Limburg Agrofood

LimburgMakers, LimburgLogistiek & LimburgAgrofood ondersteunen ondernemers bij het versterken van de concurrentiepositie van hun bedrijf én van Limburg als industriële regio. Er zijn 3 instrumenten beschikbaar.

Adviesproject

Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten. Inzet van externe deskundigheid.

Kennistraject
Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de logistiek en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. U kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning door studenten:
    studenten gaan de slag met uw vraagstuk of uitdaging en presenteren aan het einde van het traject concrete aanbevelingen. Tijdens het traject worden de studenten intensief begeleid door de betreffende kennisinstelling;
  • Kennissessies (kennisdelen/-nemen):
    U krijgt een aantal klassikale kennissessies, verzorgd door docenten van de betrokken kennisinstelling. De kennissessies zijn interactief en toepassingsgericht;
  • Ondersteuning bij de implementatie:
    De concrete aanbevelingen van de studenten en de opgedane kennis in de kennissessie worden vervolgens bij u in het bedrijf geïmplementeerd. Hierbij krijgt u ondersteuning vanuit de betreffende kennisinstelling.

LIOF subsidieert 75% van trajectkosten van maximaal €15.000. Uw eigen bijdrage is 25%; dus maximaal € 3.750. Voor dat bedrag kunt u met minimaal 2 en maximaal 3 personen van uw bedrijf aan het traject deelnemen.

Innovatieproject
Deze subsidie heeft als doel nieuwe, logistieke, innovatieve ontwikkelingen binnen een MKB onderneming te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het Innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het Innovatieproject levert een bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de betreffende onderneming. Eigen personeelskosten mogen mee genomen worden tegen een forfaitair uurtarief van € 60.

De subsidieaanvragen worden 5 keer per jaar inhoudelijk beoordeeld door de Beoordelingscommissie LimburgMakers. De beoordeling van de Innovatieprojecten vindt plaats via een tendersysteem. Elke beoordelingsronde is een maximaal beschikbaar budget voor Innovatieproject-subsidies vastgesteld.

Limburg Agrofood heeft een maximaal subsidiebedrag van € 50.000.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel