Met Business Roadmaps en het Subsidie Startfee fonds wil Keyport ondernemers uit de regio ondersteunen bij Innovatie en Groeiambities. MKB’ers zitten vol goede ideeën, maar vaak ontbreekt het in de waan van de dag aan focus, tijd en geld om deze ambities te realiseren. Herkent u dit? Laat u dan ondersteunen door experts om hier verandering in te brengen.

Van idee naar plan

Het programma Business Roadmaps helpt u duidelijke keuzes te maken over uw bedrijf, uw strategie, uw ambitie en uw route voor de toekomst. Dat doet u onder begeleiding van een expert. U werkt daarbij een aantal formats uit die u in een online omgeving worden

aangeboden. Tijdens groepsbijeenkomsten en 1-op-1 sessies wordt u hierin begeleid. Maar ook tussendoor, als u online aan de formats werkt. De adviseur kijkt dan met u mee. Aan het einde van deze begeleiding kunt u aan iedereen die voor u en met u werkt duidelijk maken wat u wilt als ondernemer en hoe u dat wilt. Alle neuzen zullen dezelfde kant op staan, die van u! U bent klaar voor structurele groei van uw bedrijf.

Initiator Jean-Paul Urlings: In 5 maanden tijd maak je fundamentele keuzes, je vertaalt je ambitie in concrete stappen en denkt na over positionering en marketing. En over je verdienmodel, financiën, uitbesteden en samenwerken. Het resultaat is een goed doordacht routeplan op 3 A4-tjes, wat je in staat stelt om je koers te volgen, uitdagingen om te zetten in kansen en daadwerkelijk te groeien. En dankzij ondersteuning door Keyport kan uw organisatie momenteel tegen sterk gereduceerd tarief van deze begeleiding gebruik maken.

 

Van plan naar succesvolle subsidieaanvraag

Zodra u weet wat u wilt en kunt ontbreekt het wellicht nog aan één ding: Geld om dit plan uit te voeren. Subsidies zijn een effectieve manier om uw innovatie, ontwikkeling en groei te financieren. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie willen het bedrijfsleven ondersteunen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het MKB. Ook provincies zetten programma’s uit voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn met name (technische) innovatie, duurzaamheid, grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor innovatieve bedrijven liggen er dan ook volop kansen!

Wilt u weten of er kansen voor uw bedrijf liggen? Subsidieadviesbureau TRIAS gaat graag het gesprek met u hierover aan. Als uit deze subsidiecheck een concrete mogelijkheid naar voren komt, kan TRIAS voor u de subsidieaanvraag verzorgen. Hiervoor betalen bedrijven doorgaans een start- en succesfee. Om de drempel te verlagen, is Keyport2020 een pilot gestart waarin ze 50% van de startfee financieren. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt u het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers. Door deze startfee ondersteuning loopt u als bedrijf minder risico, terwijl uw slaagkansen vergroot worden door de professionele ondersteuning.

Meer weten?

Neem contact op met Jean-Paul Urlings van Business Roadmaps,  jpu@bizzdom.biz, 06-82009974 of Kim van der Heul van Subsidieadviesbureau TRIAS, kim@trias-subsidie.nl, 06-19039382.

IamFluidics B.V. i.o. (Enschede), Aquamarijn Micro Filtration B.V. (Zutphen), Bether Encapsulates B.V. (Groningen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt maar liefst  € 619.115 voor het ontwikkelen van microdruppels voor de industrie.

Europese bijdrage voor innovatieve ondernemers in Oost Nederland

In Overijssel en Gelderland gaan 15 bedrijven van start met vier slimme en duurzame projecten die hun marktpositie versterken. De Europese Unie en de provincies Overijssel en Gelderland stellen hiervoor bijna  € 3 miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven gaat het om een investering van ruim € 6,6 miljoen in de economie van Oost Nederland.

De OP-Oost subsidie maakt het voor deze bedrijven mogelijk om gezamenlijk te innoveren en Oost-Nederland weer op de kaart te zetten. TRIAS is trots op het behaalde resultaat en wenst de ondernemers veel succes met het project “In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren”.

Microdruppels voor de industrie

Microdeeltjes zijn een belangrijk onderdeel in voedsel, medicijnen en cosmetica. Tot nu toe gaat de massaproductie echter ten koste van de precisie van de deeltjes en dus van de kwaliteit. Met het project ‘In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren’ wordt een nieuwe technologie toepast voor precies gelijke (monodisperse) microdruppels. Hierdoor wordt het mogelijk om op industriële schaal microdeeltjes van hoge kwaliteit te produceren, dit is ook goedkoper en sneller.

De provincie Limburg heeft een nieuwe openstelling met bijbehorend subsidieplafond voor de Subsidieverordening POP3 Limburg (PlattelandsOntwikkelingProgramma) gepubliceerd.

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De paragraaf wordt van 5 februari 2018 tot en met 15 maart 2018 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 2,7 miljoen​ beschikbaar.

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers.

Subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen:

  1. die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; en/of
  2. voor de bredere uitrol van innovatie binnen de agrarische sector.

Kosten voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovatie(s) komen niet in aanmerking voor subsidie binnen deze paragraaf. Hiervoor dient men te kijken naar andere subsidies. Het gaat zowel bij onderdeel 1 als bij 2 om fysieke investeringen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 20.000 en een maximum van € 250.000.

Denkt u eraan om te gaan investeren in de modernisering van uw agrarische onderneming, dan is deze subsidie interessant voor u! Graag meer informatie? Neem contact op met TRIAS via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl.

Het programma LimburgAgrofood is van start gegaan. Een driejarig provinciaal programma, gericht op de versterking van de agrofoodsector in Limburg. LIOF voert het programma uit.  Voor de uitvoering van het programma LimburgMakers wordt € 2,7 miljoen vrijgemaakt door de Provincie.  in 2018. Het nieuwe programma kent drie subsidie-instrumenten om Limburgse agrofood ondernemers te ondersteunen.

Adviesproject
De subsidie voor een adviesproject bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000. Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.

Kennistraject
Het doel van de subsidie voor een kennistraject is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan mkb-bedrijven in de agrofoodsector en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 10.000.

Innovatietraject
Het doel van de subsidie voor een innovatietraject is om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een mkb-onderneming in de agrofoodsector te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 50.000.

Meer informatie over de programma’s of kijken of uw project past binnen de doelstellingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@trias-subsidie.nl of 077-3560100!