportage;
 • Er is geen samenhang tussen de resultaten van diverse projectpartners;
 • Dezelfde antwoorden/teksten komen bij meer vragen uit het format terug;
 • De resultaten worden te technisch omschreven.

Financieel verslag
In de financiële verantwoording wordt inzichtelijk gemaakt hoe het project financieel heeft gepresteerd. In veel gevallen is een verklaring van de accountant verplicht bij het indienen van de eindrapportage. Benader de accountant dus tijdig om de controle in te plannen. Daarnaast is het van groot belang om altijd een tabel op te nemen waar de begroting versus de realisatie staat. Dit is een soort van financiële samenvatting van het project. Financieel moet er meestal verantwoord worden op onderstaande drie kostensoorten:

 • Loonkosten (eigen uren);
 • Kosten derden;
 • Afschrijvingskosten

Valkuilen

 • Er is niet voldaan aan de eisen rondom tijdschrijven;
 • Uurtarief is niet juist berekend;
 • Er zijn niet subsidiabele kosten opgenomen in de eindverantwoording;
 • Afschrijvingskosten zijn niet juist toegerekend aan het project;
 • Accountant wordt te laat ingeschakeld waardoor er vertraging is.

Het zelf zo teruglezend snap ik ook wel waarom dit niet iedereen zijn hobby is. Gekscherend zeg ik altijd tegen mijn klanten één dag aan de voorkant scheelt je een week aan de achterkant. Hiermee bedoel ik dat als je direct bij beschikking de administratie en verantwoording goed inregelt je hier bij de eindverantwoording alleen maar plezier van hebt. Is hier vanwege de complexiteit of capaciteit onvoldoende mogelijkheid voor bedenk dan dat er partijen zijn die dit wel leuk vinden en je graag helpen. De koffie staat klaar!

Contact
Meer weten over het verantwoorden van je subsidie? Neem dan contact op met Jan-Joris Duisters adviseur bij TRIAS via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl

Opnieuw uitbreiding voor Team TRIAS
Opnieuw is het team van TRIAS versterkt. Dit keer met Timo Versteegen. Onlangs heeft Timo zijn Master International Business aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daarvoor ronde hij Cum Laude zijn Master Business Administration af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn breed opgedane kennis op gebieden als innovatie, consultancy en management zal hij in gaan zetten voor onze opdrachtgevers. Timo zal binnen TRIAS werkzaam zijn voor de bedrijvenafdeling waar hij zich zal gaan focussen op Europese subsidietrajecten.

Wij wensen Timo veel succes en plezier toe!

Timo stelt zich voor:
Mijn naam is Timo Versteegen, 23 jaar oud en woonachtig in Maastricht. Ik ben verheugd dat ik me sinds 1 september bij TRIAS heb aangesloten als adviseur voor innovatieve projecten gericht op Europese subsidietrajecten. Na zes jaar in de schoolbanken gezeten te hebben, ben ik razend enthousiast om het werkveld te betreden om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hiermee zou graag ik mijn steentje willen bijdragen aan het vooruit helpen van ondernemers met hun innovaties en daarmee van waarde te kunnen zijn op weg naar een slimmere, duurzamere en gezondere wereld.

 

Uitbreiding voor Team TRIAS
Het team van TRIAS is sinds eind augustus uitgebreid met Kay Wolters. Kay zal zich gedurende zijn stageperiode binnen TRIAS voornamelijk bezig houden met het schrijven van een marketingplan voor het SubsidieVolgSysteem. Daarnaast neemt hij vanuit zijn opleiding ook nog een innovatie tool ten aanzien klantreviews mee. Wij wensen hem een leerzame periode en veel plezier toe!

Kay stelt zich voor:
Ik ben Kay Wolters, 22 jaar oud en woonachtig in Blitterswijck. Mijn laatste fase van de opleiding commerciële economie is aangebroken. Het aankomende half jaar zal ik mij bij TRIAS voor SubsidieVolgSysteem bezig gaan houden met diverse marketingactiviteiten. De focus ligt gedurende deze periode op het opstellen van een gedegen marketing aanpak. Daarnaast heb ik mij een half schooljaar verdiept in de reviewwereld en hier ook een tool voor ontwikkeld, deze mag ik ook gaan implementeren.

Ik zie dit als een erg mooie uitdaging om meer kennis en ervaring op te doen!

Binnen een subsidieaanvraag is het projectplan het belangrijkste instrument voor de subsidiënt/subsidieverlener om de ‘waarde’ van jouw project te kunnen beoordelen. Het doel van een projectplan is om de subsidieverlener te overtuigen dat jouw project waardevol is en de subsidie of financiering ‘verdient’. Aan de hand van deze column willen wij graag onze jarenlange ervaring met het bouwen van succesvolle projectplannen delen. Klinkt dit als muziek in de oren? Dan vertellen we je graag over de 9 onderdelen waarop je moet letten als je zelf een succesvol projectplan wilt bouwen.

 1. Neem de tijd

Een succesvolle subsidieaanvraag bouwen kost tijd. Het is daarom belangrijk dat je hiervoor goed de tijd neemt. Het bouwen kan keuzes met zich meebrengen over o.a. de business case of begroting. Hoe meer keuzes, hoe moeilijker het kiezen wordt en zonder enige voorbereiding kan dat plots overweldigend worden.

 1. Ken de (subsidie)regels.

Om de haalbaarheid van jouw project/projectvoorstel op voorhand te toetsen moet je als aanvrager weten wat de subsidieverlener waardevol vindt. Een goed startpunt is de website van de subsidieverlener en de webpagina van de subsidieregeling. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om een aanvraag te schrijven. Lees deze dus goed door en check of het project kan voldoen aan alle criteria.

 1. Gebruik de juiste documenten

Een projectplan is zelden tot nooit volledig vormvrij. Hou er dus rekening mee dat je ten alle tijden de juiste documenten gebruikt tijdens het opstellen en indienen van de aanvraag. Op de webpagina van de subsidieregeling staat welke onderdelen je moet toevoegen en vind je de verschillende formats.

 1. Deadline = deadline

Werk met een duidelijke planning! Maak duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden en verdeel desgewenst de hoofdstukken van de aanvraag tussen partners of collega’s. Ons advies is om alle uit te voeren taken tot aan de indiening (deadline) op papier te zetten. Kijk daarbij goed of er tevens sprake is van een tijdslimiet (bijv. indienen mogelijk tot en met 17:00)

 1. Weet wat je boodschap is!

Start niet meteen met het schrijven de aanvraag, maar denk eerst na over een heldere en concrete boodschap. Die boodschap is de kern – de rode lijn – van je volledige aanvraag.

 1. Verzamel de juiste informatie

Nu de kernboodschap helder is uitgewerkt kunnen we van start met het verzamelen van de juiste informatie. Raadpleeg het bijbehorende format van de subsidieaanvraag om te achterhalen welke informatie nodig is en toets deze regelmatig met de kernboodschap.

 1. Beantwoord de vraag!

Steeds vaker verwerken subsidieverleners steunvragen in het format. Steunvragen zijn ervoor bedoeld om de juiste informatie te achterhalen bij de aanvrager. Zorg ervoor dat je alle vragen beantwoordt door bijvoorbeeld de steunvragen als titels in je hoofdstuk te gebruiken.

Beantwoordt de vraag aan het begin en werk deze verder uit met wie, wat, waar en wanneer. Het hoe en waarom wordt uitgewerkt door de tekst heen. Haakt je lezer midden in de tekst af, dan heeft de lezer toch een antwoord op zijn vraag gekregen.

 1. Number crunching!

Een subsidieaanvraag gaat altijd gepaard met een realistische begroting. Beredeneer altijd vanuit het project. Wat is nodig om het resultaat te bereiken? Controleer de begroting en match deze met de (subsidie) spelregels. Welke kosten mag ik opvoeren? Hoe hoog is de maximale subsidiebijdrage? Zijn er bepaalde verhoudingen noodzakelijk tussen kostenposten?

 1. Frisse blik

Laat je projectvoorstel regelmatig van (inhoudelijke) feedback voorzien en verwerk de feedbackmomenten in de planning.

 

Graag meer weten over het bouwen van de beste projectplan? Neem dan contact op met Roy Golsteijn adviseur bedrijven bij TRIAS via 077-3560100 of roy@trias-subsidie.nl

Helmond telt vijf bedrijventerreinen. Die werken onder de hoede van parkmanagementorganisatie SBH (Stichting Bedrijventerreinen Helmond) en met de gemeente nauw samen op onder meer het gebied van energietransitie en verduurzaming. Dat gebeurt met een OPZuid-subsidie die met steun van TRIAS werd verkregen.

Waar bedrijventerreinen in een gemeente vroeger veelal zelfstandig handelden, daar zijn ze in de loop der jaren steeds meer de samenwerking gaan zoeken. In veel gevallen ging dat samen met het oprichten van een overkoepelende parkmanagementorganisatie. In Helmond bestaat die sinds 2008. Parkmanager Frits Rutten vertelt dat energiebewust en duurzaam ondernemen vanaf het eerste moment speerpunten waren. “In de loop der jaren zijn op dat gebied dan ook de nodige projecten opgezet die steeds omvangrijker zijn geworden, waardoor de noodzaak naar samenhang belangrijk werd.”

Smart Synergy Helmond
Dus werd op enig moment besloten de projecten meer op één lijn te brengen en ze waar mogelijk samen te voegen. Dat gebeurde onder de noemer Smart Synergy Helmond, maakt Rutten duidelijk. “Daaronder vallen momenteel vier projecten die betrekking hebben op het efficiënt omgaan met reststromen en energiestromen, het terugdringen van afval en hoe gezamenlijk op diverse manieren ons duurzame karakter nog verder te verbeteren. Op dat vlak hebben we zoals gezegd in het verleden al diverse projecten gedaan, maar steeds met een kop en staart. We wilden echter toe naar een meer structurele en professionelere benadering.”

Kleine wereld
Daarbij werd, zegt hij, onder meer gekeken naar financiering door middel van subsidie. SBH vond in TRIAS een gespecialiseerde partner om dat traject te begeleiden. Hoe kwam die kennismaking tot stand? Rutten lacht: “Doordat de wereld klein is. Ik heb geregeld contact met Ondernemend Venlo, de belangenbehartiger van de Venlose industrieterreinen. Die hadden in 2019 een soortgelijk project. Via Ondernemend Venlo kende ik Mieke Verhaegh, mede-oprichtster van TRIAS, en zo kwam ik dus bij TRIAS terecht. Waar op dat moment iemand afkomstig uit Helmond werkte.”

“Je moet precies weten wat je wel en niet moet
vermelden en dat weten ze bij TRIAS als de beste

Toegevoegde waarde
De lijnen waren vervolgens snel gelegd en er was meteen een klik, merkt Rutten op. “Al bij de eerste contacten herkende ik hun deskundigheid, hun kennis van uiteenlopende subsidies, ook de Europese. Daarmee zijn ze absoluut van toegevoegde waarde. Het aanvragen van zulk soort subsidies doe je niet op een A4-tje. Je moet precies weten wat je wel en niet moet vermelden en dat weten ze bij TRIAS als de beste. Bovendien weten ze perfect hoe dit soort trajecten verlopen, ook dat is bijzonder prettig.”

Geen twijfels
Begeleid door TRIAS werd de aanvraag voor een OPZuid-subsidie ingediend. Dat was in het voorjaar van 2020. Rond de kerst kwam de beschikking dat de aanvraag akkoord was. “Natuurlijk is het even spannend, maar eerlijk gezegd heb ik vanwege de voortvarende en deskundige aanpak van TRIAS nooit getwijfeld aan een goede afloop. Er was meteen al een basis van vertrouwen en de fijne en prettige contacten hebben dat alleen maar versterkt.” De samenwerking met TRIAS, geeft Rutten tot slot aan, is na het afronden van de aanvraag voortgezet. “De projecten bevinden zich nu in diverse stadia. Wat het financieel-administratieve proces bij die projecten betreft kijkt TRIAS mee en houdt ons bij de les. Prettig die extra ondersteuning bij ons streven de komende jaren naar meer circulariteit en duurzaamheid.”

Voor meer informatie zie ook de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Een consortium van mooie bedrijven, een slagvaardige kartrekker en een succesvol zetje vanuit het Keyport-TRIAS Startfeefonds en zie daar, een nieuw initiatief: De Wereld van Zand en Grind! Digitaal, interactief en aantrekkelijk. Met gamification, AR en VR. Voor het binden en boeien van jong talent aan bedrijven uit de regio. Om de zand en grind sector onder de aandacht te brengen. En voor meer up to date vakkennis, ook over de keten. Hoe het begon?

Jos Meessen van MeetTheYoungsters (MTY) had een afspraak met Juleke van Geel van Koninklijke Smals. “Ik vertelde over ”It’s a serious game”, een succesvolle aanpak om de procesindustrie en logistieke sector meer bekend te maken bij jong talent. En om het eigen personeel mee te nemen in de technologische ontwikkelingen die zich in sneltreinvaart aandienen. In “It’s a serious game” hebben we dat vertaald in een mobiele escape room, 3d-filmpjes en een digitale minilab.”

“Dat willen wij ook!”, riep Juleke van Geel spontaan. “In de “Wereld van zand en grind” geldt precies hetzelfde. Ook wij moeten onszelf veel meer profileren in de regio. Om in de toekomst voldoende goed personeel te vinden. En om samen te werken aan circulaire vraagstukken.”

Jos vervolgt: “Ik ben gaan polsen bij collega bedrijven en toen ging het snel. Kuypers-Kessels werd penvoerder en ook Kragten, L’Ortye en Kalle en Bakker zeiden ja. Renske Cox – business developer Keyport – haakte aannemersbedrijf Vlassak aan. Zo is ook ‘het eindproduct’ betrokken. Vervolgens hebben we met deze 6 bedrijven de hulp van het *Startfeefonds van Keyport subsidiepartner TRIAS ingeschakeld, samen een plan geschreven en 200.000 euro aan overheidssubsidie opgehaald via de regeling MKB Idee!”. Daarna meldde Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen zich en zijn aangesloten.

Wereld van Zand en Grind
“Heel concreet gaan we twee dingen doen. Eén is bestaande medewerkers trainen met nieuwe technieken zoals AR en VR, waarmee we ook de kennis van de keten willen vergroten. Zand zit immers niet alleen in beton, maar ook bijvoorbeeld in tandpasta. Wat is eigenlijk de impact van afgraven, filteren en overslag voor de waarde en de kwaliteit van ons product? Wat gebeurt er hierna mee? Dat is van belang als het gaat om circulariteit en het slimmer omgaan met grondstoffen.

Twee is de sector profileren en jongeren interesseren voor een toekomst in Zand en Grind. Daarvoor gaan we een bordspel maken. Dat wordt een combi tussen fysiek en online. Met 360 graden filmpjes van realistische situaties per bedrijf. De input daarvoor ben ik nu aan het ophalen bij de deelnemers: wat wil jij erin, wat is voor jouw bedrijf belangrijk? De bedoeling is dat de spelers van het spel straks gaan ‘strijden’ voor hetzelfde doel. Vergelijkbaar met het spel pandemic, waar virologen, artsen, de overheid en andere partijen moeten samenwerken om virussen te verslaan. Dat is hier ook de kunst: ieder vanuit zijn eigen rol en expertise, met elkaar samenwerken om het maximale te bereiken.”

Deze zomer gaan we de filmpjes bij bedrijven op locatie opnemen. Eind van het jaar zal het spel klaar zijn en kunnen we het verder introduceren binnen ons platform MTY. Een online platform waar meer dan 9.500 leerlingen en studenten en meer dan 500 bedrijven uit de Euregio elkaar vinden. En waar onderwijs en bedrijfsleven bouwen aan een duurzaam netwerk én de juiste loopbaan matches via onder andere Keyport Meets I Regio in je Rugzak.”

Linda Heringa van Kuypers-Kessels aan het woord
Linda Heringa-Derks van consortiumpartner Kuypers-Kessels is penvoerder. “In 2019 hebben we meegedaan aan de AWVL – de Aantrekkelijkste Werkgever Van Limburg – verkiezing. Daar kende ik Meet the Youngsters van. Ik was toen al enthousiast. Omdat ik het belang van een goed contact tussen bedrijven, leerlingen, studenten en scholen volledig onderschrijf. Niet alleen voor stageplekken en afstudeerdopdrachten, ook voor de ontwikkeling van ons vak en het up to date opleiden van mensen. In 2020 raakt ik opnieuw met Jos Meessen in gesprek, dit keer specifiek over de Wereld van Zand en Grind.”

“En ja! Ik herkende me helemaal in dit MKB Idee! Het is ook voor ons een primaire behoefte om makkelijker aan personeel te komen. Dat kan door een betere bekendheid in de omgeving én door meer voeten in de aarde te krijgen bij scholen. Zodat zij ook beter weten welke bedrijven er in hun eigen omgeving gevestigd zijn. Want als we op scholen aan leerlingen vragen wat ze later willen worden, dan komen ze nog wel met ‘loonwerker’ bijvoorbeeld. Als je vervolgens vraagt naar het waarom, dan horen we vaak iets in de trant van ‘ik wil met mijn handen werken’, ‘iets met techniek’, ‘het liefst in de buitenlucht’. Dat kan bij ons! Bij de zand en grindcentrales, die zijn er in Zuid Oost Nederland volop. Het is echt een kracht van deze regio: logistiek, zand, grind, beton. Dat kunnen en moeten we veel beter uitdragen en benutten. Bedrijven, sámen met het onderwijs.”

In het MKB Idee! komen al deze facetten samen. “Door het vakgebied met gamification te vertalen, verbreden we niet alleen de kennis bij onze eigen mensen, we maken het ook aantrekkelijk voor de buitenwereld. Het is een stoere wereld, de projecten zijn indrukwekkend, dit mag gezien worden. Móet gezien worden zelfs, want de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is best hoog. Dus naast digitalisering is ook duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. De keuze voor het penvoerderschap was door mijn enthousiasme én het draagvlak bij de directie dan ook snel gemaakt. Overigens ben ik wel blij met een kartrekker zoals Jos Meessen. Niet alleen vanwege zijn ervaring met MTY en het “It’s a serious game”. Ook omdat hier alles doordraait. Het is erg druk en de vraag neemt alleen maar toe. Op deze manier houden we focus en tempo!’ Later dit jaar meer over de nieuwe Wereld van Zand en Grind. Nu al meer weten over

TRIAS inschakelen via Startfeefonds Keyport
Bedrijven kunnen TRIAS inschakelen voor subsidieadvies en hulp bij het aanvragen. Met het startfeefonds Keyport-TRIAS financiert Keyport 50% van het advies- en aanvraagtraject voor. Neem contact op Roy Golsteijn en vraag naar het startfeefonds Keyport-TRIAS.

Introductie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen die verder reiken dan de gemeenschapsgrens. Waar in het verleden de focus meer lokaal was, zien we sinds de ontwikkeling binnen het WMO domein dat uitdagingen meer regionaal en soms zelfs nationaal georiënteerd zijn. Ook klimaatdoelstellingen en de huidige woningtekorten hebben een bovenlokale aanpak nodig.

Naast deze focus wordt het aanspreken van externe financiering steeds noodzakelijker. Dit kan tenslotte zorgen voor het sneller of grootser realiseren van de ambities. De inrichting van het interne proces wordt hierin een steeds belangrijkere factor. Er is capaciteit nodig om de ambities en de externe financiering te realiseren. Het vormen van een werkgroep voor diverse thema’s zorgt vaak voor een goede basis. Afhankelijke van de van de grootte van een gemeente kan de vorm bepaald worden

Voordat een gemeente aan de slag gaat met het integraal en regionaal realiseren van uitdagingen (inclusief de mogelijkheden tot externe financiering) is het goed om na te denken hoe dit het beste kan. Ervaring leert dat het samenstellen van een werkgroep het proces heel goed ondersteunt. Belangrijke vragen bij het vormen van een werkgroep zijn:

 • Wat is onze taak, wat zijn onze doelstellingen, wat willen we betekenen als gemeente en hoe sluit dat aan bij maatschappelijke uitdagingen?
 • Welke en wat voor type mensen (inhoudelijk specialisten, generalisten, financieel deskundigen) hebben we in onze werkgroep nodig?
 • Hoe kunnen we het verschil maken, vooral in de huidige tijd waarin we mensen nodig hebben die opstaan en dwars durven denken?
 • Wie vindt het leuk om aan het begin te staan van maatschappelijke uitdagingen?

Het staat of valt met een omgeving waarin we elkaar iets gunnen en samen optrekken om het verschil te maken.

Hoe kan je als werkgroep draagvlak creëren en resultaat halen? Er zijn drie elementen die steeds terugkomen.

 1. Commitment
  Zoek intern naar bestuurlijk commitment dat nodig is om buiten bestaande kaders te denken. Bestuursleden die vooruit willen, impact willen maken en niet denken in eigen belang of een baan, maar in kansen voor een ieder bij het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. Idealiter worden er ambities uitgesproken en vastgelegd, waarmee het commitment concreter wordt.
 2. Goede voorbeelden
  Laat beste practises zien van vergelijkbare gemeentes; hoe zij omgegaan zijn met het nieuwe proces van aandacht hebben voor, benutten van en (niet te vergeten) verantwoorden van subsidies. Dit werkt inspirerend en geeft een gevoel van ‘het kan bij hen dus bij ons moet het toch ook kunnen’.
 3. Ondersteuning
  Faciliteer de nodige ondersteuning! Zorg dat er extra tijd komt om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Investeer dus in extra interne mankracht om te zorgen dat het nieuwe proces opgezet en geborgd kan worden. Dit kost nou eenmaal tijd. Vaak wordt dit niet gedaan waardoor ‘subsidies’ altijd als laatste aan bod komen en er vaak toch geen tijd voor is.

Dit alles heb je nodig om als werkgroep ook daadwerkelijk resultaat te kunnen halen en subsidie aanvragen in te dienen die gedragen worden door ambtenaren, bestuur en de gemeenschap. Alleen dan kunnen we het verschil maken voor de samenleving en bezig zijn met plannen die er in de gemeenschap toe doen.

Wat levert het dan op?

Gemeenten die reeds jaren ondersteund worden door een subsidie expert zijn bereidwilliger te investeren in de eerder genoemde punten. Met lef en durf mensen in hun kracht zetten, inspireren om gezamenlijk ambities waar te maken en deze te vertalen in concrete resultaten. Resultaten die van maatschappelijk meerwaarde zijn en tegelijkertijd op de lange termijn kosten besparen / geld opleveren. Alleen dan ben je als gemeente met de juiste zaken bezig en meer specifiek toekomstbestendig.

Tot slot
Makkelijk is het niet. In de huidige crisistijd hebben we mensen nodig die elkaar met de juiste mindset ondersteunen en helpen waar mogelijk. Of dat nou binnen of buiten de gemeente is. Gemeenschapsdenken in huidige transities gaat er hoe dan ook komen. TRIAS is ervan overtuigd dat we transities tot een goed einde kunnen brengen en de wereld van morgen er heel anders uitziet. Wat de wereld van morgen is weet niemand, maar dat we de weg er naar toe samen bewandelen en is in ieder geval helder!

Meer weten over dit onderwerp of er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met Marvin Chirino Manager Publieke Sector van TRIAS via 077-3560100 of marvin@trias-subsidie.nl


When a crisis hits, the urgency of local coordination and information sharing is starkly obvious – but with longer-burning issues like climate change, social equality and a vibrant economy this ‘glocal’ approach is no less essential”

“You greet your neighbour as you leave home on your way to do work that is meaningful and decently paid. The air is clean and free of honking car horns. Using the free public wifi, you see that today the public square is a local artisans’ and farmers’ market. Your phone polls you on a few quick ideas that the local administration wants to try. You truly feel like you are a part of the city, and, as such, a part of Europe.”

This is the future that European cities have been working through Eurocities to build since 1986. We help cities inspire each other.

Eurocities

You might have a great idea, working on an awesome application for the market, or a scientist working on a research with big commercial potential. Like most entrepreneurs or inventors, you need financial support to progress and make your project a reality. Grants and subsidies are a valuable option, especially for high-risk/high-reward projects, when investors are still reluctant to give their money.

However, writing a convincing project proposal is not an easy task. Many people struggle with conveying their ideas, and generally do not enjoy the writing process (you might be one the lucky few who do though). To top it up, getting funding from grants is very competitive. For example, if you ever applied to the European Innovation Council Accelerator grant, you know that your chance of success is between 1-4%. Other grants, like Eurostars and MIT feasibility have higher chances of around 30%.

There are many ways to help make your proposal stronger, and in this article, we focus on using sources to back up your arguments. You probably know your area very well, but if you write a piece without backing your argument, your proposal might not appear credible to the evaluator. You should always start by having a clear narrative of what you want to tell. Once you have that narrative, use sources and data to show the reliability of your story. Sometimes data is difficult to use, so we provide a list of where to look for sources and some ways of using them:

 • Google Scholar

Google Scholar is a great way to find scientific articles (and patents), especially if don’t have access to paid databases. The nice thing about Google Scholar is that it will give you an option to access the full article on the top right (see print-screen below), if it’s available somewhere online.

But how to choose the right sources from the mountain of results? Besides being of relevance to your case, you could check a number of things such as: date of publication (in most cases it is better to use newer publications), the journal where it was published (some journals are more reputable and therefore trustworthy than others. You could check a journal’s reputation on sites such as: Eigenfactor and SJR), and look at who are the experts behind it, or in other words who are the authors. If they are known in their field you should feel more confident to trust their work. Finally, the number of citations can say something about how popular the article is in the academic community. In general, it is better to choose fewer but better academic sources than using many of lower quality.

 • Market data

Data on your market is not always easy to find. Often companies would ask for a few thousands euros to gain access to a complete market research report. However, there are often summaries of such reports that are enough for the purpose of showing the market size and trends. You could look at Research and Markets, BusinessWire  or simple Google search and make sure the source you are using is credible (e.g., check their ‘about us’ section).

 • Statistical data-bases and reports from trusted organization

Another way to show trends, the size of the problem you are dealing with, comparisons between population segmentations or areas, and so on is to look at the official statistical data site of a country. For the Netherlands that would be CBS and for USA Census. Using statistics from recognized organization, such as the World Health Organization (e.g., for noncommunicable diseases and mental health), or expert organization (Dutch Heart Foundation) is another good approach to finding reliable data to back up your arguments.

 • Surveys & shared data from companies

People rarely think about using existing surveys but they can offer a lot of quantitative as well as qualitative information about the problem you are trying to solve. For instance, if you are working on a e-health solution for home, you could get insights on how many people have used existing solutions, what worked, and what struggles they are still facing. Surveys are sometimes part of academic articles. Additionally, companies would sometimes publish their surveys on their site, for instance Eventbrite looked into the future of festivals. Another example is Uber’s movement site which shares aggregated data to help understand mobility challenges.

 • Users and experts’ opinions

While these kinds of sources provide “soft data”, they do help to convey a problem, a need, or a solution. Opinions tell the qualitative side of your story. While opinions are not objective data, they are valuable for letting the reader connect to your message on a more personal level.

Information of this nature can help show why people care about the problem you are trying to solve, and that users/experts are eager to use it. If you carry your own user-experience survey/interviews, see if some people are willing to be filmed and share their opinions in a short video format. Otherwise check if you can quote them and use their name and affiliation (don’t forget to always ask for consent).

 • Feasibility studies

If you carried out your own feasibility study, use your findings to back up your arguments. It’s also a good way to show that you are actively doing your own research.

And importantly don’t forget to properly cite your sources and give credits to the content creators!

More information? Contact Nitzan Merguei via 077-3560100 or info@trias-subsidie.nl

Na het succesvol afronden van zijn Finance & Control aan de Fontys Hogescholen in Venlo heeft Sjors van den Hombergh afgelopen vrijdag zijn handtekening mogen zetten onder arbeidsovereenkomst bij TRIAS! Sjors zal aan de slag gaan als adviseur voor met name Financieel Management projecten en ter ondersteuning van onze bedrijvenafdeling.

Door de ondertekening van de overeenkomst is Sjors de achtste oud-stagiaire die momenteel bij TRIAS werkzaam is. Annelies Swarts, Ron Coenen, Marvin Chirino, Jan-Joris Duisters, Roy Golsteijn, Ferry van der Bloemen en Tom Vergoossen gingen hem namelijk voor.

Uit zaagsel en reststromen van de land- en bosbouw wordt lignine-houdende biomassa gewonnen. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe lignine-olie en is een alternatief voor aardolie. Dit duurzame alternatief kan de groene revolutie versnellen in de olie-industrie, met toepassingen in de fossiele marine brandstoffen, chemiesector en materialensector.

In dit project gaat Vertoro een 10 kiloton demoplant bouwen in de haven van Rotterdam – het Goldilocks® By Sea project. Zo wil Vertoro de opschaling demonsteren van een continu productieproces. Dit is een noodzakelijke en cruciale tussenstap naar een te bouwen 250 kiloton commerciële fabriek. Als eerste markttoepassing wordt GOLDILOCKS® ingezet als biobrandstof vervanger voor de zeer vervuilende fossiele marinebrandstof.

Met behulp van TRIAS heeft Vertoro met succes € 2 miljoen subsidie verkregen via het REACT-EU programma van Kansen voor West.