Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) heeft als doel het bevorderen van Nederlandse MKB-ondernemingen met ambitie in het buitenland. Het gaat hierbij om opkomende markten, ontwikkelingsladen maar ook ontwikkelde landen. De regeling wordt vaak gezien als het “laatste duwtje in de rug” als voorbereiding op exporteren.

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules. U kunt een aanvraag indienen voor één van deze modules:

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen;
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst;
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Demonstratieprojecten
Via demonstratieprojecten krijgen Nederlandse exporteurs de mogelijkheid om hun product te tonen en te bekijken of het werk in het desbetreffende export land. Tijdens de demonstratie dient er een vergelijking gemaakt te kunnen worden tussen voor en na de komt van het product of dienst. De maximale looptijd van een demonstratieproject is drie jaar. Het totale project mag maximaal €400.000 kosten waarvan 50% gesubsidieerd kan worden.

Haalbaarheidsstudies
Een haalbaarheidsstudie is bedoeld om te toetsen of een techniek haalbaar is en potentie heeft in het buitenland. Het dient hierbij te gaan om de export van een Nederlandse technologie specifiek bedoeld voor één geïnteresseerd klant. Hierbij dient een intentieverklaring overlegt te kunnen worden. Het totale project mag maximaal €100.000 kosten waarvan 50% gesubsidieerd kan worden.

Investeringsvoorbereidingsstudie
De investeringsvoorbereidingsstudie gebruikt u zelf als voorbereiding op uw toekomstig investering voor export. Dit doet u door te toetsen of uw investering in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan kun u een beslissing nemen om te gaan investeren en om financiering rond te krijgen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel