LIFE

Werkt u graag mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur, milieu en klimaatbeleid?

Dan is de LIFE subsidie wellicht interessant voor u want iedere organisatie die gevestigd is in de EU kan meedoen! LIFE heeft verschillende financieringsvormen om uw projectideeën te ondersteunen. Het is daarbij van belang dat u samenwerkt met andere bedrijven in Nederland of binnen de EU.

Doel
LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie
  • Hernieuwbare energietransitie

Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit. Tot de aanvragers behoren overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Budget

Binnen LIFE moet er gekozen voor het meest geschikte deelprogramma op het vlak van klimaat of milieu. Daarna volgt de keuze voor de financieringsvorm die het beste bij het project past.

Traditionele projecten – Standard Action Projects (SAPs)
De traditionele projecten zijn het grootste deel van alle LIFE-projecten. Deze richten zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu-, energie- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en het project biedt een oplossing. LIFE subsidieert maximaal 60% van het totale projectbudget. Het maximum is 75% voor het deelprogramma Natuur en biodiversiteit, bij prioritaire soorten en habitats. Voor het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie is de eerste jaren geen budget beschikbaar voor traditionele projecten (SAPs). Deze kunnen wel passen onder het deelprogramma Klimaatmitigatie- en adaptatie.

Coordination and support actions (CSA’s)
Coordination and support actions (netwerkactiviteiten) worden opengesteld door gerichte calls die jaarlijks verschillen voor voornamelijk het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie. Op het niveau van de call worden de onderwerpen en voorwaarden gespecificeerd. LIFE subsidieert maximaal 95% van uw totale projectbudget.

Integrale projecten (SNAPs of SIPs)
Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen samen, zoals rijksoverheden met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Ze implementeren een strategisch en volledig plan door voor de aanpak van milieu- of klimaatproblemen en pakken de knelpunten die daarbij spelen. Er zijn 2 soorten integrale projecten: Strategic Nature Projects (SNAPs) en Strategic Integrated Project (SIP).

Het kan gaan om strategische plannen over natuur, water (rivieren, overstromingen, zee), afval, circulaire economie, lucht, energie en klimaat. Integrale projecten zijn van (multi)regionale of (inter)nationale schaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws