Energie Investeringsaftrek (EIA)

Investeren in energiebesparende maatregelen? Dan is het goed mogelijk dat u recht heeft op een fiscaal voordeel op uw energiebesparende investeringen. Dit via de fiscale maatregel Energie Investeringsaftrek (EIA). Via deze maatregel kunt een voordeel krijgen van 45,5%  van de investeringskosten. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen. Het bedrijfsmiddel moet minimaal € 2.500 gekost hebben.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die onder deze regeling vallen zijn o.a.:

  • LED Verlichting;
  • Isolatie voor bestaande constructies;
  • HR-Luchtverwarmer;
  • Besparingssysteem voor verlichting of klimaat;
  • HR-glas voor bedrijfsgebouwen;
  • Warmtepompen;
  • Warmtepompboiler;
  • Zonnepanelen.

Alle in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan op de EIA-lijst vermeld met de voorwaarden waaraan deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease. De regeling kan u een netto voordeel op leveren van maar liefst 11,37%, afhankelijk van uw vennootschapsbelasting tarief.

Aanvrager
Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Overheidsondernemingen kunnen vanaf 2016 gebruik maken van deze regeling. Belangrijk hierbij zijn de afspraken die gemaakt zijn met de belastingdienst.

Voorbeeldrekensom:
U doet voor € 100.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van € 100.000, dat is € 45.500. Vervolgens dient u nog vennootschapsbelasting te betalen. Uitgaande van het tarief van 15% komt dat neer op een netto voordeel van € 6.825. U kunt dus een bedrag van € 6.825 afhalen van uw fiscale winst.

Nettovoordeel per vennootschapsbelasting tarief.
45,5 % EIA  *  15% VPB   = 6,82% netto voordeel
45,5 % EIA  *  25% VPB   = 11,37% netto voordeel

Investeringsaftrek (EIA) & Milieu-investeringsaftrek (MIA): wat houdt het in?

Veel ondernemers hebben wel eens gehoord van de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA). Maar wat houdt het nu precies in? En wat kan ik er als ondernemer mee? Wij leggen het u uit in deze video!

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws