Groothandel Udea bouwt uiterst duurzaam distributiecentrum – EIA/MIA

Groothandel Udea bouwt uiterst duurzaam distributiecentrum

UDEA, gevestigd te Veghel, is groothandel in biologische levensmiddelen, natuurlijke drogisterijproducten en duurzame non-food en is de grootste totaalleverancier in biologische levensmiddelen in de Benelux. UDEA is eigenaar van Ekoplaza, de grootste biologische supermarktketen van Nederland. Vanwege de groei van afgelopen jaren en de verwachte groeiversnelling van de komende jaren heeft UDEA een nieuw distributiecentrum gerealiseerd

In juni 2018 is UDEA begonnen met de bouw van het nieuwe distributiecentrum. Het nieuwe distributiecentrum met geautomatiseerde magazijn heeft de twee bestaande centra vervangen en heeft een oppervlakte van 32.000 vierkante meter. Als voorloper op het gebied van een groene wereld en duurzaamheid heeft UDEA zich ten doel gesteld om met de bouw van het distributiecentrum haar footprint aanzienlijk te verkleinen. De ambitie is daarom uitgesproken om een BREEAM gecertificeerd distributiecentrum te realiseren met classificatie “Excellent” (4 sterren). Een BREEAM certificaat geeft de duurzaamheidprestatie van het gebouw weer.

Groothandel-Udea-trias

Al in een vroeg stadium is UDEA in gesprek gegaan met Engineeringbureau DENC uit Oisterwijk en subsidieadviesbureau TRIAS om de plannen te bespreken. Deze samenwerking had ten doel om zowel de voorwaarden van duurzaam bouwen als de bijbehorende subsidiekansen te benutten. Nadat de aanbesteding is gegund aan Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling uit Schaijk zijn de plannen verder voorbereid in afstemming met installateurs, aannemers en adviseurs om te komen tot daadwerkelijke realisatie van het nieuwe distributiecentrum.

In het nieuwe distributiecentrum zijn duurzame technieken gebruikt zoals warmteterugwinning bij de koelsystemen, LED-verlichting met bewegingssensoren, warmtepompen, PV installatie en elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen. Door te investeren in duurzame technieken kwam UDEA onder andere in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeruige afschrijving (Vamil) en Stimulering Duurzame Energieproducties (SDE+).

Ook heeft UDEA er voor gekozen om de mechanisatie zo optimaal mogelijk te maken. Door een optimale mechanisatie van het nieuwe distributiecentrum ontstaat er een Omni-channel DC, waarmee zowel winkelbelevering van supermarktketen Ekoplaza alsmede e-commerce orders voor consumenten worden verwerkt, met hierin een grote diversiteit in productstromen, waaronder droge kruidenierswaren (DKW), zuivel, gekoelde, verse en diepvriesproducten. Het nieuwe distributiecentrum zorgt voor verbeterde prestaties om zo ook de service richting klanten verder te optimaliseren.

Om te kunnen voldoen aan de BREAAM-NL “Excellent” moest er voldaan worden aan flink wat eisen. Zo diende er gebouwd te worden met gecertificeerd hout, moest er een milieuprestatieberekening overlegd worden en moesten er minimale scores behaald worden op onderdelen als energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie, vervuiling, management en gezondheid. De nieuwbouwplannen scoorden op al deze punten bovengemiddeld. In de uitvoering van de nieuwbouw heeft iedereen zich uitzonderijk ingespannen om de plannen conform duurzaam ontwerp te realiseren. TRIAS heeft gedurende 2 jaar intensief contact gehad met DENC, Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling, onderaannemers, installateurs, adviseurs en subsidiënt om te voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Begin 2019 is het ontwerpcertificaat BREEAM Excellent toegekend. Medio 2019 is het distributiecentrum in gebruik genomen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel