A&O Fonds

Als gemeente opzoek naar ondersteuning voor activiteiten gericht op mens en organisatie? Het A+O fonds gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar de organisatie van de toekomst. Dit wordt gedaan door middel van een subsidieregeling innovaties te stimuleren, kennis daarover te ontwikkelen en deze verder onder gemeenten te verspreiden.

Aanvrager(s)
Bij het A&O fonds kunnen gemeenten, ambtelijke fusieorganisaties, gemeentelijke shared service centra en verplichte gemeenschappelijke regelingen, zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten een aanvraag doen voor ondersteuning. Tevens is aanvragen ook mogelijk voor:

  • organisaties die bestaan uit personeel dat vanuit gemeenten gedetacheerd is en die zijn opgericht voor ondersteuning van medewerker en organisatie.
  • uitvoeringsorganisaties van wettelijke gemeentelijke taken, zoals sociale diensten.

Twee veel gebruikte regelingen van het A&O fonds zijn de Innovatieve Projectenregeling en de Impulsregeling.

Stimuleringsregeling
Sinds 2020 kent het A&O fonds nog maar een subsidieregeling. Dat is stimuleringsregeling. Binnen deze regeling wordt er echter onderscheidt gemaakt tussen projecten die nieuw zijn voor een gemeente maar niet voor de sector en projecten die nieuw voor zijn de sector.  De regeling is gericht op activiteiten op het gebied van netwerken, structuur, cultuur, leidinggevenden, moedige mislukkingen en transformatie dienstverlening en digitalisering.

Voor projecten die niet nieuw zijn voor de sector kunnen gemeenten aanspraak maken op een subsidie van hoogstens 25% van de begrote kosten, met een maximum van € 15.000.

Bij projecten die volledig nieuw zijn voor de sector is de bijdrage 50% van de begrote kosten, met een maximum van € 50.000.

Aanvragen dienen te zijn ingediend voor dat het project is gestart.

Overig
Naast deze regelingen kent het A&O fonds nog meer mogelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn wat het A&O fonds nog meer zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws