Bewegen in de zorg: subsidie geeft bewegingsstimulator Qbi een impuls – LimburgMakers

Tim Dings en Luc Starmans kwamen elkaar tegen tijdens hun studieperiode. De samenwerking bij enkele casussen bracht ze op het idee om zich na het afronden van die studie te richten op het ontwikkelen van interactieve zorgmiddelen. Dat avontuur begon in 2014 met hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat, bewegingsstimulator Qbi.

Tim Dings legt uit wat de functie van Qbi is. “Het is algemeen bekend dat veel mensen te weinig bewegen. Dat speelt ook in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. De Qbi stimuleert mensen om op een heel basale manier te bewegen. Dat gebeurt met behulp van een camera en twee ballen. Die camera registreert beweging en zet dan de ballen in beweging. Mensen kunnen op die manier zonder ze aan te raken de ballen aan het rollen krijgen. We subsidie-Qbi-triashebben inmiddels gemerkt dat dit heel stimulerend werkt.”

Dings en Starmans werkten enkele jaren aan de ontwikkeling van de Qbi en brachten in 2016 een eerste versie op de markt. In die beginperiode werd het project gefinancierd uit eigen middelen – een subsidieaanvraag bij LimburgMakers van LIOF liep helaas spaak. Om Qbi te herontwikkelen tot Qbi 2.0 besloot het tweetal voor de software samen te werken met een externe partij. Dings: “Maar dat zorgt wel voor een hoger kostenplaatje.”

Dus kwam weer het begrip subsidie op de proppen. Via het Rabobank Business Innovation Team Limburg kwam Qineto in contact met TRIAS. “Na een goed gesprek zijn we samen aan de slag gegaan”, zegt Dings. “Zij hebben ons wegwijs gemaakt in de materie en zo kwamen we opnieuw terecht bij LimburgMakers. Ditmaal met succes. TRIAS heeft voor ons onder meer de aanvraag opgesteld. Dat is een document van tussen de 30 en 40 bladzijden dat heel zorgvuldig moet worden ingevuld. Bij TRIAS weten ze precies welke informatie erin moet. Vanuit hun kennis en ervaring weten ze goed hoe een dergelijk subsidietraject verloopt en welke stappen je moet zetten. Daardoor hebben we het maximale bedrag toegekend gekregen.”

Hij wijst vervolgens op de samenwerking tussen ESZL en TRIAS en wat die voor Qineto heeft betekend. “Dankzij die samenwerking is een deel van het startfee voor de subsidieaanvraag door ESZL voorgefinancierd. Die staan dus garant voor een deel van de kosten mocht de subsidie niet worden toegekend.” En nu? Tim Dings lacht. “Nu gaan we echt de markt op. In Nederland, waar we drie distributeurs hebben, maar ook in België en Duitsland zijn er de eerste contacten.”

subsidie-Qbi-trias-1

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel