LIFE

Werkt u graag mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur, milieu en klimaatbeleid?

Dan is de LIFE subsidie wellicht interessant voor u want iedere organisatie die gevestigd is in de EU kan meedoen! LIFE heeft verschillende financieringsvormen om uw projectideeën te ondersteunen. Het is daarbij van belang dat u samenwerkt met andere bedrijven in Nederland of binnen de EU.

Met de LIFE subsidie krijgt u 60 tot 75 % van uw projectidee gefinancierd. Daarnaast ontwikkelt u zelf nieuwe kennis, krijgt u internationale bekendheid door uw actieve communicatie en komt u in contact met interessante partijen door de (internationale) samenwerking. Het project dient bij te dragen aan  de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de communautaire milieuwetgeving. Het LIFE-programma is onder te verdelen in twee sub programma’s met de focus op milieu en klimaat.

Het sub programma Milieu focust zich op de onderdelen:

  • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
  • Natuur en biodiversiteit om de natuur in Europa te verbeteren en te beschermen;
  • Informatie en bestuur om de bewustwording van het milieu te stimuleren.

Het sub programma Klimaat bestaat uit de focuspunten:

  • Het verminderen van de klimaatverandering (mitigatie) om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen;
  • Het aanpassen van de klimaatverandering (adaptatie) voor een goede voorbereiding op bijvoorbeeld droogte en wateroverlast;
  • Informatie en bestuur met de focus op bewustwording en beleid rondom het klimaat.

Het projectvoorstel voor het sub-programma Milieu dient in twee fasen te worden ingediend: een ‘concept note’ en een ‘full proposal’ na een uitnodiging van de beste concept note.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel