Gemeente Breda: Goedkeuring AMIF project!

Richard Blankenstein, beleidsadviseur van de gemeente Breda: “In een korte tijd is het in samenwerking met TRIAS mogelijk geworden een gedegen projectplan op te stellen in het kader van de AMIF subsidieregeling. 5 Deelprojecten met in totaal 15 partners maken het nu mogelijk om migranten in Breda stappen te laten zetten op de participatieladder en daarmee volledig te laten meedoen in de samenleving. TRIAS zorgde voor een helder stappenplan, duidelijke uitleg over de regelgeving en ondersteunde bij het opzetten van de deelprojectplannen. Binnen 1½ maand was het totale projectplan inclusief begroting en benodigde bijlagen volledig uitgewerkt. TRIAS werkt altijd resultaatgericht en denkt mee om inhoudelijke hobbels snel op te lossen. Dit maakt TRIAS een bijzonder effectieve samenwerkingspartner”

Begin september werd duidelijk dat het project één van de 6 goedgekeurde projecten is geworden uit een totaal van ca. 50 aanvragen. Voor het project ‘Integratie door wijkparticipatie’ is een beschikking afgegeven op de projectbegroting van € 1.620.484, waarvan 75%, € 1.215.363, aan subsidie.

TRIAS heeft de gemeente Breda inmiddels al vele malen succesvol begeleid bij het ontwikkelen en indienen van subsidieaanvragen en de verantwoording hiervan.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws