Klimaatadaptie

Projecten voor klimaatadaptatie kunnen ingediend worden op een van de onderstaande manieren:

  • Retentiegebieden: Projecten die zijn gericht op “de aanleg en (her)inrichting van retentiegebieden om wateroverlast op regionaal of lokaal niveau te voorkomen, mits de retentiegebieden een natuurcomponent kennen”;
  • Gebouwgebonden waterberging: Projecten die zijn gericht op “gebouwgebonden waterberging in stedelijk gebied, gelegen op, in of onder het gebouw, met uitzondering van parkeergarages”;
  • Vegetatiedaken en verticale tuinen: Projecten die zijn gericht op “de aanleg van vegetatiedaken en verticale tuinen in stedelijk gebied”;
  • Zilte teelt: Projecten die zijn gericht op “akkerbouwproductie van teelten op zilte grond, waarbij het gewas is geselecteerd en aangepast aan het zoutgehalte in de grond en het grondwater”.

Tot de aanvragers behoren initiatiefnemers of projectbeheerders die een groene financiering willen aanvragen. Hiervoor dient bij een bank met een groenfonds een projectplan met een investeringsplan ingediend te worden. Hierin wordt beschreven: het project, de verwachte milieuverdiensten, de benodigde financiering en het verwachte rendement en de risico’s.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Bij alle vier de focusgebieden binnen deze regeling bedraagt het projectvermogen minimaal € 25.000.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel