Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Voor de productie van duurzame energie kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel;
 • een zonneboiler;
 • een installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande uit een samenstel van voorzieningen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied.

Voor energiebesparende isolatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • dakisolatie;
 • gevelisolatie;
 • glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie;
 • spouwmuurisolatie;
 • vloer- of bodemisolatie.

Voor de aansluiting op een warmtenet kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • een bestaande koopwoning op een individuele aansluiting op een warmtenet; respectievelijk
 • een bestaand appartementencomplex op een centrale aansluiting op een warmtenet.

Aanvrager
Tot de aanvragers behoren zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Per categorie wordt als volgt onderscheidt gemaakt:

 • Zakelijke gebruikers: warmtenet, windturbine, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen;
 • Particulieren: warmtenet, isolatiemaatregelen, warmtepomp en zonneboiler.

Deadline
De ISDE is een meerjarige regeling die loopt t/m 31 december 2025. Echter wordt er gewerkt met een jaarlijks budget waarvoor aanvragen tot het eind van het kalenderjaar kunnen worden ingediend. Aanpassingen in de regeling worden ook per kalenderjaar doorgevoerd.

Bijdrage
De hoogte van het subsidiebedrag hang af van de maatregelen of apparaat.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws