Administratieve ondersteuning

Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd! Gefeliciteerd! Wat nu? Eigenlijk begint het nu pas. U moet voldoen aan de administratieve eisen die de subsidiegever u stelt. De subsidieadviseurs van TRIAS helpen u graag op weg bij de uitvoering en verantwoording van uw project!

Zo kunnen onze subsidieadviseurs u ondersteunen bij het op tijd en correct afhandelen van de noodzakelijke administratie zodat de accountant zonder problemen een verklaring afgeeft en u de subsidie ook daadwerkelijk vastgesteld en uitgekeerd krijgt. Wij doen dit door de gedetailleerde tussentijdse verantwoording en om eindafrekening te maken. TRIAS zorgt ervoor dat u tijdig bij kunt sturen zodat u altijd de financiële en inhoudelijke voortang tijdig bij de hand heeft. Zo leveren wij een totaalpakket met als belangrijkste doel: een succesvolle uitvoering van uw (subsidie)project!

Ook kunnen wij u helpen bij de eindrapportage om u tijd te besparen. De correcte afhandeling van de eindverantwoording is cruciaal omdat dit de basis vormt voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze verantwoording betreft zowel een financieel als inhoudelijk deel. TRIAS ziet toe op de strikte naleving van de gemaakte afspraken. Een eventuele controle van het project door de subsidiënt of de accountant zal door TRIAS worden voorbereid en begeleid. Ons streven is om uw project voor 100% te laten slagen, van beschikking tot en met de einddeclaratie!

Wilt u nu aan de slag gaan met nieuwe subsidiekansen maar mist u de benodigde expertise voor een specifieke subsidieaanvraag? Dan is onze strippenkaart subsidieadvies wellicht interessant voor u! Met de strippenkaart neemt u 10 uur dienstverlening af tegen een aantrekkelijk tarief. Hierbij worden al uw vragen beantwoord en wordt u voorzien van ‘customized’ advies.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel