De TRIAS-adviseur is hier kind aan huis – WBSO & Fiscale maatregelen

Het versmelten en gieten van oorlogstuig, daar begon het in 1945 mee bij het door Tegelenaar Sjraar Giesen opgerichte MGG. Tegenwoordig is het bedrijf specialist in aluminium zandgieten. Aluminium zandgietwerk wordt onder meer toegepast bij de productie van complexe vormen en het ontwikkelen en testen van prototypes. Bij MGG speelt innovatie dan ook een belangrijke rol, vertelt controller Herbert Gootzen. Zeker wat het, zoals hij het noemt, speur- en ontwikkelingswerk betreft.

Dat is vaak subsidiabel, geeft hij aan. “Maar het is niet altijd gemakkelijk uit te zoeken wat wel en wat niet. Dus zijn we enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een partner die ons daarin kan ondersteunen. Zo kwamen we onder meer bij TRIAS uit. Een ervaren en deskundige partij, merkten we. Met onder meer een digitaal hulpmiddel, het SubsidieVolgSysteem, iets wat lang niet ieder subsidieadviesbureau kan bieden.” Met dat SVS, legt Gootzen uit, kunnen op een laagdrempelige wijze interne projecten aan subsidieomschrijvingen worden gekoppeld en kunnen uren en andere administratieve zaken worden bijgehouden.

MGG koos dus voor TRIAS als adviserende partner op het gebied van subsidies en dat bleek een prima keuze, zegt Gootzen. “We maken vooral gebruik van de WBSO, een fiscale regeling voor research en development. Zoals gezegd worden daaraan bestede uren deels vergoed op basis van declaraties. Maar we kijken met TRIAS natuurlijk ook naar andere subsidiemogelijkheden. Dat doe ik met onze contactpersoon Jan-Joris Duisters officieel twee keer per jaar. Dan heb ik eerst intern overleg met een aantal mensen en leg TRIAS de te verwachten projecten voor. Jan-Joris komt hier echter veel vaker, maar dan om met de diverse mensen die bij innovatieprojecten betrokken zijn te overleggen. Hij is hier dan ook bijna kind aan huis en kijkt vanuit zijn kennis en ervaring naar wat wel en wat niet voor subsidie in aanmerking komt.”


“We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt
en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens
met een goed gevoel in- en weer uitgaan.

Dat verloopt bijzonder goed, merkt Gootzen tot besluit op. “TRIAS denkt mee en draagt zaken aan. Jan-Joris Duisters & Ron Coenen zijn erg actief en de communicatie verloopt uitstekend. We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens met een goed gevoel in- en weer uitgaan.”

mgg-netherlands-trias-adviseur

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws