Geld voor een leefbare wijk

De wijk Vijverhof in Berg en Dal ondergaat een transformatie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid en de sociale samenhang. Petra Kregting van Forte Welzijn is daar, gedetacheerd bij de gemeente Berg en Dal, als opbouwwerker bij betrokken. “Besloten is om de wijk te herontwikkelen, om er als het ware een nieuwe wijk van te maken. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen, zoals met woningcorporatie Oosterpoort die in de wijk een appartementencomplex bezit.”

Ze legt uit dat het project op vier pijlers is gebaseerd: sociale samenhang en ontmoeten, gezondheid en welzijn, communicatie en een schone omgeving. Er werd een stuurgroep opgezet en uiteraard werden de bewoners nadrukkelijk bij het project betrokken. Hun suggesties leidden inmiddels tot diverse concrete zaken. Zo komt er maandelijks een buurtkrant uit met informatie over de wijk en lopende projecten, worden er weer koffieochtenden georganiseerd en heeft er een eerste burendag plaatsgevonden. Daarnaast is een versleten vijver met fontein opgeknapt, heeft de wijk een huiskamerrestaurant, is er een terras aangelegd en werd er een locatie ingericht als sociale ontmoetingsruimte. Een deel van die activiteiten is gefinancierd met behulp van subsidie afkomstig uit het programma Initiatieven Leefbaarheid van de provincie Gelderland.

Dat subsidietraject, vertelt Kregting, werd volledig begeleid door TRIAS. Marvin Chirino van TRIAS is de vaste adviseur van Oosterpoort. Samen met hem hebben we een projectplan opgesteld. Marvin weet dankzij zijn kennis precies wat daar zoal in moet komen te staan, waar op wordt gelet. Met dat plan zijn we in overleg getreden met de provincie Gelderland. De feedback is meegenomen om het plan aan te scherpen. Het plan is ingediend door Petra Kregting van Forte Welzijn en vervolgens gehonoreerd. We hebben nu voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 financiële middelen om allerlei ideeën om de wijk te verbeteren te financieren.”

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis
precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan
en waar op gelet moet worden.”

Maar dat project houdt niet op in de zomer van volgend jaar, stelt Kregting tot besluit. “Er ligt in de wijk een terrein te koop. De projectontwikkelaar willen we eveneens bij onze initiatieven betrekken. Daarnaast gaan we bekijken hoe we opnieuw subsidie kunnen aanvragen voor de uitwerking van nieuwe ideeën. Marvin heeft dat namens TRIAS tot nu toe prima begeleid. Daar willen we graag een vervolg aan geven.”

geld-voor-een-leefbare-wijk-trias

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel