Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Helmond een MKB-deal ter waarde van € 400.000 heeft toegewezen gekregen voor het project Peel Digitaal. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio, dit is het werk van de toekomst. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

Samenwerkingspartners Peel Digitaal
Peel Digitaal is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Peel en het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Partners in deze samenwerking zijn Innovatiehuis de Peel, Stichting High Tech Helmond-De Peel, Smart Industries Fieldlab De Peel, Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren.

Inhoud van de MKB-deal Peel Digitaal
Het project Peel Digitaal kent twee onderdelen met samenhangende doelen. Enerzijds is het doel om de kansen van digitalisering beter onder de aandacht te brengen en toegankelijker te maken voor regionale MKB-bedrijven en anderzijds om de arbeidsmarkt daar beter op te laten aansluiten. De partners gaan in het project aan de slag om ondernemers te inspireren op het gebied van digitalisering in hun bedrijf. Hiervoor worden inspiratieworkshops, succesverhalen, en opgedane kennis en ervaringen gedeeld.

Daarnaast wordt er een platform Stageregio Helmond-De Peel ontwikkeld, waarin 500 tot 750 MKB-bedrijven uit alle sectoren deelnemen. Deze bedrijven bieden innovatieve praktijkopdrachten, stages en evenementen aan, bedoeld voor alle inwoners en studenten van de Peelregio. Daarmee willen ze inwoners beter verbinden met het MKB bedrijfsleven. Concreet heeft het project als doel om 5.000 medewerkers bij te scholen op het gebied van digitalisering en 26.000 leerlingen te bereiken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De aandacht voor educatie op het gebied van techniek en digitalisering zorgt voor de nieuwe, digitaal vaardige medewerkers van de toekomst. Dit is belangrijk voor de regio waar techniek en digitalisering, zeker in het MKB groeit en bloeit.

MKB-deals
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals  verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

TRIAS is trots dat het in samenwerking met de Gemeente Helmond en haar partners heeft kunnen komen tot een succesvolle aanvraag. Wij wensen alle partijen veel succes met de uitvoering!

Rond deze tijd presenteren veel gemeenten hun programmabegroting voor het jaar 2021 aan de gemeenteraad. Het opstellen van deze begrotingen gebeurt in onzekere tijden. De Coronapandemie legt extra druk op de gemeentefinanciën. We hebben te maken met veel economische en sociaal maatschappelijke zorgen. Bovendien is er nog geen zicht hoe de crisis zich verder ontwikkelt.

Er is echter ook goed nieuws. Vanuit de nationale overheid, maar vooral ook vanuit Europa komt veel extra geld beschikbaar voor innovatieve projecten op diverse terreinen. De nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 gaat volgend jaar van start. Voor de komende zeven jaar is hiervoor naar verwachting bijna € 1.100 miljard gereserveerd. Het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie moet nog officieel worden vastgesteld.

Daarnaast komt nog eens € 750 miljard beschikbaar onder de noemer Next Generation EU. Dit herstelfonds bestaat uit € 390 miljard subsidies en € 360 miljard euro aan leningen. Het geld moet de komende twee a drie jaren uitgegeven worden om de economie te laten herstellen van de Coronacrisis. Voor Nederland is het budget ongeveer € 10 miljard.

 

“Begin nu je ambities en ideeën te concretiseren
en start met het maken van projectplannen

 

Op dit moment wordt er op verschillende niveaus gewerkt om de subsidieregelingen en voorwaarden nader te concretiseren. Maar duidelijk is wel dat de gelden vanuit Next Generation EU voor een belangrijk deel gekoppeld worden aan de thema’s ‘groen’ en ‘digitaal’. Daarnaast wil het Europees Parlement ook geld reserveren voor jongeren en het omscholen en begeleiden van werkenden en werkzoekenden naar nieuwe banen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de energietransitie en veranderde productiemethoden in de industrie.

Een deel van het crisis- en herstelpakket wordt via de bestaande structuurfondsprogramma’s ingezet om de coronacrisis te bestrijden. Dit houdt in dat de EFRO- en ESF-programma’s van de huidige programmaperiode (2014-2020) met twee jaar worden verlengd. Opmerkelijk is dat het zelfde bedrag dat eerst voor zeven jaar beschikbaar was nu in drie jaar besteed moet worden.

Afgelopen week organiseerde de VNG een webinar over de nieuwe Europese regelingen die beschikbaar komen. De belangrijkste boodschap van onder andere staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer was; “Beste gemeenten; Wacht niet af. Ga aan de slag en maak samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere gemeenten plannen. Er komt heel veel Europees geld beschikbaar. Bereid je daar nu vast op voor. Maak een lijst met concrete plannen die je de komende jaren wil gaan realiseren op het gebied van de energietransitie, digitalisering en arbeidsmarkt.”

TRIAS helpt gemeenten graag om hun ambities en ideeën om te bouwen tot concrete, aansprekende en financierbare projecten. Want een crisis biedt ook altijd kansen. Het is zaak dat we er samen beter uitkomen. Daarvoor moeten we nu wel aan de slag. De subsidieloketten gaan naar verwachting begin 2021 al open. “Never waste a good crisis!”, zei Winston Churchill al eens.

 

MKB-ers en samenwerkingsverbanden die actief zijn in de crossover tussen Health en Digitale technologie kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij de het DIGI-B-Cube programma. Het programma richt zich op het bevorderen van nieuwe digitale technologieën te combineren met de Bio-imaging  / Biosensing / Biobanking industrie. Ondersteuning wordt geboden bij de ontwikkeling en levering van nieuwe marktgevoelige vernieuwende technologieën en belangrijke digitale innovaties om patiëntgerichte diagnostiek opnieuw in te richten voor een health economie 4.0.

Met het DIGI-B-Cube programma kunnen MKB-ers via vier verschillende vouchers ondersteuning krijgen. De meest populaire voucher is de Customised Solution Innovation Voucher. Hiermee kunnen bedrijven aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw product of dienst op basis van een concept dat zich reeds bewezen heeft. Een toegekende voucher vertegenwoordigd een waarde tot € 50.000 per MKB-er en maximaal € 150.000 per project. Succesvolle Customised Solution Innovation Voucher aanvragers mogen tevens ook gebruik maken van het Co-working Disruption Lab om zo aanvullende financiering te krijgen om de projectresultaten naar een nog hoger niveau te brengen.

Ook de prototyping voucher is erg interessant voor oplossingen uit de medical diagnostics value chain. Deze voucher heeft een waarde van € 20.000 per MKB-er, tot € 60.000 per project. Echter richt deze voucher zich specifiek op het maken van een prototype of bedenken van een concept.

Als laatste biedt het DIGI-B-Cube programma ook vouchers aan voor het bijwonen van evenementen (€ 2.000).

Succesvol praktijkvoorbeeld
Het samenwerkingsverband bestaande uit i-Med Technology, Azilpix BV en CIN-ergy BV was een van de eerste succesvolle aanvragers. Uit meer dan 217 ingediende vragen werden slechts 17 projecten gehonoreerd. Het Nederlandse consortium richt zich met haar project SURNIA op het op de markt brengen van een baanbrekende chirurgische loep gecombineerd met Studio.One 360 graden videoproductiesysteem.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?
Nieuwe aanvragen voor Customised Solution Innovation en Prototyping voucher kunnen nog worden ingediend tot 3 februari 2021. De overige vouchers zijn doorlopend aan te vragen.

Meer weten over het DIGI-B-Cube programma? Of ook een succesvolle aanvraag formuleren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

In 2019 vierde TRIAS haar 20-jarig jubileum. In dat kader vertelde een aantal van onze medewerkers hoe zij het werk bij TRIAS ervaren. Nu TRIAS 21-jaar bestaat is het de beurt aan Conny Martens. Zij vertelt over haar werkzaamheden en hoe zij hierbij geholpen wordt door haar collega’s.

‘Kom maar eens langs’. Die uitnodiging van toenmalig mededirecteur Mieke Verhaegh deed Conny Martens in 2002 bij TRIAS belanden. “Ik was op dat moment actief in de werving- en selectiebranche en had regelmatig contact met Mieke. Ze gaf aan dat ze gingen uitbreiden. Zelf was ik me aan het oriënteren op een nieuwe uitdaging.”

TRIAS was toen bezig met ESF-trajecten (Europees Sociaal Fonds), het aanvragen van subsidies voor projecten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. “Dat lag dicht bij mijn HRM- en uitzendachtergrond maar had natuurlijk ook allerlei nieuwe aspecten. Dus besloot ik de overstap te maken.” In het begin, vertelt Conny, lag haar focus veelal op het onderwijs en arbeidsmarkt gerelateerde trajecten. “Totdat we ruim tien jaar geleden ook nadrukkelijk de bedrijvenmarkt op gingen. Ik heb een aantal jaren met veel plezier bedrijven geadviseerd en begeleid, maar merkte dat mijn hart toch bij de publieke sector lag.”

Tegenwoordig bestaat een belangrijk deel van haar werk uit het adviseren van gemeenten. “Gemeenten kunnen op zoek zijn naar subsidie voor eigen projecten, maar ook voor in de gemeente actieve partijen, zoals verenigingen en stichtingen. Ik zit dan regelmatig eens in de zoveel tijd een dag intern bij zo’n gemeente zodat medewerkers me vragen kunnen stellen en met me kunnen overleggen.” Belangrijk bij dat werk is de ondersteuning die ze krijgt vanuit TRIAS. “Ik moet de gemeente van zoveel mogelijke relevante informatie voorzien. Die krijg ik deels van mijn collega’s, die er mede aan bijdragen dat mijn kennis up-to-date is.”

 

“Ik moet de gemeente van zoveel mogelijke relevante informatie voorzien.
Die krijg ik deels van mijn collega’s, die er mede aan bijdragen dat mijn kennis up-to-date is.

 

Een werkwijze die haar zonder meer bevalt. “We hebben veel vrijheid, kunnen voor een belangrijk deel onze eigen manier van werken bepalen, maar er is altijd het team om mee te overleggen.” Ook de diversiteit van haar werk spreekt Conny aan. “Je zit op kantoor, maar eveneens regelmatig op locatie. Spreekt uiteenlopende mensen in allerlei lagen over allerlei verschillende onderwerpen.” Projecten die over de arbeidsmarkt of het onderwijs gaan, vindt ze nog altijd het leukste om te doen, zegt ze. “Daar ligt mijn hart.”

Dus ja, haar werk biedt haar nog altijd voldoende uitdagingen. Daarnaast is er de bijzonder prettige werksfeer, merkt Conny op. “Veel collega’s werken hier al geruime tijd, dat zorgt voor een band. We kunnen op elkaar bouwen, gebruik maken van elkaars expertise. Er ligt een mooie basis om verder te groeien; de markt biedt daar nog volop mogelijkheden toe.”

 

Van plan om een elektrische auto aan te schaffen? Of heeft u er reeds een aangeschaft? Dan kunt u hier wellicht subsidie op krijgen!

Particulieren
Particulieren kunnen via de subsidieregeling elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) tot wel € 2.000 subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische occasion. In 2020 is het helaas voor particulieren niet meer mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanschaf van nieuwe of lease auto’s. Van 2021 tot 2025 komt hier wel weer budget voor vrij en is de maximale subsidie € 4.000.

Zakelijk
Ondernemers kunnen via de MIA een voordeel behalen op de aanschaf van een elektrisch aangedreven voertuig. Bij de aanschaf van een elektrisch aangedreven auto bestemd voor het vervoer van personen of goederen heeft de ondernemer recht op een procentuele aftrek van 13,5% MIA. Hierbij geldt dat er maximaal € 40.000 opgevoerd mag worden en de auto op de positieve lijst van elektrische voertuigen moet staan. Bij de aanschaf van een elektrische auto van € 83.000, mag er maximaal € 40.000 opgegeven worden en wordt het netto voordeel € 1.350. Dit is een netto voordeel van 3,375%.

Daarnaast kan er ook subsidie verkregen worden op de aanschaf van een oplaadpunt. Bij de aanschaf van een oplaadpunt mag er maximaal € 2.500 per laadpaal worden aangevraagd bij de MIA. De procentuele aftrek is voor deze investering 36%. Wat in totaal uitkomt op een netto-voordeel van 9% (rekening houdend met 25% VPB). Bij de aanschaf van één laadpaal (ongeacht aantal laadpunten) van € 2.500 ontvangt de ondernemer een netto voordeel van € 225.

Overweging
Voor ondernemers is het overwegen waard om in plaats van een personenauto over te gaan tot de aanschaf van een lichte (N1) en zware(N2) elektrische bestelauto. Het voordeel op de aanschaf van een bestelauto is namelijk 36% MIA tot maximaal € 75.000 dit resulteert in een netto voordeel van: € 6.750.

Van plan om een dergelijke investering te doen? Wij kijken graag vanaf de oriëntatiefase mee zodat de mogelijkheden zo optimaal mogelijk benut worden!

Afgelopen week presenteerde het DIGI-B-CUBE project (onderdeel van H2020) de resultaten van de eerste ronde. In totaal werden 217 aanvragen ingediend door meer dan 470 MKB-ers uit 34 landen. Slechts 17 projecten hebben te horen gekregen dat zij een beschikking ontvangen.

Een van de winnaars is het consortium bestaande uit i-Med Technology, Azilpix BV en CIN-ergy BV. Het Nederlandse consortium richt zich met haar project SURNIA op het op de markt brengen van een baanbrekende chirurgische loep gecombineerd met Studio.One 360 graden videoproductiesysteem.

Deze nieuwe generatie chirurgische loep biedt de chirurg een verbeterd stereoscopisch zicht, aangevuld met patiënt specifieke preoperatieve en real-time gegevens. De loep bevat de mogelijkheid om via 2-way streaming hulp op afstand in te schakelen, tijdens operaties. Ook faciliteert de loep chirurgietraining op afstand, maar onder levensechte omstandigheden.

Tijdens het project zal het consortium zich bezig houden met de integratie van de loep in de digitale operatiekamer en het verbeteren van chirurgische precisie en efficiëntie door perceptueel verbeteren van visuele medische gegevens en het stroomlijnen van de gebruikerservaring.

Over DIGI-B-Cube
Via de verschillende vouchers kunnen MKB-ers financiële ondersteuning krijgen voor deelname aan gezamenlijke innovatieprojecten en voor het bijwonen van DIGI-B-CUBE-evenementen. DIGI-B-CUBE staat daarbij voor Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain.

Het DIGI-B-CUBE-project heeft als doel cross-sectorale samenwerking in het MKB te bevorderen door nieuwe digitale technologieën te combineren met de Bioimaging-Biosensing-Biobanking industrie. Het project ondersteunt de ontwikkeling en levering van nieuwe marktgevoelige vernieuwende technologieën en belangrijke digitale innovaties om patiëntgerichte diagnostiek opnieuw in te richten voor een health economie 4.0.

Het programma stelt onder andere een Customised Solution Innovation Voucher van maximaal € 150.000 en een Prototyping Voucher van maximaal € 60.000 beschikbaar.

 

Het team van TRIAS wordt sinds deze week versterkt met Tom Vergoossen. Tom is momenteel bezig de afronding van zijn opleiding bedrijfseconomie aan de hogeschool Zuyd. Tijdens zijn afstudeerstage zal hij zich gaan focussen en onderzoek doen naar het onderwerp revolverend financieren.

Hieronder stelt Tom zich graag aan u voor:

Mijn naam is Tom Vergoossen, 26 jaar oud en woonachtig in Echt. Vanaf gisteren ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij TRIAS. Als onderwerp van mijn scriptie staat revolverende financiering centraal. In mijn vrije tijd speel ik tennis en bezoek ik graag voetbalwedstrijden.

We wensen Tom veel werkplezier en succes met afronding van zijn opleiding!

Sinds 1 augustus is het team van TRIAS uitgebreid met Jimmy Ingenpasz. TRIAS heeft de ambitie om het SubsidieVolgSysteem verder door te ontwikkelen zowel in commercieel opzicht als de SAAS oplossing (Software As A Service) verder te professionaliseren. Dit heeft geleid tot het aanstellen van Jimmy. Hij zal zich dan ook volledig gaan focussen op het SubsidieVolgSysteem. Dit is een webbased systeem voor het volgen van uw subsidiestromen van idee tot het indienen van de einddeclaratie.

Hieronder stelt Jimmy zich graag aan u voor:
Mijn naam is Jimmy Ingenpasz, 27 jaar en woonachtig in Venlo. Sinds 1 Augustus ben ik in dienst bij TRIAS  als accountmanager na 5 jaar actief te zijn geweest als International Sales Manager. Na mijn eerste kennismaking met TRIAS en het SubsidieVolgSysteem werd ik meteen enthousiast door de ambities van het bedrijf. Met het SubsidieVolgSysteem ben ik er van overtuigd dat we een zeer mooi product in handen hebben waarmee we in zowel de publieke als de private sector grip kunnen bieden op aangevraagde, beschikte, lopende en vastgestelde subsidie trajecten.

Wilt u meer weten over het SubsidieVolgSysteem en of een vrijblijvende demo ontvangen? Kijk dan op www.subsidievolgsysteem.nl of neem contact met Jimmy op via 088-7877870 of info@subsidievolgsysteem.nl.

TRIAS goed nieuws update!

Het is al een tijdje zo, maar door alle omstandigheden vanwege COVID-19 hebben we haar helaas nog niet kunnen aankondigen: TRIAS heeft begin dit jaar het team uitgebreid met Nitzan Merguei. Vanuit haar studie aan de Maastricht University is Nitzan gaan werken aan haar eigen startup. Daar kwamen we zakelijk met elkaar in contact. En nu, enkele jaren later, is besloten dat Nitzan subsidieaanvragen is gaan schrijven onder de vlag van TRIAS.

Nitzan over TRIAS:
I am excited to have joined TRIAS as an advisor for innovative projects. Having co-founded a startup which obtained regional and European grant support (also thanks to TRIAS), and acting as a mentor to numerous startups, I am aware of the challenges business face but also of the opportunities they have. What I like about working for TRIAS is that it combines many of my interests: working on different entrepreneurial undertaking, scientific and market research, and writing.

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 19.128 aanvragen ingediend voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In totaal is er door alle bedrijven samen een investering gedaan van € 1.700 miljoen in hoogwaardige, energiezuinige technieken. Dit is 5% meer t.o.z. van 2018.

De meeste meldingen waren van toepassing op de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor ledverlichtingssystemen en warmtepompen. Dit waren dan ook samen met zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en isolatie voor bestaande constructies de meest aangevraagde technieken.

Voor het klimaat hebben deze investeringen een besparing opgeleverd van 1.012 kiloton CO2-reductie en 572 miljoen m3 aardgasequivalent.

Ook investeren in energiezuinige technieken? Neem dan contact met ons op om te bekijken of uw investering voldoet aan de voorwaarden?

Meer weten over de EIA in 2019? Lees dan het jaarverslag van RVO