Gemeente Venlo

TRIAS ondersteunde de gemeente Venlo de laatste jaren intensief bij de uitvoering van het subsidiebeleid. Dit betreft het verzorgen van subsidie-informatie, het ondersteunen bij het aanvragen van subsidie en het verantwoorden van subsidie. Verder heeft TRIAS het (webbased) SubsidieVolgSysteem (SVS) geïntroduceerd, waardoor de gemeente nu in staat is om de subsidietrajecten digitaal te kunnen monitoren” aldus Dick Brouwer, subsidiecoördinator van de gemeente Venlo.

“TRIAS is voor de gemeente een heel effectieve en resultaatgerichte partner gebleken. Accuraat en snel, ook bereid om voorkomende problemen naar tevredenheid op te lossen”.

TRIAS heeft de gemeente Venlo in de afgelopen jaren inmiddels al vele malen succesvol begeleid bij het ontwikkelen en indienen van subsidieaanvragen en de verantwoording hiervan. Al naar gelang de vraag, heeft TRIAS hiervoor de geschikte expertise ingezet.

Venlo is een gemeente met ruim 100.000 inwoners en is centrumgemeente voor de regio Noord-Limburg. In Venlo vond in 2012 nog de Floriade plaats.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws