Mkb-ondernemers Piglet Treatment Systems en Microfan eerste gebruikers van fonds

Crossroads Limburg lanceert in samenwerking met TRIAS het Subsidie Startfee Fonds voor Noord-Limburgse ondernemers. Het fonds heeft als doel om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Ondernemers maken aanspraak op 2/3e deel van de financiering van de startfee en, zodra de subsidie verstrekt wordt, storten ze deze terug.

Het Subsidie Startfee Fonds is een bewezen formule
Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met de lancering van het fonds: ‘Aan goede plannen geen gebrek in deze regio, maar financiële middelen voor het uitvoeren van deze plannen zijn niet altijd voor handen. Dit fonds werkt enorm drempelverlagend voor ondernemers om te innoveren en hiervoor subsidie aan te vragen. De regio is hier enorm bij gebaat’. Crossroads Limburg vult het fonds met in totaal €15.000 aan financiële middelen.

Ron Coenen, directeur van TRIAS licht verder toe: ‘het revolverende karakter brengt een heus innovatiesysteem op gang. Wij hebben er vertrouwen in dit systeem samen met Crossroads Limburg succesvol te kunnen uitrollen’. De eerste twee ondernemers, Piglet Treatment Systems uit Leunen en Microfan uit Horst, hebben zich reeds gemeld met een gezamenlijke aanvraag voor de ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg is door de regionale triple helix opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken.

Limburgse dekking
Door deze nieuwe samenwerking tussen Crossroads Limburg en TRIAS is het voor alle ondernemers in Limburg mogelijk om gebruik te maken van een Startfee Fonds. TRIAS heeft namelijk voor bedrijven uit Zuid-Limburg een samenwerking met ESZL en voor bedrijven uit Midden-Limburg met Keyport om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Vlnr: Martijn Stas (Gemeente Venlo), Stephan Satijn (Crossroads Limburg), Karin Thomas (Crossroads Limburg), Ron Coenen (TRIAS), Twan Claessens (Piglet Treatment Systems), Peter van Issum (Microfan), Frits Tuijt ( Gemeente Venlo) en Tom Orval (Crossroads Limburg)

 

In onderstaand interview vertelt Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi en adviseur fondsen en subsidies van het VieCuri Medisch Centrum over de samenwerking met TRIAS.

Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Hij heeft binnen VieCuri Medisch Centrum twee verschillende functies die elkaar deels overlappen. Enerzijds is Ruud Stikkelbroeck directeur van VieAmi, zijn andere functie is Adviseur fondsen en subsidies. Om die laatste rol efficiënter in te kunnen vullen volgt hij een incompany opleiding van subsidiebureau TRIAS.

“VieAmi is een vriendenstichting die voor onze ziekenhuizen zaken regelt die buiten de standaard zorgvergoeding vallen”, legt hij uit. “Denk aan iPads waarmee je baby’s in een couveuse kunt zien, we hebben een oncologietuin gerealiseerd waar mensen zich even kunnen terugtrekken, maar bijvoorbeeld ook vervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Extra’s die door onze patiënten zeer worden gewaardeerd. Om dat te kunnen financieren organiseren we allerlei activiteiten met onder meer ondernemers.”

Als Adviseur fondsen en subsidies verdiept Stikkelbroeck zich in de mogelijkheden financiële middelen binnen te krijgen voor uiteenlopende ziekenhuisprojecten. “Dat zijn er nogal wat. Sommige, zoals VWS-subsidies, zijn niet zo ingewikkeld, die vragen we zelf aan. Maar vaak vraagt het om veel uitzoekwerk en een adequate verantwoording. Voor die meer complexe aanvragen werken we samen met TRIAS. Die hebben op dat vlak enorm veel kennis en ervaring.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”


“Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht.
Ik leer door te doen”

Daarnaast volgt Stikkelbroeck een door TRIAS gegeven incompany opleiding. “Een van hun medewerkers, Annelies, komt iedere maand een dagdeel naar ons toe. Aan de hand van een actielijst nemen we dan allerlei zaken door.” Volgens Stikkelbroeck is het doel van de opleiding dat hij en enkele van zijn collega’s efficiënter met subsidieaanvragen aan de slag gaan. “Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht. Ik leer door te doen, bijvoorbeeld dat ik niet met tien aanvragen tegelijk bezig moet zijn. Dan bestaat de kans dat ik een aanvraag niet goed invul of onderbouw. Ik kan me beter concentreren op de meest passende subsidies en die zorgvuldig uitwerken.”

Uiteindelijk moet zo een efficiencyslag worden gemaakt en moeten de medewerkers van VieCuri die zich met subsidieaanvragen bezig houden als een slim, ingespeeld team gaan fungeren, maakt Stikkelbroeck tot slot duidelijk. “Eerst werkte iedereen zelfstandig, nu zie je steeds meer samenwerking, zien we veel meer mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat TRIAS uit beeld verdwijnt. Hun brede kennis en kunde zal altijd nodig zijn, zeker bij de meer complexe aanvragen.”

Wilt u meer weten over onze dienst Incompany opleiding?

 

Wil je alles te weten komen over subsidies, business development, wet- en regelgeving, IP en venturing?

Dan ben je van harte welkom op de Masterclass Craft your start up journey! Op donderdag 24 oktober organiseert TRIAS deze masterclass in samenwerking met de Brightlands Maastricht Health Campus BVTijdens de masterclass zal er een keynote spreker aanwezig zijn, een discussiepanel en een informatiemarkt. 

Brightlands en TRIAS zetten zich volledig in om er voor te zorgen dat medische innovaties de markt bereiken. Tijdens het evenement krijgen de aanwezige de kans krijgen om in contact te komen met experts en organisaties die weten hoe een medische innovatie succesvol kan worden gecommercialiseerd. Dit unieke evenement heeft als doel start-ups te verbinden met de juiste netwerken en experts om hun ondernemerschapsreis te vergemakkelijken.

Tijdens de informatiemarkt kunnen deelnemers in contact komen met verschillende organisaties, diensten en adviseurs. Op de informatiemarkt zullen onder andere AOMB Intellectual Property, Clinical Trial Center Maastricht, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Innervate BV, LifetecZONe, Medace en TRIAS aanwezig zijn.

Programma:

 • 14.30 – 15.00 Registratie & informatiemarkt voor start-ups
 • 15.00 – 15.15 Welkom
 • 15.15 – 15.45 Keynote speaker
 • 15.45 – 16.45 Essentiële inzichten van experts en ins en outs van:
  • John Marugg, Brightlands over Business development and co-creation (the CORE concept).
  • IRike Dekker, AOMB over intellectual property.
  • Jeroen Pieper, Signifix over Medical Device Regulation.
  • Jeffrey Williams, Brightlands Ventures Partners over Venture capital.
  • Ron Coenen & Kim van der Heul, TRIAS over Subsidies & financiering.
 • 16.45 – 17.15 Q&A en paneldiscussie
 • 17.15 – 18.30 Informatiemarkt & netwerkborrel.

Aanmelden voor de masterclass kan hier.

Vanaf vandaag kunnen scholen in het po, vo, mbo weer aanspraak maken op de subsidie Jong Leren Eten. Activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Hiermee wil de overheid scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Op deze manier leren kinderen gezonde en duurzame keuzes maken op een praktische manier.

Scholen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. Er kan per schoollocatie een maximaal bedrag van € 2.000 aangevraagd worden. In totaal is er budget voor 315 aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2019. Uiterlijk 8 oktober 2019 volgt een besluit over de toekenning.

Wordt u aanvraag dit jaar niet gehonoreerd? Er is reeds al aangekondigd dat voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe mogelijkheid komt.

Concreet kunnen scholen aan de slag met moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in uw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd wordt voor:

 • Primair onderwijs: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.
 • Voortgezet onderwijs en MBO scholen: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.

Wilt u in 2019 nog uw R&D kosten verlagen? Met de WBSO subsidie leveren de eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven tot wel 32% subsidie op.

Alleen deze maand kunt u nog een WBSO aanvraag voor 2019 indienen!

WBSO biedt bedrijven die zich bezighouden met technische innovatie de kans om hun aangiftes loonheffing of inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent) significant te verminderen. Van starters en zzp’ers tot mkb-bedrijven en zelfs multinationals. Een aanvraag dient minimaal voor een periode drie maanden te zijn. Rekening houdend met dat een aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode ingediend moet zijn. Kunt u nog maar tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor WBSO subsidie in 2019.

Komt 31 augustus te vroeg voor u? Wij kijken ook graag met u naar de mogelijkheid voor een WBSO aanvraag voor 2020.

Benieuwd naar uw voordeel binnen de WBSO? Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS. Stuur een e-mail naar of bel 077-3560100.

Vandaag zijn in het zuiden van het land de scholen weer begonnen. Zowel leraren als leerlingen gaan weer een drukke tijd tegemoet. Veel scholen lopen tegen vraagstukken aan op het gebied van het leraren tekort, het opleiden van leraren en het verduurzamen van de schoolgebouwen. Voor deze onderwerpen is er subsidie beschikbaar! Echter lopen de aanvraagperiodes van een aantal van deze regelingen in de komende maanden af. Daarom hebben wij een aantal subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet. Bekijk snel welke subsidies mogelijke interessant zijn voor u:

Vrijroosteren leraren
Middels deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach voor de begeleiding van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren. Tot 15 september 2019 is het mogelijk om een aanvraag te doen.

Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po
Om de ontwikkeling van schoolleiders te stimuleren, heeft de overheid een subsidie voor het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de schoolleider. Voor het volgen van een masteropleiding kan er in totaal voor schoolleiders in het basisonderwijs maximaal € 31.360 en voor schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs maximaal € 33.920 worden aangevraagd. Aanvragen kan tot en met 15 oktober.

Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar
In verband met het leraren tekort stimuleert de overheid onderwijsassistenten om een opleiding te gaan volgen tot leraar. Een onderwijsassistent kan een subsidie van € 5.000 per jaar aanvragen. Een aanvraag kan ingediend worden tot 15 oktober 2019.

Teambeurs primair onderwijs
Met deze subsidie kunnen leraren in het primair onderwijs een vergoeding krijgen voor het collegegeld, studie- en reiskosten voor het volgen van een masteropleiding.. Het collegegeld wordt gesubsidieerd tot € 7.000 per studiejaar en er is subsidie voor maximaal 320 verlofuren. Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2019.

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
Om oud-leraren te stimuleren om terug te keren in het onderwijs is deze regeling opengesteld. Met deze subsidieregeling kunnen scholen subsidie krijgen voor de kosten van het begeleiden en ondersteunen van deze leraren. Per herintreder kan er een vergoeding aangevraagd worden van € 2.500 tot november 2020.

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk tot 1 oktober 2019.

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
Met de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo wordt er een beurs beschikbaar gesteld aan instructeurs die zich door middel van scholing verder willen ontwikkelen. De instructeursbeurs stelt instructeurs uit het mbo in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde bacheloropleiding of associate degree-opleiding. Er kan subsidie verkregen worden voor het collegegeld, studiemiddelen en het studieverlof. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019.

Toekomstvast internet po en vo
Scholen kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De regeling geldt voor scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding. De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000 de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500,-. Bij een hoger offertebedrag wordt boven de € 15.000 60% van de aanlegkosten vergoed.

Verduurzaming
Buiten dat scholen aanspraak kunnen maken op verschillende subsidies met betrekking tot het onderwijs, liggen er ook voldoende kansen op het gebied van verduurzaming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van het elektriciteitsverbruik en het aardgasvrij maken van de school. Scholen hebben tevens de mogelijkheid om doormiddel van subsidie extern advies in te huren voor de verduurzaming van hun school.

Is er een subsidie die wellicht interessant is voor u? Of misschien zelf wel meerdere? Neem dan contact op met onze adviseur Marianne Crins via 077-3560100 of mail naar info@trias-subsidie.nl

Als sportverenigingen of-stichting moeite om de aanschaf van nieuwe sportmaterialen te bekostigen? Staat er onderhoud op de planning? Of gaat u duurzaamheidsmaatregelen toepassen?

Dan kunt u gebruik maken van de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Via deze regeling wordt 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw) subsidieert.

Wanneer u zelfs energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren onderneemt loopt het percentage op tot 35%!

Onder de regeling kunt u onder andere nieuwe ballen, LED-verlichting, doelpalen of pionnen aanschaffen. Het is zelfs mogelijk om als vereniging of stichting meerdere aanvragen per jaar in te dienen. Als verantwoording hoeft u enkel een factuur en/of betaalbewijs te overleggen.

Vragen over of uw kosten onder deze regeling vallen? Of denkt u na over het indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl

Bezig met de ontwikkeling van nieuwe elementen aan een fysiek product of dienst? Of wilt u een nieuwe markt betreden? En kunt u hierbij de hulp van een extern adviseur goed gebruiken?

Dan is er voor ondernemers die gevestigd zijn in de Metropoolregio Eindhoven de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidie Adviesregeling (SAR).

Met deze regeling kunt u maximaal € 10.000 krijgen voor 50% van de advieskosten voor de inhuur van een extern adviseur. Het doel van de Adviesregeling SAR is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven.

De extern adviseur kan u helpen bij het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. De volgende adviesonderwerpen mogen gesubsidieerd worden:

 • Strategievorming;
 • Haalbaarheidsonderzoeken;
 • Productontwikkeling;
 • Technische ontwikkelingen voor het productieproces;

Recente publiceerde het RVO een analyse over de wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, oftewel WBSO. In de analyse kwamen onder andere de volgende bevindingen naar voren:

 • Er maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de WBSO
 • Voor meer dan 130.000 verschillende projecten
 • In totaal hebben Nederlandse bedrijven dankzij de WBSO een voordeel van meer dan een miljard euro
 • De meeste gebruikers zijn afkomstig uit de regio Amsterdam maar ook uit Zuidoost-Brabant en Utrecht.
 • 65% van de toekende afdrachtsvermindering was een MKB-bedrijven
 • De provincie Noord-Brabant investeert vier keer zoveel in R&D dan de provincie Limburg.

Op komende technologieën binnen de WBSO zijn bijvoorbeeld:  Machine learning, Kunstmatige intelligentie, Blockchain en Virtual Reality. Terwijl bedrijven uit de sector computer- en informatiewetenschappen (ICT) het meeste gebruik maken van de WBSO. Bij 96% van de projecten was het bedrijf bezig met een ontwikkelingstraject. De overige 4% met een technisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen het ontwikkelingstraject was de verdeling 72% ontwikkeling van producten, 16% ontwikkeling van programmatuur en 12% ontwikkeling van productieprocessen.

Op te merken valt is dar er nog voldoende mogelijkheden voor Limburgse en Noord-Brabantse bedrijven om gebruik te maken van de WBSO om zo hun af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen te verminderen! Met name in de provincie Limburg maken nog relatief weinig bedrijven gebruik van de WBSO.

Het onderzoek werd namens het RVO uitgevoerd door Dialogic. Zij concludeerde eerder al dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die het merendeel van de gebruikers waarderen en die een aantoonbaar  positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven.

Over de WBSO
De WBSO is een fiscale stimulering van (technische) S&O-inspanningen bij bedrijven. Het doel van de WBSO is dus het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten (ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van ) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur) verlagen via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. En zelfstandigen door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie zie onze pagina over de WBSO.

Samen met Brightlands Maastricht Health Campus BV nodigen wij u uit voor de Health Masterclass: Craft your start up journey: avoid the most common pitfalls and connect with the right networks to succeed!

Meer informatie volgt spoedig!