AMIF & RIF

AMIF

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor de volgende drie acties:

1. Actie A: Asiel en opvang
Projecten die zich richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel;
2. Actie B: Integratie
Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun naaste verwanten te bevorderen in de samenleving;
3. Actie C: Terugkeer
Projecten die tot doel hebben terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben of van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf of van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht.

Het project duurt maximaal 36 maanden.

Als meerdere organisaties in een project samenwerken, kan slecht één van hen de subsidie aanvragen. Indien het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van organisaties wordt bij de subsidieaanvraag een kopie van de door de subsidieaanvrager alsmede de samenwerkingspartner getekende samenwerkingsverklaring meegezonden

Subsidiebijdrage
De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.

Subsidiabele kostensoorten
kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.

RIF
Het Regionaal investeringsfonds mbo is een subsidie die beschikbaar is voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het doel is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel