Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) heeft als doel het bevorderen van Nederlandse MKB-ondernemingen met ambitie in het buitenland. Het gaat hierbij om opkomende markten, ontwikkelingsladen maar ook ontwikkelde landen. De regeling wordt vaak gezien als het “laatste duwtje in de rug” als voorbereiding op exporteren.

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen;
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst;
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Demonstratieprojecten
Via demonstratieprojecten krijgen Nederlandse exporteurs de mogelijkheid om hun product te tonen en te bekijken of het werk in het desbetreffende export land. Tijdens de demonstratie dient er een vergelijking gemaakt te kunnen worden tussen voor en na de komt van het product of dienst. De maximale looptijd van een demonstratieproject is drie jaar. Het totale project mag maximaal €400.000 kosten waarvan 50% gesubsidieerd kan worden.

Haalbaarheidsstudies
Een haalbaarheidsstudie is bedoeld om te toetsen of een techniek haalbaar is en potentie heeft in het buitenland. Het dient hierbij te gaan om de export van een Nederlandse technologie specifiek bedoeld voor één geïnteresseerd klant. Hierbij dient een intentieverklaring overlegt te kunnen worden. Het totale project mag maximaal €100.000 kosten waarvan 50% gesubsidieerd kan worden.

Investeringsvoorbereidingsstudie
De investeringsvoorbereidingsstudie gebruikt u zelf als voorbereiding op uw toekomstig investering voor export. Dit doet u door te toetsen of uw investering in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan kun u een beslissing nemen om te gaan investeren en om financiering rond te krijgen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws