Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Hij heeft binnen VieCuri Medisch Centrum twee verschillende functies die elkaar deels overlappen. Enerzijds is Ruud Stikkelbroeck directeur van VieAmi, zijn andere functie is Adviseur fondsen en subsidies. Om die laatste rol efficiënter in te kunnen vullen volgt hij een incompany opleiding van subsidiebureau TRIAS.

“VieAmi is een vriendenstichting die voor onze ziekenhuizen zaken regelt die buiten de standaard zorgvergoeding vallen”, legt hij uit. “Denk aan iPads waarmee je baby’s in een couveuse kunt zien, we hebben een oncologietuin gerealiseerd waar mensen zich even kunnen terugtrekken, maar bijvoorbeeld ook vervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Extra’s die door onze patiënten zeer worden gewaardeerd. Om dat te kunnen financieren organiseren we allerlei activiteiten met onder meer ondernemers.”

Als Adviseur fondsen en subsidies verdiept Stikkelbroeck zich in de mogelijkheden financiële middelen binnen te krijgen voor uiteenlopende ziekenhuisprojecten. “Dat zijn er nogal wat. Sommige, zoals VWS-subsidies, zijn niet zo ingewikkeld, die vragen we zelf aan. Maar vaak vraagt het om veel uitzoekwerk en een adequate verantwoording. Voor die meer complexe aanvragen werken we samen met TRIAS. Die hebben op dat vlak enorm veel kennis en ervaring.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”


“Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht.
Ik leer door te doen”

Daarnaast volgt Stikkelbroeck een door TRIAS gegeven incompany opleiding. “Een van hun medewerkers, Annelies, komt iedere maand een dagdeel naar ons toe. Aan de hand van een actielijst nemen we dan allerlei zaken door.” Volgens Stikkelbroeck is het doel van de opleiding dat hij en enkele van zijn collega’s efficiënter met subsidieaanvragen aan de slag gaan. “Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht. Ik leer door te doen, bijvoorbeeld dat ik niet met tien aanvragen tegelijk bezig moet zijn. Dan bestaat de kans dat ik een aanvraag niet goed invul of onderbouw. Ik kan me beter concentreren op de meest passende subsidies en die zorgvuldig uitwerken.”

Uiteindelijk moet zo een efficiencyslag worden gemaakt en moeten de medewerkers van VieCuri die zich met subsidieaanvragen bezig houden als een slim, ingespeeld team gaan fungeren, maakt Stikkelbroeck tot slot duidelijk. “Eerst werkte iedereen zelfstandig, nu zie je steeds meer samenwerking, zien we veel meer mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat TRIAS uit beeld verdwijnt. Hun brede kennis en kunde zal altijd nodig zijn, zeker bij de meer complexe aanvragen.”

logo-viecuri-trias

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws