Crossroads

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het doel is het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten. Gericht op Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project dient zich te richten op bedrijven met innovatieve en technisch haalbare projectideeën die grensoverschrijdend samenwerken.

Qua subsidiemogelijkheden wordt er onderscheid gemaakt tussen subsidie voor haalbaarheidsstudies en subsidie voor innovatieprojecten.

Haalbaarheidsstudies
Deze subsidie kan worden verleend voor projecten gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Te ondersteunen projecten moeten worden uitgevoerd door een externe partij, uit de andere regio, naar keuze van de aanvrager, duurt maximaal 6 maanden. De aanvrager is één mkb’er gevestigd in Vlaanderen, Limburg (NL), Noord-Brabant of Zeeland. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 10.000.

Innovatieprojecten
Deze subsidie kan worden verleend voor projecten gericht op het demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst, duurt maximaal 18 maanden. De aanvrager is een samenwerkingsverband van minimaal één mkb’er gevestigd in Limburg (NL), Noord-Brabant of Zeeland en minimaal één mkb’er gevestigd in Vlaanderen. De bijdrage is maximaal 45% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 135.000.

De regeling richt zich met name op de volgende sectoren:

  • hightech systemen
  • chemie en materialen
  • agrofood
  • life sciences & health
  • cleantech
  • biobased economy
  • logistiek
  • maintenance

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel