Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensband is – Fiscale maatregelen

“Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensband is”

“Alles met champignons”, glimlacht eigenaar Jan Klerken als hij de vraag krijgt voorgelegd wat zijn bedrijf Scelta Mushrooms zoal doet. “We verwerken champignons tot een groot assortiment aan producten. Om te beginnen geconserveerde champignons, maar ook allerlei snacks, als basis voor veevoer, smaakversterkers en producten die de gezondheid ondersteunen.” Dat gebeurt al 25 jaar, zegt Klerken, al is het aanbod in de loop der jaren flink groter geworden en het bedrijf overeenkomstig fors gegroeid. “We hebben momenteel 7 fabrieken, zo’n 300 medewerkers en zijn in 80 landen actief.”

Veel van wat er bij Scelta gebeurt heeft een innovatief karakter, bevestigt Klerken. Niet alleen wat de producten betreft, ook wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste machines. De vernieuwing is eveneens terug te zien in de samenwerking tussen Scelta en de Universiteiten van Maastricht en Wageningen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, legt hij uit.

Niet vreemd dat Klerken op enig moment bij TRIAS uitkwam. “Ik kende de oprichters, Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh, en een jaar of tien geleden besloten we eens om de tafel te gaan zitten om te kijken wat zij voor ons konden betekenen.” Dat bleken al vlug een aantal zaken te zijn, zegt Klerken. “Onder meer het Co-Creation Lab met Kokkerelli – waar kinderen kennis maken met gezonde voeding – in Villa Flora op het Floriade-terrein. Maar zo zijn er diverse projecten geweest, heel uiteenlopend.” Een van de laatste, geeft hij aan, was een EIA-aanvraag, een investeringsaftrek voor de aanschaf van een energiezuinige machine.


“Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensrelatie is

In de loop der jaren is er volgens Klerken een goede band tussen beide bedrijven ontstaan. “Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensrelatie is. En een prima wisselwerking. Ik heb op enig moment medewerkers van TRIAS en van ons uitgenodigd in ons restaurant om eerst samen lekker te eten. Daarna zijn ze in groepjes bij elkaar gaan zitten waar weer een-op-een-contacten uit zijn voortgekomen. Daardoor zijn de lijnen heel kort en weten ze bij TRIAS precies wat hier speelt.”


“Ron komt hier geregeld langs om te kijken wat de stand van zaken is.
Dat levert ons weer ideeën en suggesties op.”

Dat geldt zeker voor TRIAS-directeur Ron Coenen, tegenwoordig zijn contactpersoon, vertelt Klerken. “Ron komt hier geregeld langs om te kijken wat de stand van zaken is. Dat levert ons weer ideeën en suggesties op.” Klerken besluit met de opmerking dat er binnenkort nieuwe projecten aankomen. “We zijn onder meer bezig met een eigen leerstoel en zo zitten er nog wat zaken in het vat. We zullen dus snel weer met de mensen van TRIAS om de tafel zitten.”

scelta-logo-trias

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws