Wensen, ideeën en plannen – kansen door fondsenwerving

Wensen uit de samenleving zijn er genoeg, maar hoe zorg je ervoor dat deze wensen concreet worden vertaald worden naar plannen en financiering? Dat is precies waar ik mij bij TRIAS voor mag inzetten. Verenigingen en stichtingen helpen bij…

Valkuilen bij een financiële (eind)verantwoording

Verantwoording van subsidies: het is niet iedereen zijn hobby, maar wel die van Jan-Joris Duisters! De afgelopen tien jaar heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met de uitvoering en verantwoording van subsidies binnen TRIAS. Vaak krijgt…

Opnieuw uitbreiding voor Team TRIAS - Timo Versteegen

Opnieuw uitbreiding voor Team TRIAS Opnieuw is het team van TRIAS versterkt. Dit keer met Timo Versteegen. Onlangs heeft Timo zijn Master International Business aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daarvoor ronde hij Cum Laude zijn Master…

Het team van TRIAS wordt uitgebreid met Kay Wolters

Uitbreiding voor Team TRIAS Het team van TRIAS is sinds eind augustus uitgebreid met Kay Wolters. Kay zal zich gedurende zijn stageperiode binnen TRIAS voornamelijk bezig houden met het schrijven van een marketingplan voor het SubsidieVolgSysteem.…

Hoe bouw ik een succesvol projectplan?

Binnen een subsidieaanvraag is het projectplan het belangrijkste instrument voor de subsidiënt/subsidieverlener om de ‘waarde’ van jouw project te kunnen beoordelen. Het doel van een projectplan is om de subsidieverlener te overtuigen dat…

"TRIAS kijkt mee en houdt ons bij de les"

Helmond telt vijf bedrijventerreinen. Die werken onder de hoede van parkmanagementorganisatie SBH (Stichting Bedrijventerreinen Helmond) en met de gemeente nauw samen op onder meer het gebied van energietransitie en verduurzaming. Dat gebeurt…

Keyport-TRIAS & De Wereld van Zand en Grind

Een consortium van mooie bedrijven, een slagvaardige kartrekker en een succesvol zetje vanuit het Keyport-TRIAS Startfeefonds en zie daar, een nieuw initiatief: De Wereld van Zand en Grind! Digitaal, interactief en aantrekkelijk. Met gamification,…

Waarom is een interne werkgroep noodzakelijk om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en de nodige externe financiering te realiseren?

Introductie Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen die verder reiken dan de gemeenschapsgrens. Waar in het verleden de focus meer lokaal was, zien we sinds de ontwikkeling binnen het WMO domein dat uitdagingen…

Backing up your grant proposal with data – where to look for information?

You might have a great idea, working on an awesome application for the market, or a scientist working on a research with big commercial potential. Like most entrepreneurs or inventors, you need financial support to progress and make your project…

Van stagiair naar adviseur

Na het succesvol afronden van zijn Finance & Control aan de Fontys Hogescholen in Venlo heeft Sjors van den Hombergh afgelopen vrijdag zijn handtekening mogen zetten onder arbeidsovereenkomst bij TRIAS! Sjors zal aan de slag gaan als adviseur…

REACT-EU subsidie voor biobased alternatief voor aardolie

Uit zaagsel en reststromen van de land- en bosbouw wordt lignine-houdende biomassa gewonnen. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe…

"Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit"

Zorgen dat de kennis die bij oudere werknemers aanwezig is voor het bedrijf behouden blijft door die kennis over te brengen op jongeren. Dat is uitgangspunt van het project ‘Het Collectief Geheugen’. TRIAS begeleidde bij het verkrijgen van…

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel