Europese Territoriale Samenwerking (Interreg)

Interreg is een Europees subsidieprogramma welke partijen uit meerder landen stimuleert op het gebied van meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. De partijen komen uit de zelfde gebieden maar hebben te maken met een landsgrens. De economische activiteiten en ontwikkelingen hebben raakvalk met de regio in het naburige land.

De naam Interreg staat voor Europese Territoriale Samenwerking en kent die programmalijnen. De programmalijnen zijn grensregio’s, transnationaal en Europabreed. In totaal heeft Nederland voor de periode 2014-2020 € 309 miljoen ter beschikking gekregen van de EU om deze programma’s uit te voeren. Voorwaarde hierbij is dat overheden en betrokken partijen dit bedrag zelf verdubbelen.  Nederland heet als speerpunten drie thema’s benoemt waar zij voornamelijk op inzetten namelijk innovatie in het MKB, duurzame energie doormiddel van een koolstofarme economie en grensarbeid.

Grensregio’s
De programmalijn kent vier programma’s.

  1. Interreg Nederland – Duitsland
  2. Vlaanderen – Nederland
  3. Euregio Maas – Rijn
  4. Twee Zeeën

Transnationaal
Het transnationale programma kent twee programma’s:

  1. Noordzee Regio Programma
  2. Noordwest Europa programma

Europabreed
Het Europabreed kent vier programma’s:

  1. Interreg Europa
  2. Espon
  3. Interact
  4. Urbact

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws