Administratieve ondersteuning

Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd! Gefeliciteerd! Wat nu? Eigenlijk begint het nu pas. U moet voldoen aan de administratieve eisen die de subsidiegever u stelt. De subsidieadviseurs van TRIAS helpen u graag op weg bij de uitvoering en verantwoording van uw project!

Zo kunnen onze subsidieadviseurs u ondersteunen bij het op tijd en correct afhandelen van de noodzakelijke administratie zodat de accountant zonder problemen een verklaring afgeeft en u de subsidie ook daadwerkelijk vastgesteld en uitgekeerd krijgt. Wij doen dit door de gedetailleerde tussentijdse verantwoording en om eindafrekening te maken. TRIAS zorgt ervoor dat u tijdig bij kunt sturen zodat u altijd de financiële en inhoudelijke voortang tijdig bij de hand heeft. Zo leveren wij een totaalpakket met als belangrijkste doel: een succesvolle uitvoering van uw (subsidie)project!

Ook kunnen wij u helpen bij de eindrapportage om u tijd te besparen. De correcte afhandeling van de eindverantwoording is cruciaal omdat dit de basis vormt voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze verantwoording betreft zowel een financieel als inhoudelijk deel. TRIAS ziet toe op de strikte naleving van de gemaakte afspraken. Een eventuele controle van het project door de subsidiënt of de accountant zal door TRIAS worden voorbereid en begeleid. Ons streven is om uw project voor 100% te laten slagen, van beschikking tot en met de einddeclaratie!

Wilt u nu aan de slag gaan met nieuwe subsidiekansen maar mist u de benodigde expertise voor een specifieke subsidieaanvraag? Dan is onze strippenkaart subsidieadvies wellicht interessant voor u! Met de strippenkaart neemt u 10 uur dienstverlening af tegen een aantrekkelijk tarief. Hierbij worden al uw vragen beantwoord en wordt u voorzien van ‘customized’ advies.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws