Eurostars

De Europese subsidieregeling Eurostars is gericht op  MKB-bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, diensten of processen. Hierbij dient een bedrijf minimaal samen te werken met een partner uit een ander land. De samenwerking zorgt ervoor dat bedrijven toegang krijgen tot technologieën uit andere landen, nieuwe markten en profiteren van de partner haar kennis.

De regeling kent een aantal voorwaarden waar rekening gehouden mee dient te worden:

  • Het project moet binnen drie jaar afgerond zijn
  • Binnen twee jaar na het afronden van het project dient er een marktintroductie te zijn
  • Het project moet een civiele toepassing kennen
  • De penvoerder dient een hightech MKB-er te zijn uit een Eurostars land
  • Het is voor grote bedrijven toegestaan deel te nemen aan het project, wanneer MKB-partner tenminste 50% van de projectkosten draag.

Het Europese budget voor deze regeling is €1,1 miljard, voor Nederland is dit €19 miljoen per jaar verdeeld over twee openstellingen per jaar. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de partners en uitgevoerde activiteiten tijdens het project. Voor de bedrijven is bijdrage tussen de 25% en 45% met een maximum van €500.000 per project.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel