Interreg

Interreg is een Europees subsidieprogramma welke partijen uit meerder landen stimuleert op het gebied van meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. De partijen komen uit de zelfde gebieden maar hebben te maken met een landsgrens. De economische activiteiten en ontwikkelingen hebben raakvalk met de regio in het naburige land.

De naam Interreg staat voor Europese Territoriale Samenwerking en kent die programmalijnen. De programmalijnen zijn grensregio’s, transnationaal en Europabreed. In totaal heeft Nederland voor de periode 2014-2020 € 309 miljoen ter beschikking gekregen van de EU om deze programma’s uit te voeren. Voorwaarde hierbij is dat overheden en betrokken partijen dit bedrag zelf verdubbelen.  Nederland heet als speerpunten drie thema’s benoemt waar zij voornamelijk op inzetten namelijk innovatie in het MKB, duurzame energie doormiddel van een koolstofarme economie en grensarbeid.

Grensregio’s
De programmalijn kent vier programma’s.

  1. Interreg Nederland – Duitsland
  2. Vlaanderen – Nederland
  3. Euregio Maas – Rijn
  4. Twee Zeeën


Transnationaal
Het transnationale programma kent twee programma’s:

  1. Noordzee Regio Programma
  2. Noordwest Europa programma


Europabreed

Het Europabreed kent vier programma’s:

  1. Interreg Europa
  2. Espon
  3. Interact
  4. Urbact

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel