Crosscare

Bezig met een zorginnovatie? Maar heeft u moeit om deze innovatie naar de markt te brengen? En kunt u hier wel steun bij gebruiken?

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Crosscare beoogt de drempel voor zorginnovaties naar de markt te verlagen.

Doel
Het maatschappelijke doel van Crosscare komt voort uit dat in 2030 een kwart van de Europeanen ouder zal zijn dan 65. Daarnaast zal er een toename zijn van chronische ziekten, multimorbiditeit, tekort aan personeel, een gewijzigd verwachtingspatroon van de patiënt en door vergrijzing. De vraag en kwaliteit van de zorg zal nadrukkelijk onder druk komen te staan.

Bijdrage
Crosscare biedt financiële steun aan via haar Fonds. Ondernemers kunnen via dit fonds een bijdrage aanvragen van minimaal € 15.000 en maximaal € 200.000 krijgen om hun concepten voor zorginnovaties te ontwikkelen en af te toetsen binnen de zorgproeftuinen. Daarnaast wordt er ook praktische steunt verleend. Dit in zogenoemde Living Labs. In de zorgproeftuinen kunnen nieuwe producten, diensten en concepten worden getest en doorontwikkeld door eindgebruikers in allerlei doelgroepen. Daarnaast kunnen business cases worden berekend.

Bij het indienen van aanvragen maakt Crosscare gebruik van een “wave”. Dit zijn momenten waarop een onderneming een aanvraag kan indienen. Tevens hebben de waves verschillende thema’s. Wilt u meer weten over de regeling of over de wave en de indieningsperiode? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel