EIA

Dat is mogelijk met de Energie Investeringsaftrek (EIA) die een fiscale stimulans betreft. Dit houdt in dat een bepaald percentage van relevante energiezuinige investeringen in het desbetreffende jaar van de winst kan worden afgetrokken. De in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan op de EIA-lijst vermeld met de voorwaarden waaraan deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die onder deze regeling vallen zijn o.a.:

  • LED Verlichting;
  • Isolatie voor bestaande constructies;
  • HR-Luchtverwarmer;
  • Besparingssysteem voor verlichting of klimaat;
  • HR-glas voor bedrijfsgebouwen;
  • Warmtepompen;
  • Warmtepompboiler;
  • Zonnepanelen.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel