ISDE

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Tot de aanvragers behoren zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Per categorie wordt als volgt onderscheidt gemaakt:

 • Zakelijke gebruikers: warmtenet, windturbine, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen;
 • Particulieren: warmtenet, isolatiemaatregelen, warmtepomp en zonneboiler.

Voor de productie van duurzame energie kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel;
 • Een zonneboiler;
 • Een installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande uit een samenstel van voorzieningen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • Een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied.

Voor energiebesparende isolatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Dakisolatie;
 • Gevelisolatie;
 • Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Vloer- of bodemisolatie.

Voor de aansluiting op een warmtenet kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Een bestaande koopwoning op een individuele aansluiting op een warmtenet; respectievelijk
 • Een bestaand appartementencomplex op een centrale aansluiting op een warmtenet.

De apparaten zijn bestemd voor bestaande bouwwerken of voor bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. Zakelijke gebruikers mogen pas een verplichting aangaan, nadat de subsidie is aangevraagd

Bijdrage
De hoogte van het subsidiebedrag hang af van de maatregelen of apparaat.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel