De TRIAS-adviseur is hier kind aan huis – WBSO & Fiscale maatregelen

Het versmelten en gieten van oorlogstuig, daar begon het in 1945 mee bij het door Tegelenaar Sjraar Giesen opgerichte MGG. Tegenwoordig is het bedrijf specialist in aluminium zandgieten. Aluminium zandgietwerk wordt onder meer toegepast bij de productie van complexe vormen en het ontwikkelen en testen van prototypes. Bij MGG speelt innovatie dan ook een belangrijke rol, vertelt controller Herbert Gootzen. Zeker wat het, zoals hij het noemt, speur- en ontwikkelingswerk betreft.

Dat is vaak subsidiabel, geeft hij aan. “Maar het is niet altijd gemakkelijk uit te zoeken wat wel en wat niet. Dus zijn we enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een partner die ons daarin kan ondersteunen. Zo kwamen we onder meer bij TRIAS uit. Een ervaren en deskundige partij, merkten we. Met onder meer een digitaal hulpmiddel, het SubsidieVolgSysteem, iets wat lang niet ieder subsidieadviesbureau kan bieden.” Met dat SVS, legt Gootzen uit, kunnen op een laagdrempelige wijze interne projecten aan subsidieomschrijvingen worden gekoppeld en kunnen uren en andere administratieve zaken worden bijgehouden.

MGG koos dus voor TRIAS als adviserende partner op het gebied van subsidies en dat bleek een prima keuze, zegt Gootzen. “We maken vooral gebruik van de WBSO, een fiscale regeling voor research en development. Zoals gezegd worden daaraan bestede uren deels vergoed op basis van declaraties. Maar we kijken met TRIAS natuurlijk ook naar andere subsidiemogelijkheden. Dat doe ik met onze contactpersoon Jan-Joris Duisters officieel twee keer per jaar. Dan heb ik eerst intern overleg met een aantal mensen en leg TRIAS de te verwachten projecten voor. Jan-Joris komt hier echter veel vaker, maar dan om met de diverse mensen die bij innovatieprojecten betrokken zijn te overleggen. Hij is hier dan ook bijna kind aan huis en kijkt vanuit zijn kennis en ervaring naar wat wel en wat niet voor subsidie in aanmerking komt.”


“We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt
en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens
met een goed gevoel in- en weer uitgaan.

Dat verloopt bijzonder goed, merkt Gootzen tot besluit op. “TRIAS denkt mee en draagt zaken aan. Jan-Joris Duisters & Ron Coenen zijn erg actief en de communicatie verloopt uitstekend. We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens met een goed gevoel in- en weer uitgaan.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel