Horizon 2020

Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. De algemene doelstelling van Horizon 2020 is het opbouwen van een samenleving en een wereldwijd toonaangevende economie in de gehele Unie, die gebaseerd zijn op kennis en innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot een duurzame economie wordt geleverd. Het budget van Horizon 2020 is € 70 miljard voor de periode 2014-2020.

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op:

  1. Financiering van een innovatief project;
  2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
  3. Het versterken van hun internationale netwerk;
  4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers:

  • Excellente Kennisbasis;
  • Industrieel Leiderschap;
  • Maatschappelijke Uitdagingen.

EIC Pilot
Met de EIC Pilot wil de Europese Unie top innovatieve high risk projecten steunen die een enorme potentie hebben om in de toekomst de internationale markt te veroveren. Er kan financiering aangevraagd worden via de volgende drie pilots:

  • EIC Pathfinder pilot;
  • EIC Accelerator pilot (subsidie & blended finance);
  • EIC Horizon Prizes.

Aanvrager(s)
Tot de aanvragers behoren in innovatieve bedrijven, innovaters en onderzoekers. De aanvrager moet gevestigd zijn in een EU-lidstaat.

EIC Pathfinder pilot
De Pathfinder pilot richt zich op risicovolle en geavanceerde projecten, variërend van proof-of-concept onderzoek tot het aantonen van de commerciële haalbaarheid.

EIC Accelerator pilot
Binnen de Accelerator pilot kunnen marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen subsidie aanvragen. Daarnaast biedt de Accelerator pilot ook de mogelijkheid om extra financiering aan te vragen (blended finance). De EIC Accelerator bestaat uit twee programmalijnen: SME Instrument en Fast Track to Innovation (FTI). De bijdrage bevindt zich tussen de € 500.000 en € 2,5 miljoen subsidie. Het gedeelte financiering kan aangevraagd worden voor activiteiten om de markt te betreden.

Horizon Prizes
Maatschappelijke uitdagingen maken kans op de Horizon Prizes. Het gaat hierbij om ‘out-of-the-box’ cross-disciplinaire ideeën. De individuele prijzen bedragen tussen de € 5 en € 10 miljoen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws