LimburgAgrofood

Als ondernemer actief in Limburg? En bezig met een innovatie in de agrofood sector? Dan sluit deze regeling wellicht aan bij uw project! LimburgAgrfood ondersteunt Limburgse agro en food MKB-ers op het gebied van advies-, innovatie- en kennisprojecten.

Adviesproject
Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten.

Innovatieproject
Deze subsidie heeft als doel nieuwe innovatieve ontwikkelingen binnen een MKB onderneming te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het Innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het Innovatieproject levert een bijdrage aan de structurele versterking van het concurrentievermogen van de betreffende onderneming. Eigen personeelskosten mogen mee genomen worden tegen een forfaitair uurtarief van € 60.

De subsidieaanvragen worden 5 keer per jaar inhoudelijk beoordeeld door de Beoordelingscommissie LimburgAgrofood. De beoordeling van de Innovatieprojecten vindt plaats via een tendersysteem. Elke beoordelingsronde is een maximaal beschikbaar budget voor Innovatieproject-subsidies vastgesteld.

Bijdrage
Limburg Agrofood heeft een maximaal subsidiebedrag van € 50.000.

Kennistraject
Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. U kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning door studenten:
    studenten gaan de slag met uw vraagstuk of uitdaging en presenteren aan het einde van het traject concrete aanbevelingen. Tijdens het traject worden de studenten intensief begeleid door de betreffende kennisinstelling;
  • Kennissessies (kennisdelen/-nemen):
    U krijgt een aantal klassikale kennissessies, verzorgd door docenten van de betrokken kennisinstelling. De kennissessies zijn interactief en toepassingsgericht;
  • Ondersteuning bij de implementatie:
    De concrete aanbevelingen van de studenten en de opgedane kennis in de kennissessie worden vervolgens bij u in het bedrijf geïmplementeerd. Hierbij krijgt u ondersteuning vanuit de betreffende kennisinstelling.

Bijdrage
Het LIOF subsidieert 75% van trajectkosten van maximaal €15.000. Uw eigen bijdrage is 25%; dus maximaal € 3.750. Voor dat bedrag kunt u met minimaal 2 en maximaal 3 personen van uw bedrijf aan het traject deelnemen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel