"TRIAS kijkt mee en houdt ons bij de les"

Helmond telt vijf bedrijventerreinen. Die werken onder de hoede van parkmanagementorganisatie SBH (Stichting Bedrijventerreinen Helmond) en met de gemeente nauw samen op onder meer het gebied van energietransitie en verduurzaming. Dat gebeurt…

Keyport-TRIAS & De Wereld van Zand en Grind

Een consortium van mooie bedrijven, een slagvaardige kartrekker en een succesvol zetje vanuit het Keyport-TRIAS Startfeefonds en zie daar, een nieuw initiatief: De Wereld van Zand en Grind! Digitaal, interactief en aantrekkelijk. Met gamification,…

Waarom is een interne werkgroep noodzakelijk om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en de nodige externe financiering te realiseren?

Introductie Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen die verder reiken dan de gemeenschapsgrens. Waar in het verleden de focus meer lokaal was, zien we sinds de ontwikkeling binnen het WMO domein dat uitdagingen…

Backing up your grant proposal with data – where to look for information?

You might have a great idea, working on an awesome application for the market, or a scientist working on a research with big commercial potential. Like most entrepreneurs or inventors, you need financial support to progress and make your project…

Van stagiair naar adviseur

Na het succesvol afronden van zijn Finance & Control aan de Fontys Hogescholen in Venlo heeft Sjors van den Hombergh afgelopen vrijdag zijn handtekening mogen zetten onder arbeidsovereenkomst bij TRIAS! Sjors zal aan de slag gaan als adviseur…

REACT-EU subsidie voor biobased alternatief voor aardolie

Uit zaagsel en reststromen van de land- en bosbouw wordt lignine-houdende biomassa gewonnen. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe…

"Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit"

Zorgen dat de kennis die bij oudere werknemers aanwezig is voor het bedrijf behouden blijft door die kennis over te brengen op jongeren. Dat is uitgangspunt van het project ‘Het Collectief Geheugen’. TRIAS begeleidde bij het verkrijgen van…

Nog meer voordelen uit de begeleiding van uw stagiaire!

Levert u ook een bijdrage aan de opleiding van toekomstige werknemers door het aanbieden van stageplaatsen? De Nederlands overheid stimuleert via de subsidieregeling praktijkleren werkgevers om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.…
Gemeente de Bilt

"Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen"

Hebben we wel voldoende zicht op het subsidielandschap? En is ons subsidieproces wel efficiënt genoeg ingericht? Die vragen stelden gemeentebestuur en –raad van de gemeente De Bilt zich zo’n twee jaar geleden (2019). Nee, luidde de conclusie.…

Global Challenge – Navigating the sea of information to find the right opportunities for your organization.

We have officially entered the new European funding period (2021-2027) after some delays due to Covid-19 and Brexit. A lot of information is now coming our way, with many interesting opportunities for European SME’s, Start-ups, midcaps, corporates,…

Het team van TRIAS wordt versterkt met Jeroen Dings

Uitbreiding voor Team TRIAS Het team van TRIAS is sinds medio mei versterkt met Jeroen Dings. Binnen onze organisatie zal Jeroen het publieke sector team gaan versterken. Vanuit zijn vorige werkgever is Jeroen reeds bekend met het publieke…

Hoe draagt een MIT R&D-samenwerkingsproject bij aan het missiegedreven innovatiebeleid?

De subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject is een regeling binnen het MIT (MKB innovatiestimulering Topsectoren) programma. De topsectoren wil innovatie stimuleren binnen negen verschillende sectoren. Voor de periode 2020-2023 wordt…

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel