Juiste subsidieaanvraag maakt van waterlast waterlust

Heftige buien afgewisseld met lange periodes van droogte, we krijgen er in Nederland steeds meer mee te maken. Onder andere overheden zijn volop bezig met het voorbereiden van maatregelen. Zo ook de gemeente Oirschot. Daar lopen diverse projecten waarbij het verwerken van regenwater op een of andere manier een rol speelt. Waarom daar niet één totaalproject van maken?

Dat is dan ook gebeurd, vertelt rioolbeheerder Vincent Hooftman van de gemeente Oirschot. “Recent is in de kern Middelbeers samen met de bewoners een plan opgezet om het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken en het dorpse karakter te versterken. Bij de ingrepen in de openbare ruimte wordt onder meer gekeken naar hoe we bepaalde maatregelen kunnen nemen tegen wateroverlast bij hevige buien. Er zijn diverse locaties in kaart gebracht voor berging van regenwater en oplossingen bedacht voor het afkoppelen van regenwater met behulp van  gescheiden riolen.”

Een ander project dat volgens Hooftman op dit moment op stapel staat is het groot onderhoud door de provincie aan de provinciale weg N395. Van die weg, die ook door Middelbeers loopt, moet onder andere het asfalt worden vervangen. “Dat biedt voor ons mogelijkheden om onder de weg regenwaterleidingen aan te leggen voor transport van regenwater naar wateropvang buiten de kern van Middelbeers. Daar kan het, in samenwerking met het Waterschap, worden vastgehouden of geïnfiltreerd in het Omleidingskanaal Kleine Beerze .” Verder, zegt hij, had de Provincie onder de noemer Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) een subsidiemogelijkheid uitgeschreven ten behoeve van maatregelen waarmee verdroging wordt tegen gegaan.

“Ze denken mee en adviseren hoe een en ander
in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.
Dat is één van de specialiteiten van TRIAS”

De gemeente besloot diverse projecten te koppelen en een totaalplan op te stellen. Om daarmee voor de DHZ-subsidie naar de provincie Noord-Brabant te stappen. Op dat moment kwam TRIAS, waar al eerder mee was samengewerkt, in beeld. Hooftman: “We wisten welke subsidiemogelijkheid er was. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moet je een goed onderbouwde aanvraag indienen. Een aanvraag die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dat is één van de specialiteiten van TRIAS, het op de juiste manier opstellen van zo’n aanvraag. Ze denken mee en adviseren hoe een en ander in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

De aanvraag is ingediend en inmiddels gehonoreerd, geeft hij aan. Het project wordt momenteel gefaseerd voorbereid. Daarmee is TRIAS echter nog niet uit beeld. “We hebben hun kennis eveneens nodig voor de administratieve verwerking. De aanvraag is één, maar je moet ook aantonen dat je de subsidie op de juiste manier inzet. TRIAS heeft alle kennis in huis om op dat vlak eveneens voor een adequate onderbouwing te zorgen.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws