De flexibiliteit van TRIAS heeft tijdens het traject enorm geholpen

Bij innovatieve projecten gaan de kosten altijd voor de baten. Om toch over de benodigde middelen te beschikken, kunnen diverse bronnen worden aangeboord. Investeerders zoeken is een mogelijkheid, subsidie of een krediet aanvragen een andere. Zo hielp TRIAS het biotechnologie bedrijf Neuroplast bij de aanvraag van een Innovatiekrediet.

operatiekamer-subsidie-TRIAS

Neuroplast, gevestigd in Urmond/Geleen, is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van technologie voor stamceltherapie. “Wij richten ons daarbij op neurologische ziektes gestuurd door ontstekingsreacties”, vertelt CFO Vincent The die sinds anderhalf jaar werkzaam is bij het in 2014 opgerichte Neuroplast. Onderzoek is een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden, vertelt hij. “Te meer omdat wij voor een wat andere benadering kiezen. Bij de meeste stamceltherapieën is er sprake van cel-selectie gecombineerd met genetische manipulatie en/of het kweken van de geselecteerde cellen. Dat doen wij niet. Wij gebruiken stamcellen van de patiënt zelf en verwijderen ontstekingsbevorderende componenten en pathogenen.”

Traumatische dwarslaesies
Dat heeft onder meer als voordeel, legt hij uit, dat de therapie al na enkele uren bij de patiënt toepasbaar is, in plaats van na enkele weken. In beginsel is de technologie van Neuroplast op meerdere manieren toe te passen, maar bij het bedrijf ligt momenteel de focus op de toepassing bij traumatische dwarslaesies. The: “Daarbij maken we onderscheid tussen de acute fase, net na het trauma, en de problematiek in een latere fase. Zo’n 70 tot 80 procent van de schade ontstaat door ontstekingsreacties en zorgt voor een hogere ziektelast.”

“Er was eerder al een subsidieaanvraag door Neuroplast zelf ingediend, maar die werd niet toegewezen.
Vandaar het advies om een professionele partner in te schakelen

Kostbaar
Het onderzoekswerk van Neuroplast heeft geleid tot een innovatieve behandelingsmethode, die diverse clinical trials moet doorlopen voordat het op de markt gebracht mag worden. De veiligheid is al aangetoond in een fase I clinical trial, en momenteel is fase II clinical trial in voorbereiding, waarin onder meer de doelmatigheid van de behandeling wordt bestudeerd. Kostbaar onderzoek,TRIAS-spuit-uitsnede aldus The, dat onder meer wordt gefinancierd door investeerders. Een van die investeerders wees de mensen van Neuroplast op de werkzaamheden van TRIAS. “Er was eerder al een subsidieaanvraag door Neuroplast zelf ingediend, maar die werd niet toegewezen. Vandaar het advies om een professionele partner in te schakelen.”

Deadline
Dat traject was net in gang gezet toen Vincent The in dienst trad bij Neuroplast. “Ik kreeg het meteen op mijn bordje. Met een zeer korte deadline. Dat hadden we zonder de ervaring en kennis van TRIAS nooit gehaald.” De aanvraag, vertelt hij, betrof een Innovatiekrediet. Dat is een krediet waaraan een aantal voorwaarden zijn verbonden zoals het beschikken over andere financiële middelen – eigen of via investeerders – en het succesvol naar de markt brengen van een product of innovatie.

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je
samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft

Proceskennis
The geeft aan dat er in korte tijd veel werk werd verzet door beide partijen. “Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft. Bij TRIAS is dat gelukkig het geval. Als het nodig was kon ik ook na vijven of in het weekend bellen en kon er snel worden geschakeld. Die flexibiliteit heeft tijdens het traject enorm geholpen. Verder weten de mensen van TRIAS dankzij hun proceskennis precies wat de belangrijke momenten zijn.”

Beoordeling
Dan komt er het moment, zegt The, dat je je aanvraag voor een beoordelingscommissie moet uitleggen. “Dat is een zware commissie met mensen met veel kennis van zaken. We zijn door TRIAS niet alleen goed op dat gesprek voorbereid, na afloop konden we ook even stoom bij ze afblazen want het was een heel pittig gesprek. Voor ons geen dagelijkse kost, Bij TRIAS weten ze wel van de hoed en de rand. Dus ja, ook qua inleving en persoonlijke benadering vond ik een heel aangename samenwerking. Met als resultaat dat de beschikking inmiddels binnen is.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws