Financieel management

Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd! Gefeliciteerd! Wat nu? Eigenlijk begint het nu pas. De subsidiegever legt u in vrijwel alle gevallen allerlei administratieve regels op waar u aan moet voldoen.

De subsidieadviseurs van TRIAS helpen u dan ook op weg bij de uitvoering en het voldoen aan al deze regels! Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij u volledig of op onderdelen ondersteunen bij de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project.

Wij hebben ruime ervaring met het management van complexe projecten, ook als die in het kader van Europese subsidieregelingen aan strenge administratieve eisen moeten voldoen. Indien gewenst nemen we het hele proces van de verantwoording uit handen of ondersteunen we juist op de onderdelen:

  • In de Project Start Up helpt TRIAS u bij het vertalen van het projectplan naar concrete ‘subsidie-proof’ werkafspraken;
  • We volgen en beheersen uw project aan de hand van de beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie;
  • We verzamelen alle benodigde gegevens en verwerken de voortgang in de noodzakelijke rapportages. Desgewenst kan dit ook in de subsidie administratiemodule van TRIAS;
  • We zorgen voor de voorbereiding en begeleiding bij audits en (eind)controles.

Daarnaast kunnen wij ook uw medewerkers trainen in het projectmatig werken. We doen dat met interactieve workshops, op basis van concrete projecten. Van ideefase tot en met de nazorgfase.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel